hayvanat bahçesi macerası

Çekmeköy 100. Yıl Marşı Şiir ve Beste Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 29 Ekim 2021

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 400 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: 100. Yıl

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İsteyen herkes katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!


100.Yıl Marşı Şiir Yarışması

 • Yarışmaya gönderilecek eserler Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılını ve milli değerlerimizi ifade etmeli, okuyanlarda bu coşku ve heyecanı uyandırmalıdır.
 • Türkiye Türkçesiyle yazılmış olması kaydıyla, Türkiye ve Türk Dünyasından herkes yarışmaya katılabilir.
 • Şiir yarışmasında biçim ve ölçü sınırlaması yoktur. Yarışmacı istediği biçimi tercih edebilir.
 • Eser marş olmaya ve bestelenmeye uygun olmalıdır.
 • Bir yarışmacı sadece 1 eserle katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilen eser herhangi bir yarışmaya katılmamış/ödül almamış olmalıdır. Yarışmacı, yarışmaya gönderdiği eserin daha önce hiçbir yarışmaya katılmadığını/ödül almadığını kabul ve taahhüt eder.
 • Yarışmaya gönderilen eser matbu ya da dijital ortamda yayımlanmamış olmalıdır.
 • Eser özgün olmalı, eser içerisinde alıntı bulunmamalı ve herhangi bir şiirin taklidi olmamalıdır.
 • Yarışmaya gönderilen eserin uzunluğu 50 satırı aşmamalıdır.
 • Yarışmacı, ödül kazanan eserinin güfte, beste, yayım gibi tüm telif haklarını mecra ve süre kısıtı olmaksızın Tam Ruhsatlı Çekmeköy Belediyesine devrettiğini kabul eder.
 • Yarışmaya katılan şiirlerden uygun bulunanlar kitaplaştırılacaktır. Yarışmacı gönderdiği eserin–ödül almasa da- Belediyenin hazırlayacağı kitapta yer alması hususunda telif haklarını mecra ve süre kısıtı olmaksızın Tam Ruhsatlı Çekmeköy Belediyesine devrettiğini kabul ve taahhüt eder.
 • Ön Değerlendirme Kurulu, Seçici Kurul, Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları, yarışmayı düzenleyen birimin müdürü ve bu kimselerin birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmada finale kalan eserlerin sahibinden eserin bütün mecralarda kullanılmak üzere telif haklarının Çekmeköy Belediyesi’ne devredildiğine dair Noter Belgesi talep edilecektir. Finale kalan eser sahibi söz konusu belgeyi zamanında belediyeye ulaştırmayı taahhüt eder.
 • Ödüller, eserin sahibine veya eser sahibinin yetkilendirdiği kişiye verilecektir.

100.Yıl Marşı Beste Yarışması

 • Yarışmaya T.C. vatandaşı olan ya da T.C.’nin 100. yılına gönül vermiş bütün dünya yurttaş bestecileri ve söz yazarları katılabilir.
 • Eser Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olarak bestelenmelidir. Bu nedenle beste Cumhuriyetimize, Cumhuriyetimizin 100. yılına, vizyonuna, milli değerlerimize, dünyaya söylemek istediklerimize ve dahi; ideallerimize uygun olmalıdır.
 • Hazırlanan besteler yarışmanın, hazırlanacak web sayfasına yüklenecektir.
 • Yarışmaya gönderilecek eserin süresi en fazla 4 dakika olmalıdır.
 • Eser, senfonik orkestra ve koro için bestelenebileceği gibi, bestecinin müzikal tasarrufuna uygun aranjman ve orkestrasyon halleri ile de bestelenebilir. Bestecilere ait bu özgür alan, yarışma danışma kurulu tarafından kontrol edilebilmeli ve besteciler, kurulun müzikal veya estetik görüş önerilerine açık olmalıdırlar.
 • Yarışmaya katılacak bestelerde kullanılacak sözlere/şiire ilişkin şu hususlara dikkat edilmelidir;
  • Beste yapma konusunda Çekmeköy Belediyesinin önceliği 100. Yıl Marş yarışmasında dereceye giren şiirlerden olmasıdır.
  • Bestekâr ayrıca kendi şiirini besteleyebilir. Bu durumda beste ile birlikte söz konusu şiirin de bütün telif haklarını adı geçen Belediye nam ve hesabına devrettiğini kabul ve taahhüt eder.
  • Bestekâr başka bir şairin şiirini de besteleyebilir. Bu durumda bestekâr, şairden ya da şairin yasal varisinden söz konusu şiire beste yapabileceğine dair noter onaylı telif hakkı almalıdır. Aldığı belgeyi taratarak sisteme yüklemeli ve daha sonra belgenin aslını belediyeye göndermelidir. Belgesi gönderilmeyen besteler elenecektir.
  • Bestekâr, telifi olmayan şiirlerden de (anonim) beste yaparak yarışmaya katılabilir.
  • Ön seçici kuruldan geçerek finalist olan eserin sahibi söz konusu eserin kendisine ait olduğunu noter huzurunda kabul, beyan ve taahhüt eder ve noter belgesini Çekmeköy Belediyesine gönderir.
  • Beste orkestrasyonu besteci tarafından yapılabileceği gibi danışma kurulunun besteciye önereceği başka bir işlemeci müzisyen tarafından da üstlenilebilir.
  • Beste özgün ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Ve bunun garantisini eser sahibi yapımcıya taahhüt etmiştir.
 • Yarışmaya 1 yarışmacı en fazla 2 beste ile katılabilir.
 • 2 veya daha fazla yarışmacı ortak bir beste/eser ile yarışmaya katılabilir. Bu durumda ödül, bestekârlar arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.
 • Eserin elektronik ortamda hazırlanmış nota ve ses kaydı yarışmanın web sayfasına yüklenecektir. Yarışmacı ödül kazanan eserinin bütün telif haklarını belediyeye münhasıran devrettiğini kabul ve taahhüt eder.

Ödüller

Beste Birincisine 100.000 TL
Beste Birincisinin Bestelediği Şiirin Şairine (Bu ödül şiir yarışmasında bize gönderilen ve ilk 100’e giren şiirden birisi bestelendiği takdirde o şiirin sahibine verilecektir.) 50.000 TL
Seçici Kurul Tarafından İlk 100’e seçilen Şiirlerin Şairlerine 2.500 TL
TOPLAM 400.000 TL

Şiir Başvuru Formu

Beste Başvuru Formu 10 Aralıkta açılacak


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası