hayvanat bahçesi macerası

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Ödüllü Makale Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 14 Şubat 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 17 Bin TL'dir

Yarışma başvurusu bitti!


Türkiye Katılım Bankaları Birliği Ödüllü Makale Yarışması’nda hem katılım bankacılığı sektörüne katkıda bulunabilir hem de ödül kazanabilirsiniz.

Yarışmaya, aşağıdaki temalardan birinin seçilmesi ile katılım sağlanmaktadır.

Dünyada ve Ülkemizde Katılım Bankacılığının Gelecek Simülasyonu Katılım Finans Paydaşları ile İş Yapma Potansiyeli Katılım Finans Sisteminin Teorik Alt Yapısı Üzerine Öneriler Türkiye’de Katılım Finans Sisteminin Mevcut Sorunları ve Çözüm Önerileri İslam İktisadı Anlayışına Göre Katılım Bankacılığı, Ortaklık ve Sosyal Dayanışma Dünyada Uygulanan Başarılı Faizsiz Finans Ürünleri ve Türkiye’de Uygulanabilirliği Faizsiz Finans Alanında Dijitalleşme ve İnovasyon

Başvuru Koşulları:

Katılım ücretsizdir. Her yarışmacı yalnızca bir makale ile katılabilir. Yarışmaya ekip olarak başvuranlar bir proje yetkilisi seçmek zorundadırlar, ödül dereceye girmesi halinde ekip içerisindeki proje yetkilisine verilir. Yarışmaya gönderilecek makaleler özgün, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak için gönderilmemiş olmalıdır; daha önce lisans, telif, yayın anlaşması yapılmamış olması şarttır. Hazırlanacak olan makale Microsoft Office Word formatında, ‘doc’ veya ‘docx’ uzantılı olarak; a4 ebadında 12 punto ile 1,5 satır aralığı olacak şekilde iki yana yaslı biçimde ‘Times New Roman’ yazı tipinde, dipnot ve kaynakça hariç en az 60.000 en fazla 70.000 karakter arasında Türkçe olarak yazılmalıdır, metin A4 sayfasında ve kenarlardan 2,5 cm boşluk bırakılmış olmalıdır. Makale başında abstract yazılmış olmalıdır. Aday başvuru formunu doldurup, çıktısını alıp imza edecek ve ıslak imzalı halini; e-posta ekinde, posta veya elden teslim edecektir. Adres bilgilerine, İletişim Bilgileri başlığından ulaşabilirsiniz. Makale başında abstract yazılmış olmalıdır. Makalenin tam metni; makale@tkbb.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Yazılacak olan makalenin, akademik yazım ve etik kuralları ile Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olması zorunludur. Eserde alıntı yapılan makaleler, kitaplar ve internet dokümanları makalenin sonunda yer alan kaynakçada APA 2016 formatında açıkça belirtilmelidir. Bu maddedeki usulsüzlükten doğacak kanuni müeyyidelerden yazar/lar sorumludur. Yarışmacıların makaleyi elektronik ortamda göndermeleri yeterlidir. Makalelerin ayrıca basılı olarak gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. Makalenin dipnot ve kaynakça kısımları makalenin en sonunda olmalıdır.

Değerlendirme: Değerlendirme Kurulu 6 üyeden oluşur. Üyeler her bir katılım bankası tarafından belirlenecek birer temsilci ile 1 TKBB temsilcisinden oluşur. TKBB dilerse kurula 2 kişiye kadar üniversitelerden ilave üye atayabilir. Kurul üyeleri belirlenmiş olan konular hakkında, yarışmacıların yazmış olduğu makaleleri bir puanlama cetveline göre değerlendirirler. Değerlendirme ölçüleri şu şekildedir:

1 Yazım kurallarına uygunluk ve dil kullanımı 2 Konu hakimiyeti ve literatür kullanımı 3 Özgün üslup ve üslup birliği 4 Önerilerde üretkenlik 5 Tutarlılık, dayanaklılık 6 Yazının bütünlüğü

Ödül Dereceye giren makaleler için; 1’inciye 5000 TL 2’inci, 3’üncü, 4’üncü ve 5’inciye 3000 TL ödül verilecektir. Ayrıca ödüllendirilen makaleler daha sonra Hakemli Dergi formatında basılıp, Katılım Finans dergisi ile dağıtılacaktır.

Başvuru için


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası