hayvanat bahçesi macerası

Av. Kazım Kolcuoğlu Makale Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 14 Kasım 2019

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 6 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: İnsan Hakları Odağında Hukuk Güvenliği

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Posta ya da Elden

Yarışma başvurusu bitti!

Av. Kazım Kolcuoğlu Makale Yarışması

Yarışmanın amacı, hem İstanbul Barosu önceki dönem başkanlarından Değerli Üstad Av. Kazım Kolcuoğlu akademik bir çalışma ile anmak hem de stajyer meslektaşlarımızın kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayarak onları bu yönde teşvik etmektir

Katılım Şartları a. Katılımcıların İstanbul Barosu’na kayıtlı stajyer avukat olmaları gerekmektedir. b. Son başvuru tarihinden sonra stajı biten stajyer avukatların yarışmaya katılmalarına bir engel yoktur.. c. Her yarışmacı yarışmaya yalnızca bir makale ile katılabilir. d. Makalenin yazım dili Türkçedir. e. Yarışmaya gönderilen makale daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makalenin içeriği özgün nitelik taşımalıdır. f. Organizasyon Komitesi, yarışmaya katılmak için gerekli şartları barındırmayan veya işbu şartnamedeki koşulları taşımayan makalelerin yarışmaya kabul edilmemesi veya yarışmadan ihraç edilmesi kararı verebilir. g. Katılımcılar, işbu şartnamedeki tüm hükümleri baştan kabul etmiş sayılırlar. h. Yarışmaya katılmak için başvurular 7 Ekim 2019 - 14 Kasım 2019 tarihleri arasında kabul edilecektir.

Makalenin Şekil ve Yazım Şartları a.Makale, A4 Microsoft Office Word sayfasına yazılmış, dipnotlar dahil en fazla 9.000 kelimeden oluşmalıdır. b.Makale yazımına ilişkin şekil ve yazım şartlarını içeren kılavuz, yarışmaya katılmaya hak kazanan yarışmacılara başvuruların kapanmasını takiben gönderilecektir. c.Makalenin en başında Özet kısmı yer alacaktır. Türkçe ve İngilizce olarak iki metinden oluşacak bu kısım iki dil için de 300 kelimeyi geçmemeli ve genel metin şartlarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Ayrıca en fazla beş (5) adet olmak üzere anahtar kelime de eklenmelidir. d.Yarışmacının adı veya kimlik bilgileri makalenin herhangi bir yerinde geçmemelidir.

Makalelerin Teslimi a.Makale, A4 ebatlı kağıda, tek yüze bastırılmış olarak ve 5 kopya ayrı ayrı hazırlanmış şekilde, kapalı bir zarf içerisinde işbu şartnamenin 8. maddesinde belirtilen iletişim adresine gönderilecek veya aynı adrese elden teslim edilecektir. b.Makale işbu şartnamenin 5. Maddesinde belirtilen düzende PDF formatında sem@istanbulbarosu.org.tr adresine gönderilecektir. c.İlgili kargo teslim alındığında veya elden teslim edildiğinde katılımcıya bir onay e-maili atılacaktır. Ancak bu e-mail yalnızca dosyanın yerine ulaştığını ifade etmektedir.

Makalelerin Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı a.Makaleler, Yarışma Jürisi tarafından değerlendirilecektir. b.Değerlendirme sonuçları, Organizasyon Komitesi tarafından www.istanbulbarosu.org.tr adresinde duyurulacaktır. c.Dereceye giren makale sahiplerine ödülleri, 30 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan törende takdim edilecektir.

İletişim Kargo ve iletişim adresi: Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:66 Beyoğlu/İstanbul sem@istanbulbarosu.org.tr

Saklı Tutulan Madde ve Hükümler İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulunun değişen koşul ve şartlar ışığında bu şartnamede değişiklik yapma hakkı saklı tutulmuştur

Detaylar


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası