hayvanat bahçesi macerası

100. Yıl Marşı Şiir ve Beste Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 1 Ekim 2021

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 300 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: 100. Yıl Marşı Şiir ve Beste Yarışması

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışma T.C. vatandaşı ve 18 yaş üzeri olan herkesin katılımına açıktır.

Yarışma başvurusu bitti!

100. Yıl Marşı Şiir ve Beste Yarışması

100. Yıl Marşı Şiir ve Beste Yarışması

100. Yıl Marşı Şiir Yarışması

 1. Yarışma tüm şairlere açıktır.
 2. Yarışmacılar sadece bir (1) eser ile katılabilir.
 3. Yarışmaya bireysel ya da ekip olarak katılım mümkündür. Ekip katılımları durumunda, İdare ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, bir kişinin ekip başı olarak kapalı kimlik zarfında belirtilmesi gerekmektedir.
 4. Eserlerin genel norm veya mevzuata uygunluğundan ve her türlü telifinden eser sahibi sorumludur. İdarenin telifle ilgili herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması durumunda, kayıtsız şartsız nakden ve defaten o eserle yarışmaya katılan yarışmacı ya da yarışmacılara rücu eder.
 5. Şiirlerin, idare tarafından ticari olmayan eğitim, tanıtım, kültür ve sanat faaliyetlerinde izleyiciye gösterilmesi yarışmacılar tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.
 6. Şiir yarışmasında, bestelenmeye hak kazanan eserlerin seslendirme hakkı ile tüm mekanik ve dijital yapım hakları İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır.
 7. Ödül kazanan şiirlerin herhangi mecrada paylaşılması sırasında şiir isminin yanı sıra aldığı ödül mutlaka belirtilecektir.
 8. Yarışmacılar aşağıdaki şartlara uymak zorundadır:
  • Seçici kurul üyeleri, raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olanlar yarışmaya katılamazlar.
  • Seçici kurul üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olanlar yarışmaya katılamazlar.
  • Yarışmayı açan İdarede, yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlayan, yürüten, sonuçlandıran ve onaylamakla görevli kişiler yarışmaya katılamazlar.
  • Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlarla bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları yarışmaya katılamazlar.
 9. Bu koşullara uymayanlar; yarışmaya katılmış olsalar dahi şiirleri yarışmaya katılmamış sayılır.
 10. Şiirler Cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen yazılmış olmalı, hukuka, insan onuruna aykırı olmamalı, siyasi içerik taşımamalı, ulusal birliği ve ülke bütünlüğünü bozucu, moral yıkıcı ve sanat değerinden yoksun olmamalıdır.
 11. Şiirler Türkçe dil kurallarına uygun biçimde yazılmalıdır.
 12. Yarışmaya katılacak şiirlerin hece ölçüsü kısıtlaması olmamakla birlikte yedi (7) heceli mısralar şeklinde düzenlenerek yazılması tavsiye edilir.
 13. Şiirler, herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir mecrada yayınlanmamış, alenileşmemiş ve hiçbir yarışmanın finalinde yer almamış olmalıdır. İnternette yapılan taramalarda herhangi bir mecrada yayınlandığı veya yarışmalarda kullanıldığı tespit edilen eser diskalifiye edilir.
 14. Başvuru belgeleri, en geç 1 Ekim 2021 günü, saat 17.00’ye kadar Yarışma Raportörlüğü adresine iletilmelidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır ve eksik başvurular değerlendirilmeyecektir.

100. Yıl Marşı Beste Yarışması

 1. Yarışma T.C. vatandaşı ve 18 yaş üzeri olan herkesin katılımına açıktır.
 2. Yarışmacılar sadece bir (1) eser ile katılabilir.
 3. Yarışma tüm bestecilere açıktır.
 4. Yarışmaya bireysel ya da ekip olarak katılım mümkündür. Ekip katılımları durumunda, İdare ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, bir kişinin ekip başı olarak kapalı kimlik zarfında belirtilmesi gerekmektedir.
 5. Eserlerin genel norm veya mevzuata uygunluğundan ve her türlü telifinden eser sahibi sorumludur. İdarenin telifle ilgili herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması durumunda, kayıtsız şartsız nakden ve defaten o eserle yarışmaya katılan yarışmacı ya da yarışmacılara rücu eder.
 6. Eserlerin, idare tarafından ticari olmayan eğitim, tanıtım, kültür ve sanat faaliyetlerinde izleyiciye gösterilmesi yarışmacılar tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.
 7. Beste yarışmasında finale kalan eserlerin seslendirme hakkı ile tüm mekanik ve dijital yapım hakları İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır.
 8. Ödül kazanan eserlerin herhangi bir orkestrada seslendirilmesi sırasında, programda eser isminin yanı sıra aldığı ödül mutlaka belirtilecektir.
 9. Yarışmacılar aşağıdaki şartlara uymak zorundadır:
  • Seçici kurul üyeleri, raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olanlar yarışmaya katılamazlar.
  • Seçici kurul üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olanlar yarışmaya katılamazlar.
  • Yarışmayı açan İdarede, yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlayan, yürüten, sonuçlandıran ve onaylamakla görevli kişiler yarışmaya katılamazlar.
  • Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlarla bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları yarışmaya katılamazlar.
 10. Bu koşullara uymayanlar; yarışmaya katılmış olsalar dahi besteleri yarışmaya katılmamış sayılır.
 11. Yarışmaya gönderilen eserler; marş formunda, piyano eşlikli olarak tek sesli ya da çok sesli koro için bestelenmiş; söz ve müzik arasındaki uyum sağlanmış olacaktır.
 12. Eserlerin sözleri (bestelenmiş şiir), “Şiirlerde Aranacak Şartlar (madde 7.)” başlığı altında belirtilenleri sağlamalıdır.
 13. Eserlerin süresi en az 1, en fazla 4 dakika olmalıdır.
 14. Yarışmaya katılacak bestelerin, tercihen, bütünüyle bir dokuzlu aralığı aşmayacak ses alanı içinde kalarak, diyatonik yapıda, müzik eğitimi olmayan büyük toplulukların da kolayca öğrenebilecekleri ve söyleyebilecekleri, kulakta kalıcı nitelikte olmaları tavsiye edilir.
 15. Yabancı dillerde bestelenmiş müzik eserlerine söz yazılarak hazırlanan ve popüler müzikle bağdaşan eserlere benzer kopya, uyarlama türü eserler, yarışma amaçlarına aykırı sayılır.
 16. Besteciler, bu şartname hükümlerine göre şairlerini (söz yazarları), aranjörlerini ve emeği geçebilecek diğer sanatçıları belirlemekte yetkili ve özgürdürler.
 17. Başvuru belgeleri, en geç 1 Eylül 2022 günü, saat 17.00’ye kadar Yarışma Raportörlüğü adresine iletilmelidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır ve eksik başvurular değerlendirilmeyecektir.

Şiir Yarışması Ödülleri

Şiirleri bestelenmeye değer görülen 5 finalist şairin her biri için on bin (10.000) TL mansiyon ödülü verilecektir

Beste Yarışması Ödülleri

Yarışmada, 1 Başarı Ödülü (birincilik) ve 9 Mansiyon Ödülü olmak üzere 10 adet ödül dağıtılacaktır.
Birinci seçilen eserin ödülü, bestecisi ve şairi için ayrı ayrı yüz bin (100.000) TL olmak üzere toplamda iki yüz bin (200.000) TL olacaktır. Şiir yarışması finaline kalan beş şiirden birinin şairi, beste yarışmasında birinci olursa alacağı ödül doksan bin (90.000) TL olacaktır
Her bir mansiyon ödülü ise eser sahibi besteci ve şair arasında eşit olarak paylaştırılacak şekilde toplam on bin (10.000) TL olarak belirlenmiştir.

Teslim Adresi

İzmir Büyükşehir Belediyesi
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü
Mehmet Ali Akman Mah. Mithatpaşa Cad. No: 1087, Güzelyalı-Konak/İzmir
Tel: 0232 293 38 04
Faks: 0232 293 38 33


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası