hayvanat bahçesi macerası

Ankara'ya Dair Öykü Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 1 Eylül 2021

✍️ Yarışmanın konusu: Ankara

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: TMMOB’ye bağlı meslek odalarına üye/öğrenci üyelerin katılımına açıktır

Yarışma başvurusu bitti!

Ankara'ya Dair Öykü Yarışması

Ankara’ya Dair Öykü Yarışması

 • Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınlığı bulunanlar dışında, TMMOB’ye bağlı meslek odalarına üye/öğrenci üyelerin katılımına açıktır.
 • TMMOB bünyesindeki kurum ve organlarda fiilen görev yürüten kişiler yarışmaya katılabilir ancak eserleri ödül kategorisinde değerlendirilemez.
 • Yarışmaya bir eser gönderilebilir.
 • Yarışma dili Türkçedir.
 • Yarışma yetişkinlere yönelik öykü dalında açılmıştır.
 • Yapıtlar özgün olacak, herhangi bir yapıtı çağrıştırmayacak, bir yapıttan kopya bulundurmayacaktır.
 • Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen yapıtlar değerlendirme dışı tutulacaktır.
 • Özgün olmadığı, ödüllendirme aşamasından sonra belirlenen yapıtların yazarı, aldığı ödülü %25 fazlasıyla iade etmeyi bu şartnamedeki taahhütnameyi imzalamakla kabul etmiş sayılır. Özgün olmadığı belirlenen eser sahibi, üçüncü kişilerce açılacak her türlü davanın muhatabı sayılacaktır.
 • Yarışmaya katılacak dosya, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:
  • Bilgisayarda word belgesi olarak A4 boyutunda, üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları 2,5 cm.’yi geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.
  • Yapıt, Times New Roman yazı fontu, 11 (on bir) punto, 1,5 satır aralığı ile yazılacaktır.
 • Eserler en geç 1 Eylül 2021 tarihinde teslim olacak şekilde yarismaankara@imo.org.tr adresine gönderilmelidir. (Geciken başvurular kabul edilmeyecektir.)
 • Katılımcı yarışmaya gönderdiği eserin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eseri ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan, bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Başvuru adresi E-posta: yarismaankara@imo.org.tr

Ödüller

 • Seçici Kurul, 2021 yılı Eylül ayı içerisinde toplanarak başarı ödülüne değer göreceği 3 eseri belirleyecek ve ayrıca “Ankara’ya Dair Öykü Seçkisi”nde yayımlanacak eserleri değerlendirecektir. Yarışma kapsamında başarı ödülüne değer görülen eserlerin sahiplerine 1000.-TL ödül verilecektir.
 • Seçici Kurul, gerekli gördüğü takdirde ödüle değer eser sayısını değiştirebilir.

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası