hayvanat bahçesi macerası

Gençses: Türk Müziği Ses Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 01 Temmuz 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 275 Bin TL'dir.

✍️ Yarışmanın konusu: Türk Müziği, Halk Müziği ile bunların dinî-tasavvufî ve diğer konuları içeren alt türleri

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmaya, başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşından gün almamış T.C. vatandaşları katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Yarışma başvurusu bitti!

Gençses: Türk Müziği Ses Yarışması

Gençses: Türk Müziği Ses Yarışması

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Gençses: Türk Müziği Ses Yarışması düzenliyor.

Yarışma Dalları:

 • Yarışma, Türk Müziği, Halk Müziği ile bunların dinî-tasavvufî ve diğer konuları içeren alt türlerini kapsayan tüm dallarında düzenlenmiştir.
 • Yarışmacılar bu dallardan sadece birine katılabilir.

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya, başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşından gün almamış T.C. vatandaşları katılabilir.
 • Seçici Kurul Üyeleri, yarışma konuları ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda yönetici kadrolarda bulunan veya yarışmalarda görev alan personel ile bunların birinci derecede kan ve sıhrî hısımları, Kültür ve Turizm Bakanlığında görev yapan sanatçılar yarışmaya katılamazlar.

Yarışmanın Aşamaları ve Yarışma Yöntemi:

 • Yarışma, Ön Eleme ve Final olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.
 • Yarışmanın “Ön Eleme”si için aşağıda listelenen ve Şartname ekinde notaları yer alan eserlerden birinin görsel ve işitsel özellikli bir kaydını, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne 01.07.2022 Cuma günü saat 18.00’a kadar gencses@ktb.gov.tr adresine e-posta yolu ile göndereceklerdir.
 • Gönderdikleri kayıt başarılı bulunarak ön elemeyi geçen yarışmacılar Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecek Finale dâvet edilecek; herhangi bir sebeple katılamayanlar yarışmadan el çekmiş sayılacaklardır.
 • Ön elemeyi geçen yarışmacılar, Final aşamasında aşağıda listelenen ve Şartname ekinde notaları yer alan repertuvar eserlerinden biri veya repertuar dışından seçecekleri bir başka eseri, Jüri karşısında canlı olarak seslendireceklerdir.

İcrada Aranan Nitelikler:

 • Yarışmacı seçtiği eseri, Şartname ekinde verilen notaya riayet ederek seslendirmelidir.
 • Yarışmacıların seslendirecekleri eserler 10 (on) dakikadan uzun olmamalı; eser 10 (on) dakikadan uzun ise 10 dakikaya kadarlık bir kısmını seslendirebilirler.
 • Final aşamasında yarışmacıların seçecekleri eser; söz, ritim, ezgi ve biçim yönünden uyumlu olmalı; insanlık onurunu zedeleyecek bir unsur veya siyasi içerik taşımamalıdır.
 • Yarışmacılar söz, ritim, ezgi ve biçim özelliklerini korumak kaydıyla yorumla ilgili tercihlerini esere uygulayabilir.

Başvuru ve Eserlerin İcrası:

 • Yarışma duyurusu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr adresinde bulunan resmî web sitesi aracılığıyla yapılacaktır.
 • Yarışmacı adayları, e-posta yoluyla en geç son başvuru günü mesai bitimine kadar iletmelidirler. Başvuruda şu hususlara dikkat edilecektir:
  • “Yarışmacı adayının Yarışma Şartnamesini ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı mevzuatının ilgili hükümlerini aynen kabul ettiğini” belirten Şartname eki belgeler (EK: 1 ve EK: 2) yarışmacı adayı tarafından imzalanacak ve yarışmacı adayının 10 (on) dakika süreli nitelikli bir video (sesli ve görüntülü) kaydı ile birlikte gönderilecektir.
  • Yarışmacı adayının gönderdiği kayıt ünitesi herhangi bir sebeple açılamazsa veya içerik bulunamazsa değerlendirmeye alınmadan Yarışma dışı tutulacaktır.
 • Yarışmacı adayları, başvurularını 1 Temmuz 2022 tarihi mesai bitimine kadar; gencses@ktb.gov.tr adresine göndereceklerdir. Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi halinde başvuru süresi uzatılabilecektir.
 • Her türlü gecikme yarışmacı adayının mesuliyetinde olup başvuru için belirlenen son günün mesai bitimine kadar ulaşmayan başvurularda Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlu tutulamayacaktır.
 • Seçici Kurul tarafından, yarışmacı adayları tarafından gönderilen görüntülü ses kayıtlarının inceleneceği “Ön Eleme” sonucunda, Final Yarışma Sınavı’na katılmaya hak kazanan başvuru sahipleri tespit edilerek, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün resmî web sitesinde ilan edilecektir. Yarışmacılara ayrıca telefon ve e-posta yoluyla veya yazılı olarak tebligat yapılmayacaktır.
 • Final Yarışması, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün web sitelerinde eşzamanlı olarak duyurulacak yer ve tarihte yapılacaktır.

Gençses: Türk Müziği Ses Yarışması Ödülleri

 • 1 (bir) yarışmacı için 50.000 TL “Gençses” özel ödülü
 • 5 (beş) yarışmacının her biri için 30.000 TL başarı ödülü
 • 5 (beş) yarışmacının her biri için 15.000 TL mansiyon ödülü

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası