hayvanat bahçesi macerası

Altın Defne Şiir Ödülü 2022


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 31 Ocak 2022

✍️ Yarışmanın konusu: Serbest

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Elden, Posta, Kargo

❗ Yarışmadaki kısıtlar: 1987 doğumlu veya daha küçük yaşta olması gerekir.

Yarışma başvurusu bitti!

Altın Defne Şiir Ödülü 2022

Altın Defne Şiir Ödülü 2022

 1. Ödüle başvuracak adayların 2022 yılı için 1987 doğumlu veya daha küçük yaşta olması gerekir.
 2. Adayların ödül icra kurulu veya seçici kurul üyelerinden biriyle akrabalık bağı olmaması gerekir.
 3. Ödüle “yayımlanmaya hazır kitap dosyası” ile başvurulabilir.
 4. Kitap oylumu taşımayan dosyalar değerlendirilmeyecektir.
 5. Katılım dosyasının daha önce bir ödül almamış olması gerekir.
 6. Adaylar yarışmaya birden fazla dosya gönderemez.
 7. Adaylar ödüle gönderdikleri dosyalarının özgün olduğunu ve yarışma şartlarını kabul ettiklerini beyan etmiş sayılacaktır.
 8. Eserler 7 nüsha halinde teslim edilecektir (veya gönderilecektir), bu 7 nüsha ile birlikte CD’ye veya taşınabilir belleğe kaydedilmiş bir nüsha daha hazırlanarak ödül icra kurulu başkanlığına teslim edilecektir (veya gönderilecektir).
 9. Her nüshanın ilk sayfasında müellifin ve eserin adı yazılmalıdır.
 10. Eserin her bir sayfası, A4 ebatlı tam fotokopi kâğıdının tek yüzüne yazdırılmış olmalıdır.
 11. Eser; 1,5 satır aralıklı, 11 puntolu olarak ve Times New Roman fontuyla yazdırılmış olacaktır.
 12. Eserde okuma güçlüğü doğuracak, katılımcının dil bilinci ile ilgili kuşku yaratacak yazım hatası olmamalıdır.
 13. Belirlenen tarihten sonra ulaşan, aranan şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikme ve/veya kayıptan Aalen-Antakya Kültür Derneği sorumlu değildir.
 14. Eserle birlikte, ödül için başvuruyu yapan şairin adı, soyadı, yaşamöyküsü, bir fotoğrafı, açık adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri bir zarf içinde gönderilecektir. Adaylar başvurularını açık ad ve adresleriyle yapmak zorundadırlar. Edebiyat alanında nüfus kaydındakinden farklı bir adla yayın yapan ve bu adla tanınanlar, eserlerini bu adla sunabilirler; ancak resmî işlemler ve ödülün kendilerine teslim edilebilmesi için gerçek adlarını mutlaka belirtmek zorundadırlar.

Son Teslim Tarihi ve Teslim Adresi

 1. Dosyalar; elden, iadeli taahhütlü ya da APS veya kargo ile 31 Ocak 2022 Pazartesi günü çalışma saati sonuna kadar “Aalen-Antakya Kültür Derneği, Kurtuluş Caddesi NO: 31, Nur Apt. Kat 3 Antakya/Hatay” adresine ulaştırılmalıdır.
 2. Ödüle başvuran eserler, bilgi ve belgeler iade edilmez.

Seçici Kurul, Değerlendirme ve Ödül

 1. Seçici kurul, en geç 15 Şubat 2022 tarihine kadar toplanarak seçimini yapacaktır.
 2. Ödül töreni 21 Mart 2022 tarihinde yapılacaktır.
 3. Ödül alan eser kitaplaştırılacaktır.
 4. Birincilik ödülü, ödüle değer bulunan dosyanın yayımlanmasıdır. Bu yayının koşullarını yayınevi belirler. Ayrıca bir plaket verilecektir.
 5. Birincilik ödülünden başka bir derecelendirme yapılmayacaktır.
 6. Seçici Kurul aşağıdaki gibidir:
  • Hüseyin Ferhad(Başkan)
  • Betül Dünder
  • Gülce Başar
  • Didem Gülçin Erdem
  • Gonca Özmen

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası