Edebiyat Yarışmaları


49. Orhan Kemal Roman Armağanı

Son başvuru tarihi: 10 Ocak 2020

Katılım Şekli: Kargo/Posta/Elden
Kısıtlar: İsteyen herkes katılabilir
Başvuru devam ediyor...

Orhan Kemal Roman Armağanı’na, katılım süresi başladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Roman armağanı 20 Mayıs 2020 tarihinde seçici kurulun toplantısında belirlenecek, kazanan yazara ödülü 2 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan Orhan Kemal’i anma gününde verilecektir” denildi. 2020 yılı Orhan Kemal Roman Armağanı’na, katılım süresi başladı.


Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Roman Ödülü

Son başvuru tarihi: 2 Mart 2020

Toplam para ödülü: 10 Bin TL'dir

Katılım Şekli: Kargo/Posta/Elden
Kısıtlar: İsteyen herkes katılabilir
Başvuru devam ediyor...

Şartlar: 1- Edebiyatın insana kazandırdığı değerleri çoğaltmak, edebiyatımıza halkımızın gerçeğini anlatan, toplumsal gerçekçi yeni yapıtlar kazandırmak, okura Türkçenin tadını duyurmak, dilimizin anlatım olanaklarını geliştirmek ereğiyle unutulmaz yazarımız Fakir Baykurt’un adına Çiğli’de, Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Roman Ödülü konulmuştur. 2- Yazarlar, kitap oylumundaki bir roman dosyası ile yarışmaya katılabilirler. 3- Ödüle katılanlar, başvuru ekinde yaşam öykülerini, açık adreslerini, iletişim bilgilerini bir zarf içinde göndermelidirler. 4- Ödül tutarı: 10.000.- TL (Onbin) Ödül paylaştırılmaz. 5- Ödül alan dosya Çiğli Belediyesi’nce bin adet bastırılacaktır. 6- Ödül seçici kurulu: Adnan Binyazar, Bahri Karaduman, Hidayet KarakuĢ, Işık Baykurt ve Öner Yağcı’dan oluşmaktadır. 7- Dosyalar elden verilebileceği gibi kargo ya da postayla en az 6 (altı) örnek gönderilecektir. 8- Başvurular, Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Fakir Baykurt Ödülü, Ataşehir Mahallesi Anadolu Caddesi No: 951 Çiğli-İZMİR adresine yapılmalıdır. 9- Son başvuru tarihi: 2 Mart 2020 Pazartesi günü saat 17.00’dir. 10- Seçici kurul, 01 Haziran 2020 Pazartesi günü toplanıp seçimini yapar. Karar aynı gün basınla iletişim kurumları yoluyla kamuoyuna duyurulur. 11- FAKİR BAYKURT ROMAN ÖDÜLÜ yazarın doğum günü olan 15 Haziran 2020’de Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu’nda kazanan yazara verilir. Tarihte bir değişiklik olursa önceden kamuoyuna duyurulur. 12- Çiğli Belediyesi çalışanları, belediye ile iş ilişkisi bulunanlar, seçici kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları ödüle katılamazlar. 13- Ödüle katılan yapıtlar bilgi, belgeler geri verilmez; ödüle yapılan itirazlar yanıtlanmaz


Bir Hayata Dokunmak Deneme Yarışması

Son başvuru tarihi: 15 Kasım 2019

Katılım Şekli: Okul müdürlüklerine teslim
Kısıtlar: Çorum Merkez ve Merkeze bağlı, Resmi ve Özel kurumlarda görev yapan öğretmenlere yönelik
Başvuru devam ediyor...

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ”Bir Hayata Dokunmak” konulu Deneme yarışması düzenliyor.


Öğretmenler Arası Anı Yarışması

Son başvuru tarihi: 18 Kasım 2019

Katılım Şekli: Okul müdürlüklerine teslim
Kısıtlar: Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmî ve özel okul/kurumlarda aktif olarak görev yapan öğretmen ve yöneticiler başvuru yapabileceklerdir
Başvuru devam ediyor...

Yarışmanın Amacı: Öğretmenlik mesleğinin algı ve statüsünün yükselmesine katkı sağlayacak, birlik ve beraberliğini pekiştirmek, moral ve motivasyonlarını artırmak, öğretmenlik mesleğinin kamuoyuna daha iyi tanıtılmasını sağlamasıyla öğretmenlerin eğitim öğretim ile ilgili yaşanmışlıklarının meslek yaşamlarındaki önemini çizmek, öğretmenlerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, gelecek kuşaklara ve diğer öğretmenlere aktarılmasını sağlamak.


31. Ömer Seyfettin Hikaye Yarışması

Son başvuru tarihi: 10 Ocak 2020

Toplam para ödülü: 15 Bin TL'dir

Katılım Şekli: Websitesi
Kısıtlar: Tüm lise öğrencileri ve yetişkinler katılabilir
Başvuru devam ediyor...

31’incisi Düzenlenen Gönen Belediye Belediyesi Ömer Seyfettin Hikaye Yarışması Lise Ve Yetişkinler Bölümü Olarak Yapılacak. Yarışmaya Tüm Resmi Ve Özel Lise Öğrencileri Ve Yetişkinler Katılabilir.


24 Kasım Öğretmenler Günü Şiir, Kompozisyon ve Resim Yarışmaları

Son başvuru tarihi: 13 Kasım 2019

Katılım Şekli: Okula teslim
Kısıtlar: İstanbul'daki resmi ve özel okullarda eğitim gören öğrencisi olmak..
Başvuru bitti!

Yarışmanın Amacı: Temel eğitim öğrencilerimizin Güzel Türkçemizin güzelliklerinden ve estetik değerlerden yararlanarak şiir ve kompozisyon türlerinin aracılığı ile öğretmenlik mesleği hakkındaki duygu ve düşüncelerini dile getirmesini sağlamak, öğretmenlik mesleğinin önemini kavramak..


Sufisin Ulusal Uzun Metraj Film Senaryo Yarışması

Son başvuru tarihi: 1 Nisan 2020

Toplam para ödülü: 30 Bin TL'dir

Katılım Şekli: Posta/Kargo
Kısıtlar: Her yaştan yarışmacı başvurabilir
Başvuru devam ediyor...

Amaç: Sinemanın başlangıç noktası olan filmin içeriğini oluşturan fikir, bizim festivalimizin ana omurgasını oluşturmaktadır. Festivalimizin ismini taşıyan Sûfi sinema film içeriklerinin, fikri belli bir bakış açısına göre senaryolaştıran sinema emektarlarının geçen yıl olduğu gibi bu yılda desteklenmesi amaçlanmaktadır. En iyi yönetmenin, en iyi yapımcının, en iyi görüntü yönetmenin seçildiği festivallerden farklı olarak senaristin bakış açısını ödüllendirme yoluna gitmektedir. Özellikle teknolojik gelişmelerin çağ atladığı şimdiki zamanda asıl değerin öz olduğunu, anlam olduğunu tüm dünyaya anlatma çabasında olan Sûfisin, Uzun Metraj Sinema Filmi Senaryo yarışması düzenlemeyi amaçlamaktadır.


Prof. Dr. Şerafettin Turan Ödülü Makale Yarışması

Son başvuru tarihi: 30 Ocak 2020

Toplam para ödülü: 1000 TL'dir

Katılım Şekli: E-Posta
Kısıtlar: Yarışmaya 17-25 yaş arasında olan (yüksek lisans ve doktora öğrencileri dışındaki) yükseköğrenim gören gençler katılabilir.
Başvuru devam ediyor...

DİL DERNEĞİ PROF. DR. ŞERAFETTİN TURAN YARIŞMASI 15 Ekim 2015’te yitirdiğimiz, yaşamı boyunca Türkçeye, kültür ve devrim tarihine, gençlerin yetişmesine emek veren, Dil Derneği’nin onursal başkanı Prof. Dr. Şerafettin Turan’ın kişiliğini, düşüncelerini ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmanın yanı sıra genç kuşakların dile ve toplumsal yaşama duyarlılığını artırmak, yazınsal becerilerini değerlendirmek amacıyla yükseköğrenim gençliği arasında Dil Derneği Prof. Dr. Şerafettin Turan Yarışması adıyla bir düşünyazı (makale) yarışması düzenlemiştir.


İyiki Öğretmenim Resim, Şiir, Anı, Fotoğraf Yarışması

Son başvuru tarihi: 11 Kasım 2019

Katılım Şekli: E-Posta
Kısıtlar: Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okul öğretmenleri katılabilir
Başvuru bitti!

Yarışmanın Amaçları: Türk Milli Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda ve Yapılandırmacı bir anlayışla yeniden geliştirilen “Öğretim Programlarına uygun olarak öğretmenlerin resim, şiir, edebiyat (anı) ve fotoğraf sanatına olan ilgilerini öne çıkarma fikrinden hareketle aşağıdaki amaçlar hedeflenmektedir: -Öğretmenlerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, estetik duyum ve beğenilerini geliştirmek, -Öğretmenlik mesleğinin toplumun geleceği üzerindeki etkilerine dikkat çekmek, -Öğretmenlerin duygu ve düşüncelerini çeşitli sanat çalışmaları aracılığı ile sergileyebilmeleri için ortam sağlamak, -Toplumların bilişsel, sosyal, kişisel gelişimlerinde öğretmenin önemini; öğretmenlerin ürettikleri resim, şiir, anı, fotoğraflar yoluyla aktarmak


Gençlerden Ata'ya Mektup Yarışması

Son başvuru tarihi: 4 Mayıs 2020

Toplam para ödülü: 3 Bin TL'dir

Katılım Şekli: Elden/Online
Kısıtlar: Yarışmaya Küçükçekmece genelindeki resmi/özel liselerde okuyan öğrenciler katılabilir
Başvuru devam ediyor...

Konu: “Gençlerden Ata’ya” Konulu Mektup Yarışması