II. Gençler Arası Öykü Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 1 Nisan 2021

✍️ Yarışmanın konusu: Benim Çocukluğum

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: 13-29 yaş aralığındaki gençler başvuru yapabilecek.

Yarışma başvurusu bitti!

II. Gençler Arası Öykü Yarışması

II. Gençler Arası Öykü Yarışması

 • Yarışma 13-17, 18-24 ve 25-29 yaş aralıkları olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecektir.
 • Eserler başvuru ekranına 01.04.2021 tarihine kadar yüklenecektir. (Sistem saat 18.00’de kapatılacak olup saat 18.00’den sonra başvuru alınmayacaktır.)
 • Yarışmacılar, belirtilen web adresine giriş yaparak istenen bilgileri doldurduktan sonra eseri ilgili bölüme yükleyecektir.
 • Yarışmacılar eserini yükledikten sonra herhangi bir güncelleme yapamayacaktır.
 • Yarışmacılar eser yükleme bölümüne geçmeden önce yazdıkları eserden kaynaklanan telif haklarını Bakanlık’a devrettiklerine dair muvafakatnameyi okuyacak ve onaylayacaktır.
 • Eserler her bir kenardan 2,5 cm boşluklu sayfa düzeninde, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, 1,5 satır aralığı ile yazılacak olup Word veya Pdf dosyası olarak başvuru ekranına yüklenecektir.
 • Eserler en az 3 (üç) en fazla 10 (on) sayfadan oluşacaktır
 • Eserler Türkçe yazılacaktır.
 • Eserin yer aldığı dosyaya yarışmacının adı verilecektir (Örnek: Ad_Soyad).
 • Yarışmacılar, yarışmaya sadece bir eserle bir defa katılabilir.
 • Yarışma kapsamında başvurusu yapılan eserin alıntı veya kopya olduğunun, başka bir yarışma veya herhangi bir yayın gurubuna gönderildiğinin tespit edilmesi durumunda eserler, Seçici Kurula da danışılarak Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu üyeleri tarafından iptal edilir.
 • Bu maddenin ‘a’ bendinde belirtilen kuralı ihlal eden eserler ödül kazanmış olsalar bile dereceleri iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 • Bakanlık, ödül alan ve almayan tüm eserlerin afiş, katalog, broşür, kitap/kitapçık vb. her türlü hakkının kullanılması konusunda yetkili olacak ve bu eserlerin 5846 sayılı Kanun kapsamındaki tüm telif haklarına (işletme, çoğaltma, yayma, temsil etme, ses ve görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları) sahip olacaktır. Yarışmaya katılan eserler, eser sahibi tarafından herhangi bir hak iddia edilmeksizin Bakanlık tarafından süresiz ve bedelsiz olarak kullanılabilecektir.
 • II. Gençler Arası Öykü Yarışması‘na gönderilen eserler alanında uzman seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.
 • Eserler; Yaratıcılık, Olay Örgüsü (Kurgu),Çevre ve Karakter Betimlemesi, Üslup (Dil ve Anlatım), İmla ve Anlatım Bozuklukları, Sanatsal İfade Yoğunluğu, Kullanılan - Kelime Dağarcığı kriterlerine göre değerlendirilecektir.
 • Yarışmaya katılanlar “II. Gençler Arası Öykü Yarışması Uygulama” Talimatı’nda belirtilen şartları kabul etmiş sayılır.

Başvuru Formu


Benzer İçerikler: