hayvanat bahçesi macerası

Hayata Tutunma Öyküleri 2020


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 31 Aralık 2019

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 6 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Kanserler ve Kan Hastalıkları

Yarışma başvurusu bitti!

Hayata Tutunma Öyküleri 2020

Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği tarafından düzenlenen Hayata Tutunma Öyküleri adlı öykü yarışmamızı bu sene de tekrarlıyoruz. Sonuçları 3. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi’nde açıklanacak olan ödüllü yarışmamıza 31 Aralık 2019 tarihine kadar katılabilirsiniz.

Her yaş ve meslek kümesinden değerli katılımlarınızı bekliyoruz.

YARIŞMA KURALLARI Yarışmamız ulusal ve uluslararası katılıma açıktır. Her yaş ve meslek kümesinden konuya ilgi duyanlar yarışmaya katılabilir. Öykülerin konusu kanserler ve kan hastalıklarıyla ilgili olmalıdır. Yazılacak öykü bir hikâyenin temel unsurlarını (olay, yer, zaman, kişiler) içermelidir. Yarışmaya katılan öyküler hiçbir yerde yayımlanmamış ve ödül almamış olmalıdır. Başvuru için öykü ve kimlik dosyası olmak üzere elektronik ortamda iki dosya hayatatutunmaoykuleri@gmail.com adresine gönderilmelidir. Başvurular sadece elektronik ortamda kabul edilecektir. Öykü dosyası: Öyküler Microsoft Office Word 2007 programıyla A4 kâğıdı boyutunda, bir buçuk satır aralığıyla, 12 punto, Times New Roman yazı karakteriyle beş sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Gönderilecek öyküyü içeren MS Word dosyasının adı öykünün adı olmalıdır. Kimlik dosyası: Öykü yazarının “adı-soyadı, yaşı, cinsiyeti, mesleği, telefon numarası, e-posta adresi, posta adresi ve yaşadığı il” bilgilerini içermelidir. Fotoğraf isteğe bağlı gönderilebilir. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2019 tarihidir. Sonuçların resmi duyurusu 19 Nisan 2020 tarihinde 3. Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği Kongresi’nde ilan edilecektir. Kişiler yarışmaya sadece bir öykü ile katılabilir. Ödül olarak: Birinciye: 3.000 TL İkinciye: 2.000TL Üçüncüye: 1.000TL değerinde çek verilecektir. Aynı derece birden fazla kişi tarafından alındığı durumda ödül, kişiler arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.

Şartnameye uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. Yarışmaya katılan öyküler, gerek görüldüğü takdirde, telif hakları “Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneğinde” olmak kaydıyla yazarın adıyla yayımlanabilecektir. Yarışmaya katılan yazarlara (yayınları bastırılıp çoğaltılmış olsa da) telif ücreti veya ücret yerine geçecek herhangi bir karşılık ödenmeyecektir. Yalnızca öyküleri kitaplaşanlara, kargo bedeli tarafımızca karşılanmak kaydıyla, iki adet kitap hediye edilecektir. Seçici kurulda görev alan kişiler, bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ile onların yakınları yarışmaya katılamazlar. Eserlerin dili Türkçe olmalıdır ve yazımında Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu’nda yer alan kurallara uyulmalıdır. Eserler millî ve manevi değerlere, genel ve evrensel ahlak ile insanlık ilkelerine uygun olmalıdır. Yarışmaya katılan eserlerin, intihal (çalıntı) veya suç unsuru içermesi vb. durumlarda yayınların içindeki tüm bilgilerin hukuki ve cezai sorumluluğu yazarlarına aittir. İhtilaf hâlinde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri yetkilidir. Yarışmaya katılanlar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılacaktır. Yarışmayla ilgili her türlü duyuru www.nadirhastaliklar.org.tr adresinden ilan edilecektir.

Başvuru için


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası