hayvanat bahçesi macerası

Yazan Gençlik Ecdadının İzinde Hikaye Yazma Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 27 Nisan 2020

✍️ Yarışmanın konusu: Geleceğini Yarat

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Sivas Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmî ve özel okul/kurumlarda öğrenim göre tüm ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ile lise 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri katılabileceklerdir

Yarışma başvurusu bitti!

Yazan Gençlik Ecdadının İzinde Hikaye Yazma Yarışması

Amaç:
Sivas Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından hayata geçirilen 2023’e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi içerisinde yer alan “Yazan Gençlik Ecdadının İzinde” isimli hikâye yazma yarışması; ortaokul (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) ve lise (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) düzeyinde resmî ve özel okullarda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin öncelikle Çanakkale Zaferi hakkında tarihî kaynakları araştırarak bilgi edinmelerini daha sonra ise öğrendikleri bilgiler ışığında kurgusal bir metin oluşturarak hikâye yazmalarını, bu sayede öğrencilerin okuma, anlama ve bir metin oluşturabilme (sentez aşaması) kabiliyetlerini geliştirmelerini amaçlamaktadır.

Öykü Yarışmasının Şartları

 1. “Yazan Gençlik Ecdadının İzinde” isimli hikaye yazma yarışmasına Sivas Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmî ve özel okul/kurumlarda öğrenim göre tüm ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ile lise 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri katılabileceklerdir.
 2. Başvuru sahipleri en fazla bir eserle yarışmaya katılacaklardır.
 3. Yarışmaya başvurusu yapılan eserin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 4. Yarışmada dereceye giren 105 eser, bir kitapta toplanacaktır. Yarışmaya eser gönderen öğrenciler, bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Yarışmaya katılanlar, katıldıkları eserin her türlü yayın hakkını Sivas Millî Eğitim Müdürlüğüne ücretsiz olarak devrettiğini kabul eder ve yayımlanan eser için telif ücreti almayacağını taahhüt eder.
 5. Yarışmaya başvuru yapanlar, eserlerini Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A-4 kâğıt boyutu ebadında, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk, her satır arası 1,5 nk ve en fazla 10 sayfa olacak şekilde Word formatında iki nüsha hazırlayıp bir nüshasını yazangenclikcanakkale@gmail.com adresine diğer nüshasını da Sivas Millî Eğitim Müdürlüğü Özel Büro birimine DYS ortamında göndermeleri gerekmektedir. Gönderilen hikâyelerde mutlaka okul bilgisi, öğrenci bilgisi (ad- soyad, sınıf , doğum tarihi), danışman öğretmen bilgisi ve iletişim bilgisi olmalıdır.
 6. Yarışma sonunda lise kategorisinden dereceye giren 55 öğrenci ile ortaokul kategorisinden dereceye giren 50 öğrenci için (toplam 105 öğrenci), 2020 yılı haziran ayında Çanakkale gezisi düzenlenecektir. Öğrencilerin geziden azami derecede istifade etmeleri için yol güzergâhındaki farklı şehirleri (Ankara, Bursa gibi) gezip görmeleri de sağlanacaktır.
 7. Yarışmada lise ve ortaokul kademesinden dereceye giren ilk 3 öğrenciye Çanakkale gezisinin yanı sıra özel ödül, 4 ve 5. olan öğrencilere ise yine ayrıca mansiyon ödülü verilecektir.
 8. Yarışma ile ilgili her türlü itiraz, sonuçlar açıklandığı tarihten itibaren bir hafta içerisinde Sivas Millî Eğitim Müdürlüğüne yazılı olarak yapılabilecektir.
 9. Okul müdürlükleri yarışmayı öğrencilere duyurmak ve yarışma ile ilgili okulda iki koordinatör öğretmenden oluşan (Türkçe / Türk Dili ve Edebiyatı ile Tarih / Sosyal Bilgiler) bir komisyon kurmakla yükümlüdür. Koordinatör öğretmenler, öğrencileri Çanakkale ile ilgili okumalar yapacakları kaynaklara yönlendirecek ve hikâye yazma teknikleri hakkında onları bilgilendireceklerdir.
 10. Hikâyelerin son teslim tarihi 27 Nisan 2020 Saat 17.00’dir. Bu tarihten sonra gönderilen hikâyeler, değerlendirmeye alınmayacaktır.
 11. Gönderilen hikâyeler aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası