hayvanat bahçesi macerası

1. Ulusal Sait Faik Hikâye Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 31 Mart 2021

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 13 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Ada Hikayeleri

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: 16 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlar katılabileceklerdir

Yarışma başvurusu bitti!

1. Ulusal Sait Faik Hikâye Yarışması

1. Ulusal Sait Faik Hikâye Yarışması

 1. Yarışmaya Düzenleme Kurulu Üyeleri ve Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınları dışında, 16 (on altı) yaşını doldurmuş tüm vatandaşlar katılabileceklerdir.
 2. Her yarışmacı, yarışmaya en çok bir (1) hikâyeyle katılabilir. Daha önce herhangi bir yarışmadan derece almış hikâyelerle başvuru yapılamaz. Bu durumun tespiti halinde, yarışmacılar para ödülünü (yasal faizi ile birlikte) iade etmekle mükellef olacaklardır.
 3. Hikâyeler bilgisayarla word formatında, Times New Roman yazı tipi ile 12 puntoyla Türkçe olarak yazılmış olmalıdır.
 4. Yarışmaya katılan hikâyeler eser sahibine geri verilmeyecektir. Eserlerden uygun görülenler, herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın, istendiği takdirde yarışmayı düzenleyen Kurum tarafından bir kitapta toplanabilir, dergi, gazete veya web sayfasında yayımlayabilir.
 5. Yarışmaya katılan eserler üzerinde seçici kurul tarafından dil bilgisine ilişkin düzenleme yapılabilir.
 6. Yarışmaya katılan eserler ön jüri tarafından değerlendirilecektir.
 7. Yarışmaya katılan eserler jüri üyelerinin takdir edeceği puanların aritmetik ortalaması ile belirlenecektir.
 8. Yarışmaya hikâye gönderen eser sahipleri bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

Hikaye Yarışmasında Değerlendirmeye Alınmayacak Başvurular

 • Temel insani ve ahlaki değerlerle örtüşmeyen hikâyeler,
 • Daha önce herhangi bir yarışmada derece almış hikâyeler,
 • Yazar olarak altında imzası bulunan kişiye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen hikâyeler,
 • Çok sayıda yazım hatası içeren hikâyeler,
 • Son başvuru tarihinden sonra teslim edilen hikâyeler,
 • T.C. Anayasası’na aykırılık teşkil eden hikâyeler seçici kurul tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

1. Ulusal Sait Faik Hikâye Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 5.000 TL İkincilik Ödülü: 3.000 TL Üçüncülük Ödülü: 2.000 TL Mansiyon Ödülü (3 Adet): 1.000 TL

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası