hayvanat bahçesi macerası

Yıldızların Altında Manavgat Şiir Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 29 Ağustos 2019

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 18 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Manavgat

Yarışma başvurusu bitti!

Yıldızların Altında Manavgat Şiir Yarışması

AMAÇ: Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan Manavgat’ımızın gerek tarihsel, kültürel zenginliklerine, gerekse doğal güzelliklerine ve geleneksel değerlerine sahip çıkmak ve tüm bu özellikleri şiirin o coşkulu, lirik sesiyle daha geniş kitlelere duyurabilmek.

YARIŞMA ŞARTLARI: A)Şiirler dil, üslûp, anlatım, içerik ve estetik yönünden belli bir kalitede ve doğru bir Türkçe ile yazılmış olmalıdır. B) Yarışmaya seçici kurul üyeleri ile Manavgat Belediyesi çalışanları ve birinci derece yakınları katılamaz. C) Gönderilen şiirlerin uzunluğu 50 dizeyi aşmamalıdır. Daha uzun şiirler değerlendirme dışı bırakılacaktır. D) Gönderilen şiirler A4 boyutunda 12 punto ile 1,5 satır aralığında yazılacaktır. E) Her yarışmacı en fazla iki eserle yarışmaya katılabilir. F) Yarışmaya gönderilen şiirler daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, özel-resmî hiçbir radyo ve tv yayın kuruluşunda yayınlanmamış olmalıdır. G) Şiirler yerli veya yabancı hiçbir eserle, hiçbir şekilde bariz benzerlikler taşımamalıdır. H) Katılımcılar, ödül alan ya da yayınlanmaya değer bulunan eserlerinin Manavgat Belediyesi tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili bilumum haklarını, Manavgat Belediyesi’ne verdiğini kabul eder. Ş)Eser sahipleri, şiirin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve hiçbir şekilde hiçbir eserden alıntı yapmadıklarını, bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini, hiçbir kitap, cd, vcd, dvd, vb. üründe yer alması için muvafakat vermediklerini, hiçbir kuruma ya da kuruluşa kaydettirmediklerini NOTER aracılığıyla taahhüt ederek, MANAVGAT BELEDİYESİ ŞİİR YARIŞMASI Özel Şartnamesi ‟ni aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı EK-1‟de örneği sunulan belgeyi Manavgat Belediyesine vermekle yükümlüdürler. J) Yarışmaya gönderilen eserler (Yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun) Şartname‟nin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılırlar. K) Seçici kurul, yarışmaya katılan şiirlerden ödüle değer bir eser bulamazsa Manavgat Belediyesi ödül vermeme hakkına sahiptir. L) Şarkı sözü olarak da kullanılma özelliğini taşıyan şiirlerin, jürinin uygun görmesi halinde bestelenme ve yayınlama haklarının Manavgat Belediyesi‟ne ait olduğunu kabul eder. M) Yarışmaya katılan eser sahipleri, bu şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar. N) Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Güncelleme: bozuk linkler kaldırıldı


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası