hayvanat bahçesi macerası

İkinci Liseler Arası Öykü Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 22 Nisan 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 2 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Serbest

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Türkiye geneli tüm lise öğrencileri

🏢 Düzenleyen: Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi

Yarışma başvurusu bitti!

İkinci Liseler Arası Öykü Yarışması

İkinci Liseler Arası Öykü Yarışması

Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi İkinci Liseler Arası Öykü Yarışması düzenliyor.

 1. Yarışmaya katılım ülkemizdeki tüm lise öğrencilerine yönelik olup gönüllülük esasına göre ve ücretsizdir.
 2. Öykü yarışmasının konusu serbesttir.
 3. Her bir yarışmacı tek öykü ile yarışmaya katılabilir.
 4. Yarışmaya katılacak öyküler Times New Roman formatında, 12 punto ve 1,5 satır aralığında beş sayfayı geçmeyecek şekilde olmalıdır.
 5. Yarışmaya gönderilen yapıtlar hiçbir yerde tamamen veya kısmen yayımlanmamış olacak ve başka bir yayınevi ile yayımlanmak üzere bağlayıcı sözleşmeye tabi olmayacaktır.
 6. Yapıtlar özgün olacak, herhangi bir eserden kopya bulundurmayacak, çağrışım yapmayacaktır.
 7. Değerlendirmede konu ve anlatımın yanı sıra ileti, dil kullanımı, sözcük seçimi, tümce yapısı, düzeye uygunluk da göz önüne alınacaktır.
 8. Yarışmaya katılanlar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.
 9. Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri eserin tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt edecektir. (Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınacaktır. Tespit edildiği takdirde yarışmacı ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.)
 10. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na ve genel ahlak ilkelerine uymayan, siyasi amaçlara hizmet eden veya reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
 11. Yarışmaya katılan kişiler, eserlerinin –kullanım hakkı kendilerinde olmak ve kendilerinden izin alınmak şartıyla- Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü tarafından yayın organlarında yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü’ne aittir.
 12. Yarışmada ödül töreninin çevrimiçi olarak yapılması planlanmaktadır.
 13. Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda Milli Eğitim Bakanlığının onay ve izni ile şartname üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 14. Yarışmaya katılan görme engelli öğrenciler eserlerini Braille alfabesi ile yazabilir.
 • Yarışmaya katılacaklar, eser ile birlikte bu şartnamede yer alan tüm ekleri doldurup ıslak imzalı taratıp , 758087@meb.k12.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

İkinci Liseler Arası Öykü Yarışması Ödülleri

 • Birinciye 800 TL
 • İkinciye 600 TL
 • Üçüncüye 400 TL
 • Mansiyon Ödülü 200 TL

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası