hayvanat bahçesi macerası

Alleben Öykü Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 21 Ekim 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 10 Bin TL'dir.

✍️ Yarışmanın konusu: Serbest

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Gaziantep’in merkez Şehitkâmil ve Şahinbey ilçelerindeki ortaokul ve liselerde eğitim öğretim gören 6-7 ve 9-10. sınıf öğrencileri katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Yarışma başvurusu bitti!

Alleben Öykü Yarışması

Alleben Öykü Yarışması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Alleben Öykü Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışma ortaokul (6-7. Sınıflar) ve lise (9-10. Sınıflar) olmak üzere iki kategoride düzenlenecektir. Yarışmaya Gaziantep’in merkez Şehitkâmil ve Şahinbey ilçelerindeki ortaokul ve liselerde eğitim öğretim gören 6-7 ve 9-10. sınıf öğrencileri katılabilecektir.
 • Yarışmaya gönderilecek olan eserler; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın dayandığı temel görüş ve ilkelerle, Cumhuriyet’in niteliklerini benimsetici ve bu görüş ve ilkelere uygun düşünce tarzına, dünya görüşüne, yaşam tarzına aykırı olamaz. Seçilen eseler; herhangi bir siyasi görüşü övücü veya eleştirici olmamalı, müstehcen, manasız ve ticari bir gaye taşımamalıdır.
 • Yarışmaya katılan eserlerin, daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, herhangi bir yerde yayımlanmamış olması, başvuru yapan kişi tarafından yapılmış olması, özgün olması, kısmen ya da tamamen başka bir eserden kopya edilmemiş olması gerekmektedir.
 • Başvuruda bulunan kişi, eserin tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder.
 • Yapılacak eserin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmanın konusu serbesttir. Ancak öykülerin mekânı olarak Gaziantep kullanılmalıdır. Öykülerde işlenen olaylar Gaziantep’in eski mahalleleri başta olmak üzere şehrin sokaklarında, caddelerinde, tarihî mekânlarında, eski Antep evlerinde, cami ve han gibi yapılarda geçebilir. Bu yarışmaya konusu Gaziantep’te geçen ve öykü türünün özelliklerine uygun metinler katılabilir.
 • Yarışmaya katılacak öykülerin özgün olmasına dikkat edilmelidir.
 • Öykülerde Türkçenin yazım, noktalama ve anlatım kurallarına uyulmasına özen gösterilmelidir.
 • Öyküler Word dosyasında, Times New Roman karakteriyle, 12 punto olarak yazılmalıdır. Öykü başlığının hemen altında öyküyü yazan öğrencinin adı soyadı yer almalıdır. Öğrencinin okul, sınıf, veli telefon numarası bilgileriyle irtibat kurulabilecek Türkçe/Edebiyat öğretmeninin bilgileri de başlığın hemen altına eklenmelidir. Öğrenciler öyküleri WORD dosyası halinde kendi mail adresleri üzerinden gönderebileceği gibi öğretmenlerinin veya okullarının mail adresleri üzerinden de gönderebilirler. Bilgilerin tam ve eksiksiz yazılmasına dikkat edilmesi önem arz etmektedir.
 • Yarışmaya katılacak eserler oykuyarismasi@gazikulturas.com adresine Word dosyası halinde gönderilmelidir. Yarışmayla ilgili bilgi almak için sorularınızı bu mail adresi üzerinden yazabilirsiniz.
 • Yarışma sonucunda dereceye giren öykülerle, katılanlar arasından seçilen öyküler Gazikültür tarafından kitaplaştırılabilir, yayımlanabilir.

Alleben Öykü Yarışması Ödülleri

Lise Kategorisi:

 • Birinci: 2.500 TL
 • İkinci: 1.500 TL
 • Üçüncü: 1.000 TL

Ortaokul Kategorisi:

 • Birinci: 2.500 TL
 • İkinci: 1.500 TL
 • Üçüncü: 1.000 TL

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası