hayvanat bahçesi macerası

Bana Trabzon’u Anlat Kompozisyon Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 15 Ekim 2021

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 7 Bin 500 TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Trabzon

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Posta, Elden

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İsteyen herkes katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!

Bana Trabzon’u Anlat Kompozisyon Yarışması

Bana Trabzon’u Anlat Kompozisyon Yarışması

 1. Ortahisar Belediyesi yöneticileri, yarışmada görev alan personel, yarışma jüri üyeleri ile bunların 1. derece yakınları yarışmaya katılamaz.
 2. Yarışmaya katılacak eserler, A4 kâğıdının ön yüzüne Times New Roman karakteriyle, 12 punto kalıbıyla 2 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılacaktır.
 3. A4 kağıdının arka yüzü kullanılmayacaktır.
 4. Kompozisyonlar A4 Kâğıdına çıktı olarak teslim edilecek. Ayrıca Cd veya Flash Bellek üzerinde teslim edilecektir.
 5. Her yarışmacı tek bir kategoriyle müracaat edecektir.
 6. Yazılan kompozisyonlar; Noktalama işaretlerini doğru kullanma, Anlaşılır cümleler kurabilme, Anlaşılır bir anlatım düzeni oluşturulabilme, Etkili bir sonuç yazabilme ve Özgünlük kuralları dikkate alınarak değerlendirilecektir.
 7. Alıntı olmayıp tamamen özgün eserlerin olmasına dikkat edilecektir. Alıntıdan doğa bilecek sıkıntılardan eser sahibi sorumlu olacaktır.
 8. Eserler, dereceye girsin yada girmesin eser sahiplerine iade edilmeyecektir.
 9. Dereceye giren veya girmeyen eserler, kurumumuzca hazırlanacak dergi ve kitap çalışmalarında; kısmen yada tamamen yer aldığında eser sahipleri herhangi bir hak iddia etmeyeceklerini kabul etmiş sayılırlar.
 10. Yarışmacının adı soyadı , kimlik bilgileri ve telefonu kapalı bir zarf içinde eserin arkasına eklenecektir. Yazının köşesinde yada arkasında yarışmacının adı yazılmayacak.
 11. Eserin sözleri, Anayasanın temel ilkelerine ve Cumhuriyetin niteliklerine aykırı olmamalı. Hiç bir ideolojiye hizmet etmemeli. Hiçbir politik görüşü övmemeli, insan haysiyetini zedeleyecek içerikte olmamalı.
 12. Yarışmaya katılan eserler hiç bir yayın kuruluşu tarafından yayınlanmamış ve yarışma süresince de yayınlatılmamış olmalı.
 13. Eserler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve hiç bir dereceye girmemiş olmalı.
 14. Dereceye giren ilk üç eser ve mansiyon alan üç eserin yayın telif hakları Ortahisar Belediyesi’ne aittir.
 15. Yarışmacılar eserlerin kendilerine ait olduğunu; tarafımızca hazırlanan başvuru formuna imza atarak beyan edeceklerdir.
 16. Ödüllerden Stopaj kesintisi yapılacaktır.
 17. Yarışmacıların; 15/10/2021 tarihine kadar eserlerini ve istenilen diğer belgeleri (başvuru formu ve taahhütname) şahsen veya posta yoluyla Ortahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü adresine teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Belediyemiz sorumlu değildir. Posta ile müracaatlarda son gün eserin postaya verildiği tarih değil, belediyemize ulaştığı tarihtir. Başvuruların şahsen yapılması tercihimizdir.

Adres:
Pazarkapı Mah. Kahramanmaraş Cad. No:98
Ortahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ortahisar / Trabzon

Kompozisyon Yarışması Ödülleri

Birinci : 3.000 TL
İkinci : 2.000 TL
Üçüncü : 1.000 TL
Mansiyon (3 adet) : 500 TL

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası