hayvanat bahçesi macerası

Yeni Ufuk Dergisi Deneme Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 30 Nisan 2019

✍️ Yarışmanın konusu: 1919’dan 2019’a Aynı Ruh, Aynı İman

Yarışma başvurusu bitti!

Yeni Ufuk Dergisi Deneme Yarışması

AMAÇ Türk milletinin yüzyıl önce vermiş olduğu Millî Mücadelenin önemini; mücadelenin zaman ve şartlardan âzâde sürekliliğini; Türk milletinin aynı ruh ve iman ile mücadeleye devam ettiğini ve etmesi gerektiğini hatırlatmaktır.

YARIŞMA ŞARTLARI

 1. Eserlerin deneme özelliklerine uygun olması beklenmektedir.
 2. Metinler 1,15 satır ve paragraf aralığıyla, 11 punto büyüklüğünde, Cambria yazı tipiyle, Word standart kenar boşluklarına uygun olacak şekilde, 2-6 sayfa arasında yazılacaktır.
 3. Yazım kuralları açısından Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.
 4. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış, yazarı hususunda ihtilaf veya şaibe bulunan eserler bu yarışmaya katılamaz. Tespiti hâlinde yarışmacı tüm haklarından ferâgat etmeyi kabul etmiş sayılacaktır.
 5. Yarışmaya katılanlar belirlenen ve ilan edilen ödüller dışında herhangi bir hak talep edemeyecektir.
 6. Yarışmaya katılan eserlerin her türlü te’lif hakları Yeni Ufuk Dergisine ait olacaktır. Yeni Ufuk Dergisi yazarların isimlerine yer vermek kaydıyla eserleri kullanabilecektir.
 7. Yarışmada dereceye giren eserler gerekli düzenlemelerle Yeni Ufuk Dergisi mayıs özel sayısında yayımlanacaktır.
 8. Her yarışmacı en fazla bir eserle katılım sağlama hakkına sahiptir.
 9. Yarışmaya katılan eserler yeniufukdergisi@outlook.com adresine, .Doc veya .Docx (Microsoft Word) uzantılı olacak şekilde gönderilecektir.
 10. Katılımcılardan ad, soyadı ve telefon numarası bilgilerini gönderecek oldukları elektronik postanın konu kısmına yazmaları talep edilmektedir.
 11. Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya zamanında teslim edilmeyen eserler; yarışma kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır.
 12. Yeni Ufuk Dergisi; gerekli gördüğü veya ihtiyaç duyduğu hallerde, yarışmayı iptal etme ya da erteleme hakkına sahiptir.
 13. Ödül almaya hak kazanan makaleler 19 Mayıs 2019 tarihinde Yeni Ufuk Dergisi’nin sosyal medya hesapları üzerinden ilan edilecektir.
 14. Yarışmayla ilgili yukarıda belirtilenlerin dışında bir sorun ile karşılaşırsanız yarışma koordinatörü Çağrı Karşı’ya 506 998 02 18 numarasından ve Yeni Ufuk Dergisi Sosyal Medya hesaplarından iletebilirsiniz.

ÖDÜLLER Birinci: Tam cumhuriyet altını İkinci: Yarım cumhuriyet altını Üçüncü: Çeyrek cumhuriyet altını Hakem kurulu Özel Ödülü: Peyami Safa seti

HAKEM KURULU: Prof. Dr. Vahit TÜRK Dr. Sakin ÖNER Yağmur TUNALI Mehmet Hayati ÖZKAYA Uğur BAŞ YÜRÜTME KURULU Çağrı KARŞI Hatice BİLDİŞ Ramazan GÜNDER Rabia ÇİMEN

Detaylar ve başvuru için


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası