hayvanat bahçesi macerası

Benim Eserim Kısa Film Senaryo Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 30 Haziran 2019

✍️ Yarışmanın konusu: Telif Hakları

Yarışma başvurusu bitti!

Benim Eserim Kısa Film Senaryo Yarışması

1.Amaç ve Konu: Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteği ile “Kısa Film Senaryo Yarışması” düzenlenmiştir. “Benim Eserim” projesinin bir ayağı olan senaryo yarışmasının amacı; Telif Hakları konusunda farkındalık düzeyinin artmasını sağlamaktır.

Konu : Toplumda Telif Hakkı bilincinin arttırılması

2.Katılma Şartları

Gönderilecek senaryolar başka bir yerde yayınlanmamış ve tüm hakları yazarda olmalıdır. Senaryolar en fazla 1 sayfadan oluşmalıdır. Her halükarda kısa filmin uzunluğu en fazla 1 dakika olacaktır. Dereceye giren senaryoların filme çekilmesi ve gösterimine ilişkin izin başvuru ile gerçekleşmiş sayılır. Senaryolar, Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Senaryoların uygulanabilir içeriğe sahip olması, mekan, kostüm, oyuncu sayısı, efekt ihtiyacı, tahmini çekim süresi gibi prodüksiyon maliyetleri de değerlendirmede dikkate alınacaktır. Başvuru sahibi yukarıdaki maddelerini tümünü kabul etmiş sayılır.

3.Başvuru Şekli

Başvurular SETEM’e kapalı zarf içinde posta ile, elden veya info@setem.org.tr adresine e-posta yolu ile yapılabilecektir. Başvurularda yazarın adı soyadı, adres ve iletişim ve özgeçmiş bilgileri yer almalıdır. Başvuru dosyasında senaryoya ilişkin yazar görüşü yer almalıdır. Katılımcılar yarışmaya en fazla 3 senaryo ile başvurabilir.

4.Başvuru Adresi

SETEM

Ergenekon Caddesi Ahmet Bey Plaza No:10 K:7 Pangaltı-Şişli/İSTANBUL

5.Son Başvuru Tarihi

30 Haziran 2019 Pazar saat 23:59’dur.

Hangi nedenle olursa olsun belirtilen tarihlerden sonra gelecek senaryolar, usulünce yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler ve kaybolma gibi mazeretler dikkate alınmayacak ve değerlendirme dışı bırakılacaktır..

Sonuçlar Değerlendirme sonuçları 15 Temmuz 2019 günü www.setemakademi.com sitesinde ilan edilecektir. Derece alanlara ayrıca telefon ve e-posta yolu ile bilgi verilecektir.

Detaylar ve başvuru için


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası