hayvanat bahçesi macerası

14 Mart Tıp Haftası Fotoğraf Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 18 Şubat 2023

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 9 Bin TL'dir

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Tüm hekimler ve tıp öğrencileri katılabilir.

🏢 Düzenleyen: İstanbul Tabip Odası, İSTFOK (İstanbul Tıp Fakültesi Fotoğrafçılık Kolu), CEFOT (Cerrahpaşa Tıp Fak. Fotoğrafçılık Kulübü)

Yarışma başvurusu bitti!

14 Mart Tıp Haftası Fotoğraf Yarışması

14 Mart Tıp Haftası Fotoğraf Yarışması

İstanbul Tabip Odası, İSTFOK (İstanbul Tıp Fakültesi Fotoğrafçılık Kolu), CEFOT (Cerrahpaşa Tıp Fak. Fotoğrafçılık Kulübü) fotoğraf yarışması düzenliyor.

Yarışma aşağıdaki 3 kategoride düzenlenmiştir.

 • Siyah-Beyaz (serbest),
 • Renkli (serbest)
 • Manzara (Renkli veya Siyah-Beyaz)

Katılım Koşulları:

 • Yarışma tüm hekimler ve tıp öğrencilerine açıktır. İstanbul Tabip Odası yönetim kurulu üyeleri ve birinci derece akrabaları, seçici kurul üyeleri ve birinci derece akrabaları, jüri üyelerinin amiri konumunda bulunan hekimler yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya baskı kabul edilmeyecektir. Fotoğraflar ve doldurulmuş katılımcı formu, aşağıda belirtilen detaylara istinaden uib1@istabip.org.tr ye adresine gönderilmelidir.
 • Fotoğraf Sayısı: Her fotoğrafçı, her kategori için en fazla dört (4) eser ile yarışmaya katılabilecektir. Aynı eser birden fazla kategori için gönderilemez.
 • Fotoğraflar kenarlarında boşluk, paspartu kullanılmadan sunulmalı, fotoğrafın üzerinde yarışmacının ismi yer almamalıdır.
 • Fotoğraf Boyutları: Kısa kenar minimum 2000 pixel, jpg formatında, 300 dpi çözünürlükte ve 12 sıkıştırma kalitesinde olmalıdır.
 • Fotoğraflara verilecek isim; Büyük harf ile kategori indisi (örneğin “A” veya “B” veya “C”), 6 rakamdan oluşacak katılımcının rumuzu (Örneğin; 012345 – bkz. katılım formu), ve fotoğrafın çekildiği sıra numarası (örneğin 1, 2, 3 veya 4) olarak hazırlanmalıdır.
 • Keskinlik, kontrast, saturasyon gibi basit müdahelelerin dışında tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş veya olmayan bir nesne/objenin eklendiği/çıkartıldığı fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
 • Önceki yıllarda, İstanbul tabip odası fotoğraf yarışmaları haricindeki fotoğraf yarışmalarında derece almış, sergilenmiş veya yayınlanmış fotoğraflar ile yarışmaya katılmak serbesttir.

Eserlerin Gönderilmesi:

 • Fotoğraflar uib1@istabip.org.tr adresine gönderilecektir.
 • Fotoğrafın üzerinde sadece katılımcının 6 rakamlı rumuzu yazılı olacaktır. Katılımcı ismi yazılan fotoğraflar yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Şartnamenin son sayfasında bulunan katılım formunu “Word dosyası olarak” eksiksiz doldurulacak ve fotoğraflar ile birlikte “2023 YILI FOTOĞRAF YARIŞMASI KATILIMI İÇİNDİR” açıklaması ile katılımcının 6 rakamlı rumuzu yazılacaktır

14 Mart Tıp Haftası Fotoğraf Yarışması Ödülleri

 • Birinci: 4.000 TL tutarında fotoğraf malzemesi veya nakit.
 • İkinci: 3.000 TL tutarında fotoğraf malzemesi veya nakit.
 • Üçüncü: 2.000 TL tutarında fotoğraf malzemesi veya nakit.
 • Sergilemeler (25 adet): Katılım Belgesi

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası