hayvanat bahçesi macerası

15 Temmuz: Milli İradenin Zaferi Konulu Şiir Yazma Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 30 Haziran 2021

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 11 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: 15 Temmuz: Milli İradenin Zaferi

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışma, tüm üniversite öğrencilerine açıktır.

Yarışma başvurusu bitti!

15 Temmuz: Milli İradenin Zaferi Konulu Şiir Yazma Yarışması

15 Temmuz: Milli İradenin Zaferi Konulu Şiir Yazma Yarışması

 • Yarışma, tüm üniversite öğrencilerine açıktır.
 • Yarışmaya katılacak şiirler, yarışmanın amacına ve konusuna uygun olmalıdır.
 • Yarışmaya katılacak şiirlerin, daha önce ödül almamış ve sosyal medya da dâhil olmak üzere hiçbir şekilde -basılı yahut görsel olarak- yayımlanmamış olması gereklidir. (Yayımlandığı sonradan tespit edilen şiirlerin sahiplerine verilecek ödül ve dereceler iptal edilecektir.)
 • Şiirlerin alıntı ya da kopya olduğu tespit edildiği takdirde şiirin sahibi, ödül kazanmış olsa dahi ödülü iptal edilecek ve hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır.
 • Yayımlanan şiirlere, herhangi bir telif ücreti ödenmez.
 • Yarışmacılar, yarışmaya en fazla bir şiirle katılabilirler.
 • Yarışmaya gönderilen şiirlerde; herhangi bir tarz, teknik ve ekol aranmayacaktır.
 • Yarışmaya Seçici Kurul Üyeleri ve onların birinci dereceden yakınları katılamazlar.
 • Yarışmaya katılacak şiir sahipleri, şiirlerini ve başvuru belgelerini, belirtilen süre içerisinde information@ktu.edu.tr adresine mail yoluyla ulaştıracaklardır. Zamanında ulaştırılmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvurusu yapılan şiirin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na aykırılık teşkil etmeyecek içerikte yazılması gerekmektedir. Bu şarta uymayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya katılanlar, katıldıkları eserin her türlü yayım hakkını, Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne ücretsiz olarak devrettiğini kabul eder.
 • Şiir içeriklerinde geçecek ve suç teşkil edebilecek konularda, ilgili yasal sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya başvuru yapan katılımcılar şiirlerini; TDK İmla Kılavuzu’nu dikkate alarak ve Word Belgesine, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde, 1.5 satır aralığında, iki sayfayı geçmeyecek şekilde, başvuru formundaki ilgili kısma ve şiir yazılan sayfanın ise sol üst köşesine yalnızca rumuzlarını yazarak hazırlayacak; EK-1’deki Başvuru Belgesini doldurarak her iki belgeyi (şiir metni ve başvuru belgesi) tek bir mailde aşağıdaki adrese göndereceklerdir: information@ktu.edu.tr (Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.)
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi, yarışma ile ilgili her türlü tasarruf hakkına sahiptir.
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi, gerekli gördüğü durumlarda şartnamede değişiklik yapma/iptal etme hakkına sahiptir.
 • Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne aittir.
 • Sonuçlara yapılacak olan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvurusunu tamamlayan her katılımcı, şartnamedeki tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.

15 Temmuz: Milli İradenin Zaferi Konulu Şiir Yazma Yarışması Ödüller

 1. 5.000 TL
 2. 3.000 TL
 3. 2.000 TL
 4. 1.000 TL (Mansiyon)

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası