hayvanat bahçesi macerası

31 Mart 1918 Katliamı Makale Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 22 Mart 2019

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 6 Bin TL'dir

Yarışma başvurusu bitti!

31 Mart 1918 Katliamı Makale Yarışması

1917 Ekim Devrimi sonrasında oluşturulan ve Stepan Şaumyan’ın liderliğindeki Bakü Komünü gözetiminde 50.000’e yakın Türk’ün katledilmesi ile sonuçlanan 31 Mart – 4 Nisan 1918 olayları, Azerbaycan’ın bağımsızlığı sürecinde maruz kaldığı en çarpıcı şiddet olaylarından birisidir. Azerbaycan’da Mart ayında başlayan bu olaylar Eylül ayında Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu’nun Bakü’ye gelmesine kadar devam etmiştir. Bu katliamda toplam 50 bin’e yakın Azerbaycan Türkü öldürülmüştür. Bakü’ye yardıma gelen Kafkasya İslam Ordusu ise 1.100 asker ve 30 subay şehit vermiştir.

Bu kanlı olaylar bugünkü bağımsız Azerbaycan’ın temellerinin ne derece zorlu koşullar altında atıldığını göstermektedir.

Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve AVİM, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Merhum Haydar Aliyev’in 1998 yılında aldığı bir kararla “Bakü’de ve diğer bölgelerde Azerbaycan Türklerine yönelik soykırımın yıldönümü” olarak anılan 31 Mart katliamını konu edinen bir makale yarışması düzenlemektedir.

Yayın İlkeleri

Makaleler, aşağıda belirtilen yayın ilkelerine uygun şekilde hazırlanacaktır.

Makalelerin 22.03.2019, saat 23.59’a kadar e-posta ile info@avim.org.tr e-posta adresine “.doc” veya “.docx” uzantılı bir dosya olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Yarışmaya gönderilen makalelerin özgün, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması ve yayımı için başvurulmamış olması zorunludur; daha önce telif, lisans yayın anlaşması yapılmamış olması şarttır.

Her yarışmacı yalnızca bir makale ile katılabilir. Makalelerde birden fazla yazar olamaz.

Makalelerde intihal veya bilimsel araştırma kurallarına aykırılık saptanması, diğer hukuki sonuçları saklı kalmak kaydıyla derhal diskalifiye sebebidir. Ödül kazanmış bir makalede sonradan intihal saptanması halinde yazar aldığı ödülü aynen iade etmeyi kabul etmiş sayılır.

Yukarıda yer alan kurallara aykırı olarak gönderilen makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışmada dereceye giren makaleler AVİM tarafından yayınlanması öngörülmektedir. Bu çerçevede makaleler hakem incelemesinden geçirilecek ve değerlendirmeye alınacaktır. Derece alan makalelerin yayınlanması durumunda, yazarlar makalelerin aynen veya hakemler tarafından öngörülen değişikliklerle birlikte yayımlanmasını kabul etmiş ve bu yayım için her türlü telif ücretinden feragat etmiş sayılacaktır.

Detaylar ve başvuru için


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası