Temmuz 2020 Edebiyat Yarışmaları


Kuşaktan Kuşağa Sendikal Hatıralar Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 10 Temmuz 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 29 Bin TL'dir

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Eğitimciler Birliği Sendikası’nın görev süresi sona ermiş veya halen görevde bulunan bütün genel merkez, şube, temsilcilik yöneticileri, işyeri temsilcileri ile emekli olan veya halen üye olan bütün üyelerine açıktır

Yarışma başvurusu devam ediyor...

Yarınki kazanımların imkân ve zeminini şimdi oluşturuyoruz. Bizim geleneğimiz, geçmiş bağlantılarıyla köklü; geleceğimiz, kültür köklerinden beslendiği ölçüde zengin ve güçlü olmalıdır. Ancak geçmişe dayanan, geçmişten güç ve ilham alanlar, geleceğe dönük hamle yapabilirler. Geçmişteki emeğimiz, geleceğimizin istikametidir. Çünkü geleceğe bağlanan geçmiş kurumsal akıl ve bilinç oluşturur. Bu minval üzere hareketimizin gelişerek devam etmesi, kök değerlerine bağlı kalmasıyla mümkündür.


Balıkesir Bayşad Şiir Yarışması 2020

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 15 Temmuz 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 6 Bin TL'dir

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Balıkesir il geneli lise öğrencileri katılabilir

Yarışma başvurusu devam ediyor...

Kuvâ-yi Milliye’nin 100. Yılında HAYDİ GENÇLER ŞİİR YAZIYORUZ BALIKESİR İL GENELİ LİSE ÖĞRENCİLERİNE yönelik bir şiir yarışması düzenliyoruz.


9. Hasan Özderin Makale Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 15 Temmuz 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 10 Bin TL'dir

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışma yalnızca hukuk fakültesi öğrencilerinin katılımına açıktır.

Yarışma başvurusu devam ediyor...

Yarışmanın Amacı ve Konusu:
Yarışmanın amacı, hukuk fakültesi öğrencilerinin eğitim ile edinmiş oldukları hukuk nosyonunu uygulamaya yönelik olarak kullanabilme, yorum yapabilme, konuyla ilgili yargı içtihatlarını değerlendirebilme ve fikirlerini hukuksal yazım tekniklerine uygun bir biçimde yazıya dökebilme becerilerinin geliştirilmesini sağlamaya çalışmaktır.