hayvanat bahçesi macerası

Tarık Dursun K. Hikaye Ödülü


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 28 Şubat 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 4 Bin 500 TL'dir

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Posta/Kargo ya da Elden

Yarışma başvurusu bitti!

Tarık Dursun K. Hikaye Ödülü

Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka’da yaşamış ve üretmiş usta yazar Tarık Dursun K.’nın adını yaşatmak için ailesinin desteği ile bir kısa hikâye yarışması düzenlemiştir.

Katılım Koşulları :

 1. Ödül, herkese açıktır. Seçici Kurul üyelerinin birinci derece yakınları ve belediye çalışanları ve onların birinci derece yakınları dışında herkes katılabilir.
 2. Her yazar ödüle bir hikâye ile katılabilir.
 3. Yarışmaya katılan öykülerin daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye girmemiş, başkası tarafından yazılmamış, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi, öykünün tümüyle kendisine ait, özgün ve başka bir yarışmada ödül alınmadığını kabul ve taahhüt eder.
 4. Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve belirtilen son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Yarışmaya katılacak hikâyeler en az 2 A4 sayfası, en fazla 8 A4 sayfası olmalıdır.
 6. Yarışmaya katılacak çalışmalar bilgisayarda çift aralıkla yazılmış olmalıdır.
 7. Birincilik için 2000 (ikibin) (Tarık Dursun K. Ailesi tarafından verilecektir), ikincilik için 1500 (binbeşyüz), üçüncülük için ise 1000 (bin) Türk lirası ödül verilecektir. Seçici kurul uygun gördüğü takdirde ödülleri bölüştürebilir.
 8. Dereceye giren çalışmalar ortak kitap olarak basılacak, bunun karşılığında yazarlara yirmişer kitap verilecektir. Ayrıca telif ödenmeyecektir.
 9. Ödüle son başvuru tarihi 28 Şubat 2020 cumartesi günüdür. Ödül, 29 Mayıs 2020 Cuma günü açıklanacak ve aynı gün yapılacak törenle sahiplerine verilecektir.
 10. Ödüle katılanlar hikâyelerinin 5 nüshasını, özgeçmişlerini, adreslerini, e mail ve telefonlarını içeren bir yazı ile “Karşıyaka Belediyesi Kültür Müdürlüğü” Tarık Dursun K. Hikaye Ödülü Bahriye Üçok Bulvarı No:5 35600 Karşıyaka – İZMİR adresine APS, kargo, taahhütlü posta ile göndermeleri ya da elden teslim etmeleri gerekmektedir.
 11. Ödüle katılan çalışmalar iade edilmez.
 12. Ödül hakkında bilgi: (Ödül Sekreteryası Sezin Erdem) Tel: 0232 3994086 (Hafta içi 08.00 – 17.00) SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ: Gönül Çatalcalı Veysel Çolak Muzaffer Kale Ayşem Kalyoncu Fergun Özelli Hüseyin Yurttaş

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası