hayvanat bahçesi macerası

33 Öğretmen, 33 Eser Şiir Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 14 Ekim 2022

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Okul/Kurum Müdürlükleri

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan öğretmenler katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Yarışma başvurusu bitti!

33 Öğretmen, 33 Eser Şiir Yarışması

33 Öğretmen, 33 Eser Şiir Yarışması

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü 33 Öğretmen, 33 Eser Şiir Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Mersin ili sınırları içinde yer alan resmi/özel herhangi bir okul öncesi, ilkokul, ortaokul veya lise de görevli öğretmen olmak.
 • Son başvuru tarihinden önce başvuru yapmak
 • Başvuru yapılan şiiri yazımında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlamak.
 • Başvuru sahiplerinin en az bir şiirle yarışmaya katılması, birden fazla şiirle yarışmaya katılanların geçersiz sayılması.
 • Yarışmaya başvurusu yapılan anının daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve yayımlanmamış olması
 • Yarışmaya katılanlar katıldıkları eserin her türlü yayım hakkını Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ücretsiz olarak devrettiğini kabul ve yayımlanan eser için telif ücreti almayacağını taahhüt eder.
 • Yarışmaya başvuru yapan eğitimcilerimizin şiir yazımlarını A-4 kâğıtlara, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde iki sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlayıp ayrıca CD ortamında ve imzalı EK-1 Başvuru Formuyla birlikte okul/kurum müdürlüklerine teslim edilmesi. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaması.
 • Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü yarışmaya gönderilen eserlerin ilgili her türlü tasarruf hakkına sahip olacak.
 • Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda şartnamede değişiklik yapma/iptal etme hakkına sahip olacak.
 • Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğüne ait olacak.
 • Başvurusunu tamamlayan her katılımcı şartnamedeki tüm hususları kabul etmiş sayılacak.

33 Öğretmen, 33 Eser Şiir Yarışması Ödülleri

 • Yarışmada sürpriz ödüller yer alacaktır.
 • Dereceye giren öğretmenlerimize ödülleri Mersin İl Milli Eğitimi tarafından hazırlanacak olan bir törenle verilecektir.

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası