hayvanat bahçesi macerası

4. Zeynep Başak Gülsoy Deneme Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 7 Ağustos 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 6 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Eksik Yaşım

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencileri katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!

4. Zeynep Başak Gülsoy Deneme Yarışması

Bu yıl Zeynep Başak Gülsoy Anısına Deneme Yarışması IV için konu Zeynep Başak Gülsoy’un yaşayamadığı gençliği, alamadığı yaşları düşünülerek “Eksik Yaşım” olarak belirlenmiştir. Yarışmanın amacı 13 Mart 2016’da Güvenpark terör saldırısında kaybettiğimiz Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Zeynep Başak Gülsoy’un anısını yaşatmak ve üniversite öğrencilerinin toplumsal sorunlara ilişkin duyarlılıklarına katkıda bulunmak, yazınsal becerilerini geliştirmektir. En önemlisi, sevgili öğrencimizin hatırası vesilesiyle terör kayıplarımızı sanatla anmak ve şiddetin sanatla tedavi edilebileceğini hatırlatmaktır.

Ufuk Üniversitesi Zeynep Başak Deneme Yarışması Şartları

 1. Yarışmaya katılabilmek için, yurtiçi veya yurt dışı üniversitelerde ön lisans, lisans veya lisansüstü düzeyde öğrenci olmak gerekir.
 2. Yarışmaya katılım ücrete tabi değildir.
 3. Yarışmaya her yarışmacı sadece bir eserle ve tek yazarlı katılabilir.
 4. Yarışmada değerlendirilmesi istemiyle gönderilen denemeler daha önce başka hiçbir yarışmada, dergide vb kullanılmamış veya yayımlanmamış olmalıdır.
 5. Yarışma için gönderilecek eserlerin deneme türünde en çok 700 sözcük olması gereklidir. Yazı dili Türkçe olup eserlerin yayın etiği kuralları, dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olması zorunludur. Eserler “Times New Roman” yazı tipinde, 12 punto, 1,5 satır aralığında ve iki yana yaslı şekilde yazılacaktır.
 6. Denemelerde kesinlikle gerçek ad ve soyadı yazılmayacaktır, denemenin yazılı olduğu dosyanın sağ üst köşesine büyük harflerle “rumuz” belirtilecektir..
 7. Denemeler PDF formatında aşağıda belirtilen e-posta adresine gönderilecektir. E-posta iletisinde esere ait dosya, katılımcıya ait kısa yaşamöyküsü, yazışma adresi, e-posta adresi ve telefon bilgilerini içeren dosya, katılımcıya ait güncel öğrenci belgesinin taranmış hali yer almalıdır. Herhangi bir bilgi ve belgenin eksik olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
 8. Denemeler, Yekta Güngör Özden’in onursal başkanlığında Erendiz Atasü, Sunay Akın, Enver Aysever ve Eren Aysan’dan oluşan Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir.
 9. Değerlendirme 1. 2. ve 3. sıralaması ile olacaktır. Birincilik ödülü 3000 TL, ikincilik ödülü 2000 TL,üçüncülük ödülü 1000 TL’dir. Dereceye giren ve özendirme ödülünü (Seçici Kurul uygun görürse) hak eden katılımcılara ayrıca onurluk ve kitap seti takdim edilecektir.
 10. Son katılım tarihi 7 Ağustos 2020’dir. Gecikme veya kaybolmadan düzenleyen kurum sorumlu değildir. Yarışma sonuçları 9 Ekim 2020’de Ufuk Üniversitesi’nin internet sitesinde (https://www.ufuk.edu.tr/zbgdeneme) açıklanacaktır. Ödüller, daha sonra belirlenecek bir günde Dr. Rıdvan Ege Yerleşkesinde (İncek/Ankara) gerçekleştirilecek törenle sahiplerine verilecektir.
 11. Yarışmaya katılan tüm katılımcıların eserlerinin yayımlanması konusundaki haklar Ufuk Üniversitesi’ne aittir.
 12. Yarışmaya katılmak için gerekli şartları taşımadığı Düzenleme Kurulu tarafından tespit edilen yarışmacıların başvurusu reddedilir ya da yarışmadan ihraç edilir. Katılımcılar, bu şartnamedeki hükümleri baştan itibaren tamamıyla kabul etmiş sayılırlar.

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Şebnem GÜLEN
Prof. Dr. Arzu PAMPAL
Doç. Dr. Özge YÜCEL
Dr. Öğr. Üyesi F. Elif ÇELİK
Dr. Öğr. Üyesi Başak KARATEKE

Gönderim Adresi
E-Posta: zbgdeneme@ufuk.edu.tr - Tel: 0312-9092795 – 0535-5017959
İleti Konusu: Zeynep Başak Gülsoy Deneme Yarışması


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası