hayvanat bahçesi macerası

Afetler Resim, Şiir, Kompozisyon Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 27 Mayıs 2021

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 5 Bin 550 TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Afetlere Ne Kadar Hazırlıklıyız, Afetlerin İnsan Yaşamı Üzerindeki Etkileri

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Okul Müdürlükleri

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!

Afetler Resim, Şiir, Kompozisyon Yarışması

Afetler Resim, Şiir, Kompozisyon Yarışması

 • Katılımcıların eserleri özgün olmalı, herhangi başka bir eserden alıntı veya kopya içermemelidir. Öğrenciler yarışmaya katılmakla eserlerinin özgünlüğünü kabul etmiş ve Barbaros İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğünce herhangi bir şekilde yayımlanmasını kabul etmiş sayılırlar. Eserlerinde başka bir eserden alıntılar içermesi ihtimalinden doğabilecek her türlü sorumluluk katılımcıya aittir.
 • Yarışma koşulları ve açıklamalar okul müdürlüklerince öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
 • Öğrenci kendi dallarında yarışmaya katılabilecektir.
 • Öğrenciler tarafından hazırlanmış olan eserler okul müdürlüklerine teslim edilecektir.
 • Okullarda “resim, şiir ve kompozisyon” dallarında branş öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonlar tarafından eserler değerlendirilecektir.
 • Okul müdürlüklerinde kurulan komisyonlar tarafından; yarışmaya katılan öğrenciler eserlerini hazırlarken bir başka eserden alıntı yapması veya özel olarak bir öğretmenveya herhangi bir kurumdan destek aldığı tespit edilmesi halinde değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Okul Müdürlüklerince değerlendirme komisyonunda birinci seçilen eserler barbarosimamhatiportaokulu@hotmail.com adresine ön yüz ve arka yüz taratılarak gönderilecektir.
 • Yarışmaya katılacak öğrenciler yarışma şartnamesi eklerinde yer alan Açık Rıza Onayı ( Ek-2) ve Veli İzin Belgesi (Ek -3) nin ilgili kısımları doldurup onayladıktan sonra barbarosimamhatiportaokulu@hotmail.com e posta adresine Ek-2 ve Ek 3 belgelerini göndereceklerdir.
 • Not: Yarışma; gönüllülük esasına göre olup katılım ücretsizdir.

Resim Yarışması

 • Konusu: Afetlere Ne Kadar Hazırlıklıyız? temalı resim olarak ifade edilecektir.
 • Resimler çevrimiçi olarak ilgili öğretmeninin gözetiminde yaptırılacaktır.
 • Her yarışmacı yarışmaya yalnız bir resimle katılacaktır.
 • Resimler 35x50 cm ölçülerinde resim kâğıdına yapılacaktır.
 • Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, yağlı boya, kuru boya, guaş boya vb.)
 • Resmin ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak ve her yarışmacı eserinin arka yüzüne etiket formatına uygun olarak; ilçesini, öğrencinin adı soyadı, sınıfı ve cinsiyeti ile okulun adı telefon numarasını 14 punto ile bilgisayarda yazılacaktır.
 • Eserlerin etiketlenmesi aşağıda belirtilen “etiket” formatına göre yapılacaktır

Şiir ve Kompozisyon Yarışması

 • Konusu: “Afetlerin İnsan Yaşamı Üzerindeki Etkileri” teması şiir ve kompozisyon olarak ifade edilecektir.
 • Yarışmaya katılacak şiir ve kompozisyonlar (A4) dosya kâğıdına ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde el yazısı veya bilgisayar ortamında yazılacaktır.
 • Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilecektir.
 • Kırışmış, lekelenmiş ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.
 • Teslim tarihinden sonra barbarosimamhatiportaokulu@hotmail.com adresine ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacak ve doğabilecek gecikmeden dolayı Okul Müdürlüğü sorumlu tutulacaktır.
 • Yarışmaya katılacak öğrenciler şiir ve kompozisyonlarını kaleme alırken kendi bilgi, duygu ve düşüncelerini işleyeceklerdir. Öğrencilerin eserleri, Tarih, Sosyal Bilgiler öğretmeni veya Edebiyat-Türkçe öğretmenleri gözetiminde ders ortamında yazdırılacaktır.

Ödüller

 • Birinciye : Tablet Bilgisayar + 750 TL
 • İkinciye : Tablet Bilgisayar + 600 TL
 • Üçüncüye : Tablet Bilgisayar + 500 TL

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası