hayvanat bahçesi macerası

15 Temmuz Konulu Şiir ve Kompozisyon Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 05 Temmuz 2019

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 6 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Yarışma başvurusu bitti!

15 Temmuz Konulu Şiir ve Kompozisyon Yarışması

Yarışmanın Amacı: Madde-1. Geçmişten günümüze ülkemizde yaşanan darbelere dikkat çekilerek 15 Temmuz 2016’da milli iradeye yapılan hain saldırı ve darbe girişiminin ülkemiz ve özellikle üniversite gençliği üzerindeki etkisinin anlaşılması; aziz milletimizin darbecileri bertaraf etmedeki milli duruşunun destansı yaklaşımını ortaya koyarak gençlerin, millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını, bayrağını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, millî birlik, demokrasi ve yurt bilincine sahip yurttaşlar olarak yetiştirilmesi, “Demokrasi ve Millî İrade” konularında farkındalıklarının artırılması amaçlanmıştır.

Yarışmanın Konusu: Madde-2. “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” konulu Şiir ve Kompozisyon Yarışması Yarışmanın Kapsamı: Madde-3. Bu şartname yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları, eserlerde aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. Yarışmaya Katılacaklar: Madde-4. Yarışmaya Dokuz Eylül Üniversitesinde öğrenim gören lisans ve ön lisans öğrencileri katılabilecektir. Eserlerde Aranacak Şartlar: Madde-5 Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranacaktır: a. Eserlerin özgün ve yarışma temasına uygun olması gerekmektedir. b. Eserler, Türkçenin dil ve söyleyiş kurallarına uygun olacaktır. c. Yarışmaya gönderilecek eserler bilgisayarda word formatında, A4 kâğıt ebatında, Times New Roman yazı tipi ile 12 punto ve 1,5 satır aralıklı, sayfa kenar boşlukları 2,5 cm olarak yazılacaktır. d. Yarışmaya gönderilecek eserler üç sayfayı geçmeyecektir. e. Yarışmaya katılacak eserler için ekte yer alan ve katılımcı bilgilerinin yer aldığı Taahhüt Formu doldurularak imzalanacak ve eserle birlikte taranarak gönderilecektir. f. Taahhüt Formu ile birlikte gönderilmeyen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. g. Katılımcılar eserin üzerine sadece rumuz yazacaklar, eser üzerine katılımcının adı soyadı kesinlikle yazılmayacaktır. h. Her öğrenci, yarışmaya bir (1) eserle katılabilecektir. i. Yarışmaya gönderilen eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış veya herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. j. Yarışmaya katılanlar, eserin tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanların eserleri yarışma dışı bırakılır. Ödül verilmiş olup sonradan bu yönde tespiti yapılanların ödülleri geri alınır. k. “Eser Değerlendirme Komisyonu”nda yer alacak üyelerin birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

l. Yarışmaya gönderilen eserlerin özü bozulmadan komisyon üyelerince gerekli görüldüğü takdirde editörlük çalışması adı altında değişiklik yapılabilir. Başvuru: Madde-6. Yarışmaya başvuracak katılımcılardan: Yarışmaya gönderilecek eserlerin yarışma takviminde belirtilen son gönderim tarihine kadar yarisma@deu.edu.tr e-posta adresine veya DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Uğur Mumcu Cd. 135. Sk. No:5 35380 Buca-İZMİR adresine şahsen teslim edilmesi ya da posta/kargo ile gönderilmesi gerekmektedir. Değerlendirme: Madde-7. Yarışmaya katılacak eserlerin değerlendirmesi üniversitemizde ilgili alanlarda görev yapan Öğretim Üyelerinden oluşturulacak komisyonlar tarafından yapılacaktır. “Eser Değerlendirme Komisyonu” üyeleri eserleri; konuya ve türe uygunluk, Türkçeyi kullanma gücü, kurgu becerisi, yaratıcılık, özgünlük, anlatımda akıcılık, estetik bakış, başlık, plan, imla ve noktalama gibi özellikleri esas alarak değerlendireceklerdir. Ödüllendirme ve Ödül Töreni: Madde-8. Yarışmada seçici kurulun değerlendirmesi sonucu her kategoride dereceye giren eser olması durumunda ödüllendirilecektir. Ayrıca seçici kurulun önerisiyle her kategoride jüri özel ödülü verilebilecektir. Ödül miktarları tabloda gösterilmiştir. Kategori Birinci Eser İkinci Eser Üçüncü Eser ŞİİR 1500 1000 500 KOMPOZİSYON 1500 1000 500 Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri, 15 Temmuz 2019 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenecek törende sahiplerine verilecektir. Yarışma Takvimi: Madde-9. Yarışmanın takvimi aşağıdaki şekilde planlanmıştır. Yarışma duyurusunun ilanı 31 Mayıs 2019 Yarışmaya gönderilecek eserlerin son gönderim tarihi 05 Temmuz 2019 Seçici kurulun eserleri değerlendirmesi 07-10 Temmuz 2019 Ödül Töreni 15 Temmuz 2019 Diğer Hususlar: Madde-10. Yarışmaya gönderilen eserlerle ilgili olarak; a. Son teslim tarihinde gönderilmeyen ya da ulaşmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. b. Yarışmaya katılımcılar tarafından gönderilen eserler sahiplerine iade edilmeyecektir. c. Yarışmaya gönderilen eserlerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu eser sahibine ait olacaktır. d. Yarışmaya gönderilen eserlerin basılı ya da internet ortamında yayımlanmasından herhangi bir hak iddia edilmeyecektir. e. Yarışma seçici kurul kararları kesindir, itiraz edilemez. f. Yarışmaya katılanlar bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır. Madde-11. Bu yarışmanın tüm aşamaları Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından oluşturan komisyon ile yürütülmektedir.

Güncelleme: bozuk linkler kaldırıldı


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası