Edebiyat Yarışmaları


Şiir Evde, Şiirini Seç ve Seslendir

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 10 Nisan 2020

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmaya ortaokula giden her genç bireyin başvurusu kabul edilecektir

Yarışma başvurusu devam ediyor...

Planlanan bu proje ile öğrenciler, milli ve manevi kültürüne sahip şiirleri okuyarak hem ülkesinin şiır literatürüne hakmı olacak hem de öz değerinin farkında, hitabeti gelişmiş bireyler olarak yetişecektir.


Koca Çınarlardan Genç Yüreklere Anı Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 30 Nisan 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 22 Bin 500 TL'dir

❗ Yarışmadaki kısıtlar: 65 yaş ve üzerinde olanlar yarışmaya katılabilecektir.

Yarışma başvurusu devam ediyor...

Amaç
Toplumun ve ailenin temel direği olan büyüklerimiz, geçmişten günümüze köprü kuran, kültürü ve değerleri geleceğe taşıyan değerlerimizdir. Bu nedenle yarışmanın amacı, büyüklerimizin geçmişten günümüze taşıdıkları deneyimlerini derlemek, bu deneyimlerinin gelecek kuşaklar bir ışık kaynağı ve yol gösterici nitelikte olduğuna dikkat çekerek “tecrübe” olgusunun öneminin göstermektir.


Okuyorus Dergisi Şiir, Öykü ve Deneme Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 20 Nisan 2020

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İsteyen herkes katılabilir

Yarışma başvurusu devam ediyor...

Silahı kalem olanlara…


Ömer Seyfettin Hikaye Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 17 Nisan 2020

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî kurumlarda, eğitim öğretim hizmetleri sınıfında fiilen görev yapmakta olan öğretmen ve yöneticiler katılabileceklerdir

Yarışma başvurusu devam ediyor...

İstanbul’u Okuyorum Projesi kapsamında Ömer Seyfettin’in vefatının 100. yılı münasebetiyle Ömer Seyfettin anısına Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması düzenlenecektir.


Özel Balkaya Anadolu Lisesi Masal Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 24 Nisan 2020

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İstanbul il geneli tüm ortaokul (5,6,7,8. sınıf) öğrencileri katılabilir

Yarışma başvurusu devam ediyor...

Öğrencinin hayal kurma becerisini artırmaya yönelik bu çalışma aynı zamanda dili etkili ve doğru kullanmayı geliştirecektir. Olay örgüsünün tasarımında sebep-sonuç bağlantısını kurguya doğru bir şekilde yerleştirme, yazım ve noktalamaya dikkat etme ile Türkçe’yi güzel ve doğru kullanmak masal yarışmasının amacıdır.


Özel Balkaya Anadolu Lisesi Kısa Öykü Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 24 Nisan 2020

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İstanbul il geneli tüm ortaokul (5,6,7,8. sınıf) öğrencileri katılabilir

Yarışma başvurusu devam ediyor...

Öğrencinin güncel bir durumu kurgulayarak yazıya dökmesi asıl amaçtır. Bununla birlikte dil kullanma yeteneği, kurgu yaratma becerisi, mevcut bir probleme bakış açısı ve çözüm üretme kabiliyeti yarışmanın bir diğer amacıdır.


Avukat Cengiz Göral Makale Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 19 Haziran 2020

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Avukat, hâkim, savcı, stajyer avukat, hukuk ve iletişim fakültesi öğrencileri ve gazeteciler katılabilir

Yarışma başvurusu devam ediyor...

Bursa Barosu, 2020 yılında Avukat CENGİZ GÜRAL makale yarışması düzenlemiştir. Yarışma ile hukuk camiasına ve topluma makale dalında özgün eserlerin kazandırılması ve yayımlanmaya değer makalelerin Baro Dergisi kanalıyla yayınlanması amaçlanmaktadır.


Ağrı Hikaye ve Şiir Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 8 Mayıs 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 17 Bin TL'dir

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Ülkemizin üniversitelerinde öğrenim hayatını halen sürdüren önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktoraöğrencileri katılabilir

Yarışma başvurusu devam ediyor...

Yarışmanın Amacı:
Türkiye’de üniversite hayatını sürdüren (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) gençlerin dil, edebiyat vekültürümüze ait değerlerimizle ilgili bilincini geliştirmek, yazdıkları eserleriyle kendilerini ifade etmelerine katkıda bulunmak.


Yazan Gençlik Ecdadının İzinde Hikaye Yazma Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 27 Nisan 2020

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Sivas Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmî ve özel okul/kurumlarda öğrenim göre tüm ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ile lise 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri katılabileceklerdir

Yarışma başvurusu devam ediyor...

Amaç:
Sivas Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından hayata geçirilen 2023’e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi içerisinde yer alan “Yazan Gençlik Ecdadının İzinde” isimli hikâye yazma yarışması; ortaokul (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) ve lise (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) düzeyinde resmî ve özel okullarda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin öncelikle Çanakkale Zaferi hakkında tarihî kaynakları araştırarak bilgi edinmelerini daha sonra ise öğrendikleri bilgiler ışığında kurgusal bir metin oluşturarak hikâye yazmalarını, bu sayede öğrencilerin okuma, anlama ve bir metin oluşturabilme (sentez aşaması) kabiliyetlerini geliştirmelerini amaçlamaktadır.


Turan Veldet Velidedeoğlu Makale Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 22 Mayıs 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 6 Bin TL'dir

❗ Yarışmadaki kısıtlar: TÜRMOB'a bağlı Odalara kayıtlı meslek mensuplarının ve stajyerlerin katılabileceği bir makale yarışması düzenlenmiştir.

Yarışma başvurusu devam ediyor...

TÜRMOB’a bağlı Odalara kayıtlı meslek mensuplarının ve stajyerlerin katılabileceği bir makale yarışması düzenlenmiştir.