hayvanat bahçesi macerası

59. Uluslararası Troia Festivali Afiş Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 26 Mayıs 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 15 Bin TL'dir.

✍️ Yarışmanın konusu: Yarışmacılardan, kentin ve kentlinin yaşam süreci ve geleceğe aktarım olgusu içinde, kentin öğeleri ve yukarıda bahsedilen değerleri dikkate alınarak “TROİA” ve “BARIŞ”ı yorumlamaları beklenmektedir.

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Elden/Kargo/Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Türkiye genelinde ve Uluslararası alanda 18 yaş üzeri tüm tasarımcılar katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Çanakkale Belediyesi

Yarışma başvurusu bitti!

59. Uluslararası Troia Festivali Afiş Yarışması

59. Uluslararası Troia Festivali Afiş Yarışması

Çanakkale Belediyesi 59. Uluslararası Troia Festivali Afiş Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışma bireysel ve ekip olarak katılıma açıktır. Bir yarışmacı / yarışmacı ekip, farklı rumuzla en fazla üç afişle katılabilir. Ekip olarak gönderilen afişin ödül alması halinde ödül, tüm katılımcılar tarafından belirlenen ve ıslak imzalı tutanak ile beyan edilen temsilci hesabına yatırılır. Grup olarak kazanılan ödüllerin bedeli değişiklik göstermez. Bedel 11.Madde’de belirtilen tutarda, grubun her üyesi adına değil, grup temsilcisi adına ödenir.
 • Yarışmaya katılanlar Çanakkale Belediyesi’ne vermekle yükümlü oldukları ıslak imzalı katılım formu ile afişlerinin ve afişi hazırlarken kullanılan her türlü tasarımın özgün ve kendilerine ait olduğunu, telif kapsamında olmadığını; fikirsel ve/veya biçimsel olarak başka herhangi bir afiş, resim, video vb. üretim ile benzerlik taşımadığını; bu eser ya da eserlerle daha önce hiçbir yarışmaya katılmadıklarını ve hiçbir yerde sergilenmediğini, telif haklarının devredilmediğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul ederler. Katılım formu bulunmayan afişler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Bu şartları taşımayan afişler, ödüle veya sergilemeye değer görülmüş olsalar bile yarışma dışı bırakılır.)
 • Yarışmaya katılan, ödül ve sergilemeye değer bulunan tüm afişler bedelsiz ve süresiz olarak Çanakkale Belediyesi’ne ait olacak, iade edilmeyecektir. Çanakkale Belediyesi yarışma yolu ile elde ettiği bu afişleri, televizyon, internet, sosyal medya ve diğer her türlü dijital ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme, ulusal ve uluslararası haber yapma hakkına sahip olacaktır.
 • Seçici kurul, gerek gördüğünde afiş sahibinden afiş üzerinde değişiklik yapmasını ve festival programı tasarımı üzerinde çalışma yapmasını isteyebilir. Bunun için Çanakkale Belediyesi tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.
 • Bir yarışmacı yarışmaya en fazla üç afişle katılabildiği gibi, birden fazla ödüle de layık görülebilir.
 • Yarışmacılar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul (Jüri) kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.
 • Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımda herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli (CMYK) ofset baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına çıkılmamalıdır. Çalışmalar 300 dpi çözünürlükte olacaktır.
 • Afişler, 50x70 cm. boyutunda dikey olarak çalışılacaktır. Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel mesaj olarak “59. Uluslararası Troia Festivali” ibaresi yer alacaktır. Belirtilen ibarenin yer almadığı afişler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Afişlerin dijital orijinali, Adobe Illustrator (.ai) veya Photoshop (.eps) veya Photoshop (.psd ) veya Photoshop (.tiff) versiyonlarından biri ile program uzantısı belli olacak, layerları açık olacak şekilde çalışılmalıdır.
 • Çalışmalar 50x70 dikey olarak en düşük 3 mm fotoblok baskı olarak basılacak ve gönderilecektir. (50x70 cm. afiş için net baskı alanı; 48x68 cm. olmalıdır.) Sadece fotoblok baskı olan afişler değerlendirmeye alınacaktır. Rulo, A3-A4 baskı olarak getirilen/gönderilen afişler elden ve kargo-postadan teslim alınmayacaktır.
 • Afiş üzerinde uygun bir yerde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale-Tübingen Troia Vakfı logoları\amblemleri yer alacaktır. İlgili logolar\amblemler www.canakkale.bel.tr adresinden temin edilebilir.
 • Yurt içinden gönderilecek afişler üzerinde sadece rumuz bulunacaktır. Afişler üzerinde yarışmacının kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler bulunamaz.
 • Yurt içinden gönderilecek her afişe yarışmacı tarafından altı rakamdan oluşan bir rumuz verilecektir. Rumuz; paket üzerine ve afişin arkasına yazılacaktır. Yarışmaya birden çok afişle katılan yarışmacılar, her afiş için ayrı ve kapalı bir kimlik zarfı düzenleyecektir. Kapalı kimlik zarfının üzerinde, katılımcının afişi için kullandığı “RUMUZ” ile “59.Uluslararası Troia Festivali Afiş Tasarım ve Uygulama Yarışması” ibaresi bulunacaktır. Bu zarf üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ya da yazı bulunmayacaktır. Kimlik zarfının içinde ıslak imzalı yarışma katılım formu, katılımcı öğrenci ise öğrenci belgesi konulacaktır. Katılım formu ve şartname www.canakkale.bel.tr adresinden temin edilebilir.
 • Kapalı kimlik zarfının içinde yarışmacı gerek görürse katıldığı afiş teması hakkında bir paragraf açıklama yazabilir.
 • Çanakkale Belediyesi çalışanları ve 1. derece yakınları, Seçici Kurul Jüri Üyeleri ve 1. derece yakınları yarışmaya katılamaz.

Eserlerin Teslimi:

 • Yurt içinden gönderilecek afişler elden, kargo veya posta yolu ile teslim edilebilir. Çanakkale Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’ne elden teslim edilecek afişler hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde imza karşılığı teslim alınacaktır.
 • Kargo veya posta ile gönderilecek afişler için adres: Çanakkale Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Cevatpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı No: 4 Merkez/ÇANAKKALE olup telefon numarası 0286 214 16 72’dir. Deforme olmuş afişler değerlendirmeye alınmayacaktır. Son teslim tarihi ve saatinden sonra gelen/getirilen afişler teslim alınmayacaktır.
 • Yurt dışından gönderilecek afişler, imzalı katılım formları ile birlikte kardeskent@canakkale.bel.tr adresine dijital ortamda gönderilecektir.
 • Ödül alan afişlerin dijital orijinali, yarışma sonuçları ilan edildikten sonra, Jüri tarafından istenecektir. Çalışma orijinali herhangi bir sıkıştırma yapılmadan, 5. Madde’nin j) bendinde belirtilen özelliklerde, fontlar convertlenerek kultursanat@canakkale.bel.tr adresine gönderilecektir.

59. Uluslararası Troia Festivali Afiş Yarışması Ödülleri

 • Birinci: 10.000 TL
 • 1.Mansiyon: 2.500 TL
 • 2.Mansiyon: 2.500 TL

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası