15 Temmuz Milli Uyanışı Hikaye Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 30 Haziran 2022

✍️ Yarışmanın konusu: 15 Temmuz Milli Uyanışı

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Düzce Üniversitesi'nde ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimi alan öğrenciler katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Düzce Üniversitesi

Yarışma başvurusu bitti!

15 Temmuz Milli Uyanışı Hikaye Yarışması

15 Temmuz Milli Uyanışı Hikaye Yarışması

Düzce Üniversitesi 15 Temmuz Milli Uyanışı Hikaye Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya yalnızca Düzce Üniversitesi’nde ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimi alan öğrenciler katılabilir.
 • Heryarışmacı, yalnızca 1 (bir) hikâye ile yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmacıların yarışmaya katıldıkları hikâyelerin; başkasi tarafından yazılmamış, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş veya uyarlanmamış olması ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Yarışmaya başvuruda bulunan kişi, hikâyenin tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan, bu taahhütleri dışında hareket edenler tespit edildiği takdirde, ilgili yarışmacıların kazandıkları ödüller ve dereceler geri alınır.
 • Yarışmaya son başvuru tarihi, 30 Haziran 2022 Perşembe günü mesai bitimidir (17.00). Bu tarih ve saatten sonraki gönderimler kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmacıların hikâyelerinde amaca ve konuya uygunluk, Türkçe’nin yaratıcı olanaklarını kullanmadaki başarı, yazım ve noktalama kurallarına uygunluk, anlatımdaki ve üsluptaki özgünlük ile edebi duyarlılık ve değer aranacaktır.

 • Yarışmacı hikayeyarismasi@duzce.edu.tr e-posta adresine, aşağıda belirtildiği şekilde 2 (iki) dosya göndererek yarışmaya katılacaktır:
  • Yarışmacı, hikâyesini “Word Belgesi” formatında, Times New Roman 12 punto yazı karakteri, 1.5 satır aralığı ve iki yana yaslı olacak şekilde düzenlemelidir. Hikâye, en fazla 25 sayfa olmalıdır. Hazırlanan Word dosyası adlandırılırken hikâyenin başlığı kullanılmalıdır. Yarışmacı, seçeceği bir rumuz ile yarışmaya katılmalı, hikâyesinin bulunduğu dosyaya hiçbir şekilde kendisiyle ilgili bilgileri (ad-soyad, bölüm, vb.) eklememelidir.
  • Yarışmacı, ayrı bir Word belgesine ad-soyad, fakülte yüksekokul/enstitü, bölüm, sınıf, cep telefonu ve adres bilgilerini yazıp bahsi geçen eposta adresine göndermelidir.

15 Temmuz Milli Uyanışı Hikaye Yarışması Ödülleri

 • Birinci: Tablet + Kulaklık
 • İkinci: Tablet + Bluetooth Hoparlör
 • Üçüncü: Tablet

Benzer İçerikler: