hayvanat bahçesi macerası

X. İngilizce Yaratıcı Yazın Kompozisyon Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 22 Mart 2021

✍️ Yarışmanın konusu: Geleceğin Yeni Meslekleri ve Eğitim

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışma, Türkiye’deki tüm lise öğrencilerinin gönüllü ve ücretsiz katılımına açık olacaktır.

Yarışma başvurusu bitti!

X. İngilizce Yaratıcı Yazın Kompozisyon Yarışması

X. İngilizce Yaratıcı Yazın Kompozisyon Yarışması

 • Yarışma, Türkiye’deki tüm lise öğrencilerinin gönüllü ve ücretsiz katılımına açık olacaktır.
 • Salgın koşulları nedeniyle bu yılki yarışmanın tüm aşamaları uzaktan erişim yöntemiyle yapılacağı için engelli öğrenciler de yarışmaya rahatlıkla katılabilecektir.
 • Yarışma, 2020 yılındaki yarışmanın devamı olduğundan 2020 yılındaki yarışmaya katılmak üzere kompozisyon gönderen öğrencilerin yazıları değerlendirmeye alınacak ancak bu öğrenciler yeni bir kompozisyonla bu yılki yarışmaya katılamayacaklardır.
 • Yarışmacılar yarışmaya sadece bir eserle katılabilirler.
 • İngilizce metin katılımcının kendisi tarafından yazılmış olmalıdır. (Yazılan metin intihal programları aracılığıyla kontrol edilecektir.)
 • İngilizce metin yarışmacının eğitim gördüğü okulun İngilizce öğretmenlerinin en az biri tarafından okunup, onaylanmış olmalıdır.
 • İngilizce metin 450-500 kelime arasında, bilgisayar ortamında yazılmış olmalı ve eserin sonunda toplam kaç kelime ile yazıldığı belirtilmelidir.
 • Metin “Calibri” formatında 11 punto ve iki satır aralığı verilerek oluşturulmalıdır.
 • Metnin bir başlığı olmalıdır.
 • Metinde İngilizce dilbilgisi kurallarıyla noktalama işaretlerinin doğru kullanılması gerekmektedir.
 • Öğrenciler İngilizce olarak yazmış oldukları kompozisyonla daha önce başka bir yarışmaya katılmamış olmalıdır (Böyle bir durum saptandığında, öğrencinin yazmış olduğu eser ödül almış olsa bile, ödülü geri alınacaktır).
 • Katılımcılar kompozisyonlarını http://yaraticiyazin.cankaya.edu.tr adresindeki ilgili sekmede bulunan “Başvuru Formunu” eksiksiz doldurduktan sonra aynı sayfadan yükleyeceklerdir.
 • Aynı adreste yer alan “Başvuru Formu”nun içindeki “KVKK Aydınlatma Metni”, KVKK Açık Rıza Onayı” ve “Veli İzin Formu”nun da doldurulması zorunludur.
 • Sosyal etkinlikler sonucu ortaya çıkan eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Eserler, sahibinin izni olmaksızın basılamaz, yayımlanamaz, paylaşılamaz ve sergilenemez. Telif hakları ile ilgili tüm işlemler 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa uygun olarak yürütülür. Ancak, gerekli durumlarda sosyal etkinlik izni veren ilgili birim veya etkinliği düzenleyen kişi/kurum/kuruluş bu eserleri muvafakat alarak kullanma hakkına sahiptir.
 • Yarışmanın Seçici Kurulu tarafından titizlikle yürütülecek değerlendirme süreci sonunda ilan edilecek sonuçlar kesindir, itiraz kabul edilmeyecektir.

Ödüller

 • Değerlendirme sonucunda ilk 20’ye giren öğrencilere aşağıdaki ödüller kargo yoluyla iletilecektir.
 • Birinciye: Apple Ipad
 • İkinciye: Laptop
 • Üçüncüye: Bisiklet
 • Dördüncüye: Akıllı Saat
 • Beşinciye: Scooter
 • Altıncıya: e-Reader
 • Yedinciye: Hediye Paketi (Mavi)
 • Sekizinciye: Waveboard
 • Dokuzuncuya: Bluetooth Kulaklık
 • Onuncuya: Bluetooth Hoperlör
 • İkinci On Kişiye 10 Adet İngilizce Kitap

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası