hayvanat bahçesi macerası

Bir Şehrin Düşleri Deneme Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 2 Nisan 2019

Yarışma başvurusu bitti!


Amaç: Yaşadığımız şehre olan aidiyeti güçlendirme, şehrin estetik ve duygusal algısını öğrenci zihninde canlandırma, edebiyat alanında yazma alışkanlığını geliştirme.

Şartlar: A) Denemede dil, üslûp, anlatım, içerik ve estetik yönünden belli bir kalitede ve doğru bir Türkçe ile yazılmış olmalıdır. B) Denemeler iki A4 kâğıdını geçemeyecek şekilde, kâğıdın bir yüzüne yazılarak teslim edilir. C) Her yarışmacı en fazla bir eserle yarışmaya katılabilir. D) Yarışmaya gönderilen eser daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, özel-resmî hiçbir radyo ve tv yayın kuruluşunda yayınlanmamış olmalıdır. E) Denemeler, yerli veya yabancı hiçbir eserle, hiçbir şekilde bariz benzerlikler taşımamalıdır. F) Katılımcılar, ödül alan ya da yayınlanmaya değer bulunan eserlerinin Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili bilumum haklarını, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verdiğini kabul eder. G) Yarışmaya gönderilen eserler (Yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun) şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılırlar. H) Yarışmaya katılan eser sahipleri, bu şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.

Güncelleme: bozuk linkler kaldırıldı


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası