hayvanat bahçesi macerası

10. Zeki Yurtbay Tasarım Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 20 Ocak 2023

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 150 Bin TL'dir.

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna uygun kurulmuş üniversitelerde okuyan öğrenciler katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Yurtbay Seramik

Yarışma başvurusu bitti!

10. Zeki Yurtbay Tasarım Yarışması

10. Zeki Yurtbay Tasarım Yarışması

Yurtbay Seramik 10. Zeki Yurtbay Tasarım Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışma tek aşamalı, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna uygun kurulmuş üniversitelerde okuyan öğrencileri kapsayan bir seramik karo tasarım yarışmasıdır. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya bireysel olarak ya da aynı zamanda ekip halinde katılım mümkündür. Ekipler en fazla 3 kişiden oluşur.
 • Bir öğrenci tek bir ekiple yarışmaya katılabilir, ayrıca bir ekiple yarışmaya katılan öğrenci bireysel katılım da sağlayabilir.
 • Ekip temsilcisi, Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin mimarlık, güzel sanatlar, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı, sanat ve tasarım ile mühendislik fakültelerine bağlı mimarlık ve tasarım disiplinlerini kapsayan bölümlerinde öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) öğrencileri olabilir. Diğer tüm disiplinlerden öğrenciler, yukarıdaki şartları sağlayan ekip temsilcisinin olduğu ekiplerin üyesi olarak yarışmaya katılabilir.
 • Jüri üyeleri ve bunların 1. dereceden akrabaları yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmacıların, jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmaması şarttır.
 • Ekip üyelerinin, öğrencilik durumlarını, bağlı bulundukları yüksek öğrenim kurumundan ya da E-Devlet üzerinden alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir. Katılımcının 2022 Bahar Dönemi’nde öğrenci olduğunu belge ile göstermesi gerekmektedir. Bu şartları sağlayan mezun öğrenciler yarışmaya katılabilir.
 • Her bireysel katılımcı ya da ekip, Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurmalı ve istenilen belgeleri sisteme eksiksiz yüklemelidir. Başvuru sırasında her ekipten yalnızca ekip temsilcisinin başvuru formunu doldurması yeterlidir.
 • Her ekip yarışmaya en çok 3 (üç) proje önerisi ile katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilen tasarımların, daha önce yarışmacıların sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Linkedin, Behance, Dribbble, ArtStation vb.) dahil olmak üzere basılı ya da dijital herhangi bir mecrada sergilenmemiş ve başka bir yarışmaya daha önce gönderilmemiş olması gerekmektedir. Yarışmanın resmî duyurusu yapılana dek yayınlanmaması, duyurulmaması, yorum yapılmaması gerekmektedir
 • Katılımcıların, yarışmanın başvuru ve proje yükleme işlemleri için www.dogadansanatasentasarla.com adresinden kaydolması ve başvuru işleminin bir parçası olarak gerekli bilgileri girmeleri gerekmektedir. Yarışmacılar katılım başvurusunda bildirmiş oldukları bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt ederler.
 • Tüm yarışma projeleri, şartnamede belirtilen teslim gün ve saatini geçirmeyecek şekilde teslim edilmelidir.
 • Projelerde rumuz da dahil olmak üzere proje sahibini tanıtan herhangi bir ibare ya da işaret olmamalıdır.
 • Projelerin siteye yüklenmesi katılım şartıdır, yüklemeyen katılımcılar fiilen elenecektir.
 • Yukarıda belirtilen hususlara uymayan projeler, seçici kurul kararı ile tutanağa geçirilerek yarışma dışı bırakılır.
 • Ekip üyelerinin her birinin katılım koşullarının tümüne uymaları zorunludur. Bu durumda, yarışmayı düzenleyici kuruluş ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birinin ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekir.

Yarışma Süreci Ve Yönetimi:

 • Yarışma tek aşamalıdır. 20 Ocak 2023 Pazartesi günü 23:59’a kadar yüklenen projeler, yarışma takvimi gereği 13-14-15 Şubat 2023 tarihlerinde gerçekleşecek jüri toplantısında değerlendirilecektir. Bu toplantı akabinde dereceye giren tasarım ve katılımcılar belirlenecektir. 28 Şubat 2023 Salı günü, yarışmanın web sitesinde kazananlar duyurulacaktır.
 • Yarışma, www.dogadansanatasentasarla.com isimli web sitesi üzerinden yürütülecektir. Başvuru sırasında rumuz sistem tarafından otomatik olarak verilecektir. Sistem tarafından verilen bu rumuz raportörlük tarafından yarışmacıların tüm pafta ve belgelerinde kullanılacaktır. Yarışmacılar ayrıca bir rumuz oluşturmayacaktır. Sistemin verdiği bu numaradan raportörlük sürecini ve yarışma sonucunun açıklandığı jüri tutanağını takip edebileceklerdir.
 • Yarışmacılar, yarışma web sitesi üzerinden Başvuru Formu doldurarak isim ve adreslerini raportörlüğe bildirmiş olacaktır. Başvuru formunun raportörlüğe internet üzerinden ulaştırılmasının ardından yine raportörlük tarafınca internet ortamında, katılımcıya başvurusunun ulaştığına dair onay yazısı ekranda görünecektir.
 • Projeler, yüklemeler için yeterli alan sağlayan bir bulut sisteminde toplanacaktır.
 • Yüklenen dosyalar, sonuçlar açıklanana kadar sadece raportörlüğe açık olacaktır.

10. Zeki Yurtbay Tasarım Yarışması Ödülleri

 • Birinci: 50.000 TL
 • İkinci: 40.000 TL
 • Üçüncü: 30.000 TL
 • Mansiyon Ödülü (3 Adet): 10.000 TL

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası