hayvanat bahçesi macerası

Acilin Öyküsü 2022


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 5 Haziran 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 6 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Acil Servis

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İsteyen herkes katılabilir

🏢 Düzenleyen: Acil Tıp Uzmanları Derneği

Yarışma başvurusu bitti!

Acilin Öyküsü 2022

Acilin Öyküsü 2022

Acil Tıp Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen Acilin Öyküsü Yarışması başvuruları başladı.

 1. Yarışmamız ulusal ve uluslararası katılıma açıktır. Her yaş ve meslek kümesinden konuya ilgi duyanlar yarışmaya katılabilir.
 2. Öykülerin konusu acil servisle ilgili olmalıdır.
 3. Yazılacak öykü bir hikâyenin temel unsurlarını (olay, yer, zaman, kişiler) içermelidir.
 4. Yarışmaya katılan öyküler hiçbir yerde yayımlanmamış ve ödül almamış olmalıdır.
 5. Başvuru için öykü ve kimlik dosyası olmak üzere elektronik ortamda iki dosya acilinoykusu@gmail.com adresine gönderilmelidir. Başvurular sadece elektronik ortamda kabul edilecektir.
 6. Öykü dosyası: Öyküler Microsoft Office Word 2007 programıylaA4 kâğıdı boyutunda, bir buçuk satır aralığıyla, 12 punto, Times New Roman yazı karakteriyle beş sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Gönderilecek öyküyü içeren MS Word dosyasının adı öykünün adı olmalıdır.
 7. Kimlik dosyası: Öykü yazarının “adı-soyadı, yaşı, cinsiyeti, mesleği, telefon numarası, e-posta adresi ve yaşadığı il” bilgilerini içermelidir. Fotoğraf isteğe bağlı gönderilebilir.
 8. Son başvuru tarihi 05 Haziran 2022 tarihidir.
 9. Sonuçların resmi duyurusu 18. Ulusal Acil Tıp Kongresi Ekim 2022’de ilan edilecektir.
 10. Kişiler yarışmaya sadece bir öykü ile katılabilir.
 11. Ödül olarak:
  • Birinciye: 3.000 TL
  • İkinciye: 2.000TL
  • Üçüncüye: 1.000TL verilecektir. Aynı derece birden fazla kişi tarafından alındığı durumda ödül, kişiler arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.
 12. Şartnameye uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye tabii tutulmayacaktır.
 13. Yarışmaya katılan öyküler, gerek görüldüğü takdirde, telif hakları “Acil Tıp Uzmanları Derneği-ATUDER” olmak kaydıyla yazarın adıyla yayımlanabilecektir.
 14. Yarışmaya katılan yazarlara (yayınları bastırılıp çoğaltılmış olsa da) telif ücreti veya ücret yerine geçecek herhangi bir karşılık ödenmeyecektir. Yalnızca öyküleri kitaplaşanlara, kargo bedeli tarafımızca karşılanmak kaydıyla, iki adet kitap hediye edilecektir.
 15. Seçici kurulda görev alan kişiler, bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ile onların yakınları yarışmaya katılamazlar.
 16. Eserlerin dili Türkçe olmalıdır ve yazımında Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu’nda yer alan kurallara uyulmalıdır.
 17. Eserler millî ve manevi değerlere, genel ve evrensel ahlak ile insanlık ilkelerine uygun olmalıdır.
 18. Yarışmaya katılan eserlerin, intihal (çalıntı) veya suç unsuru içermesi vb. durumlarda yayınların içindeki tüm bilgilerin hukuki ve cezai sorumluluğu yazarlarına aittir.
 19. ihtilaf hâlinde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri yetkilidir.
 20. Yarışmaya katılanlar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılacaktır.
 21. Yarışmayla ilgili her türlü duyuru www.atuder.org.tr adresinden ilan edilecektir.

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası