hayvanat bahçesi macerası

6. Doğa'ya Yaz Öykü Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 3 Nisan 2019

✍️ Yarışmanın konusu: Teknolojinin Hayatımızdaki Önemi

Yarışma başvurusu bitti!


Makaleler; Kişisel Verilerin Korunması Ve Öneminin -Ulusal Ve Uluslararası Uygulamalar Göz Önünde Bulundurularak- Hukuki, Sosyal Ve Teknik Açıdan Değerlendirilmesine dair tüm konularda hazırlanabilecektir. Amaç: Teknoloji, hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Teknolojinin insan yaşamına kattığı yararlar kadar zararlar da vardır. Önemli olan teknolojiyi hayatımıza fayda sağlayacak biçimde kullanabilmektir. Çağımızın sorunlarından biri olan ‘teknolojinin sosyal yaşamı köreltmesinin’ önüne geçilmesi de bu farkındalıkla mümkündür. Doğa Koleji olarak gelenekselleştirdiğimiz Doğa’ya Yaz Türkiye Geneli Öykü Yarışması’nın altıncısında bu yılın yarışma konusunu “Teknolojinin Hayatımızdaki Önemi” olarak belirledik. Ülkemizdeki 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerini bilinçlendirmek, onlara toplumsal farkındalık kazandırmak, teknolojinin olumsuz yönlerini bertaraf edip olumlu yönlerini kavratmak üzere yarışmacılardan bu konuyla öykü yazmalarını isteyeceğiz. Bu konu çerçevesinde öğrencilerin yaratıcı yazma dil becerilerini geliştirmelerine fırsat tanıyacağız. Ödüllü yarışmamızın ön seçici kurulu Doğa Koleji Türkçe Bölümü öğretmenlerinden oluşacaktır. Ön seçici kurulun elemesinden geçerek finale kalan öyküler, ünlü yazarlardan oluşan asıl jürinin değerlendirmesinden geçecektir. Her sınıf düzeyinde ilk dörde kalan öykülerin sahipleri, ödüllerini düzenlenecek olan resmî törende elden teslim edilecektir. ÖDÜLLER Her sınıf düzeyi için birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon ödülü vardır. Birincilik Ödülü : iPad İkincilik Ödülü : iPod Üçüncülük Ödülü: CANON Fotoğraf Makinesi Mansiyon Ödülü: Okuma kitaplarından oluşan hediye paketi

Detaylar ve Başvuru için

Öykü Yarışması Sonuçları


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası