hayvanat bahçesi macerası

16. Hişt Hişt, Genç Sait Faik Öykü Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 26 Mart 2021

✍️ Yarışmanın konusu: Serbest

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Tüm lise öğrencileri katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!

16. Hişt Hişt, Genç Sait Faik Öykü Yarışması

16. Hişt Hişt, Genç Sait Faik Öykü Yarışması

  • Türkçenin doğru kullanımına özen gösterilmelidir.
  • Öyküler, Word belgesinde 2,5 x 2,5 kenar boşlukları bırakılarak bir buçuk satır aralığı ve 12 puntoyla Times New Roman yazı karakterinde yazılmalıdır. Öyküler, beş sayfadan fazla olmamalıdır.
  • Öykünün ilk sayfasının ortasına, öykünün adı ortalanarak yazılmalıdır.
  • Öykünün kaydedildiği Word dosyasına; dosya adı olarak “öykünün adı”, “yazarın adı soyadı”, “okulunun adı”, “okulun bulunduğu il adı” mutlaka yazılmalıdır.
  • Her yarışmacı yarışmaya tek bir öyküyle katılabilir.
  • Her okul, yarışmaya en çok üç öyküyle katılabilir.
  • Öyküler, herhangi bir yerde yayımlanmamış veya herhangi bir ödül almamış olmalıdır.
  • Öykülerin içeriği Türkiye Cumhuriyeti anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk milli eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak yürürlükte olan tüm yasal düzenlemelerde belirtilen hüküm, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmemelidir.
  • 26 Mart 2021 Cuma saat 17.00’de başvuru sistemi kapatılacaktır.

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası