hayvanat bahçesi macerası

İyiki Öğretmenim Resim, Şiir, Anı, Fotoğraf Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 11 Kasım 2019

✍️ Yarışmanın konusu: İyiki Öğretmenim

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okul öğretmenleri katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!

İyiki Öğretmenim Resim, Şiir, Anı, Fotoğraf Yarışması

Yarışmanın Amaçları: Türk Milli Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda ve Yapılandırmacı bir anlayışla yeniden geliştirilen “Öğretim Programlarına uygun olarak öğretmenlerin resim, şiir, edebiyat (anı) ve fotoğraf sanatına olan ilgilerini öne çıkarma fikrinden hareketle aşağıdaki amaçlar hedeflenmektedir: -Öğretmenlerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, estetik duyum ve beğenilerini geliştirmek, -Öğretmenlik mesleğinin toplumun geleceği üzerindeki etkilerine dikkat çekmek, -Öğretmenlerin duygu ve düşüncelerini çeşitli sanat çalışmaları aracılığı ile sergileyebilmeleri için ortam sağlamak, -Toplumların bilişsel, sosyal, kişisel gelişimlerinde öğretmenin önemini; öğretmenlerin ürettikleri resim, şiir, anı, fotoğraflar yoluyla aktarmak

Yarışmaya Katılım Şartları Genel Şartlar 1) Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri eserin tümüyle kendilerine ait olduğunu, diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt edecektir. (Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınacaktır.) 2) Katılımcılar, daha önce herhangi bir yarışmada derece (birinci, ikinci, üçüncü, mansiyon, özel ödül, sergileme) almış ve herhangi bir kaynakta basılmış eserleriyle yarışmaya katılamazlar. 3) Seçici Kurul Üyesi ya da birinci derece yakınları bu yarışmanın kapsamı dışında kalacaktır. 4) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na ve genel ahlak ilkelerine uymayan, siyasi amaçlara hizmet eden veya reklam unsuru içeren resimler yarışma dışı bırakılacaktır. 5) Öğretmenler birden fazla kategoride, birden fazla eserle yarışmaya katılabilecektir. 6) Değerlendirmede ödüle layık eser bulunamaz ise, o derece için ödül verilmeyecektir. 7) Yarışma sonunda ödül alan eserlerin her türlü telif hakkı, 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak yarışmayı düzenleyen Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait olacaktır. 8) Derece alsın almasın, yarışmaya katılan eserlerin kitap, dergi, broşür ve diğer materyallerde kullanım hakkı ve sergileme hakkı 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında yarışmayı düzenleyen Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait olacaktır. 9) Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. 10) Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne aittir. Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, gerekli gördüğü durumlarda şartname üzerinde değişiklik yapma hakkına her zaman sahiptir. 11) Yarışmaya katılan eserler, Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından http://buyukcekmece.meb.gov.tr/ adresi üzerinden proje, eğitim/tanıtım vb. faaliyetlerinde kullanılabilir. 12) Yarışmacıların aşağıdaki katılım formunu eksiksiz doldurmaları ve imzalamaları gerekmektedir. Eserlerin katılım formu ve okullarının üst yazısı ile birlikte Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimine en geç 11 Kasım 2019 Tarihine kadar ulaştırılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen eserler kabul edilmeyecektir

Teknik Şartlar (Resim) 1) Resimlerde kullanılacak teknik, katılımcıların tercihine bırakılmıştır. 2) Yarışmacılar; kara kalem, kuru boya, pastel, yağlıboya, akrilik, guaj, kolaj, dijital resim vb. her türlü teknikte çalışılmış eserleri ile yarışmaya katılabilirler. 3) Yarışmaya gönderilen eserler, en az 29,7x42 cm (A3 boyutunda) veya en fazla 35x50 cm boyutlarında resim kâğıdı üzerine olacaktır. Dijital ortamda hazırlanan resimlerin de yine en az 29,7x42 cm (A3 boyutunda) veya en fazla 35x50 cm boyutlarında, en hafif 160 gr baskı kâğıdına 300 dpi baskıları alınacaktır. 4) Resimler, sadece kağıt üzerinde çalışılacaktır. 5) Resimlerin ön yüzünde isim, imza vb. herhangi bir bilgi olmayacaktır. 6) Eserlerin arka yüzünde şu bilgiler yer almalıdır: a) Katılımcının adı ve soyadı b) Katılımcının okulunun adı 7) Resim zarar görmeyecek şekilde, dikkatlice paketlenmiş olmalıdır.

Teknik Şartlar (Şiir ve Anı) 1) Eserler dijital ortamda (CD) ve basılı olarak gönderilecektir. 2) Bilgisayar ortamında Yazı tipi: Calibri, Yazı tipi boyutu: 12 punto olacaktır. Şiirler 2 sayfayı (A4) anılar 3 sayfayı (A4) geçmeyecektir. 3.) Eser Yarışma katılım formu (Yönergenin sonunda yer alan boş form katılımcılar tarafındandoldurulup imzalanacaktır.

Teknik Şartlar (Fotoğraf) 1) Fotoğraflar dijital ortamda (CD) ve basılı olarak gönderilecektir. 2) Yarışmada teknik bir kısıtlama yoktur. Yarışmacılar; kurgusal, renkli, siyah-beyaz vb. fotoğraflarla yarışmaya katılabilirler. 3) Yarışmaya gönderilen eserler, kısa kenarı en az 2000 piksel olacak şekilde, JPEG formatında kaydedilerek gönderilecektir. 4) Fotoğrafların kenarında boşluk veya paspartu kullanılmayacaktır. 5) Fotoğrafların üzerinde, fotoğrafı çeken kişiye ait herhangi bir bilgi, logo bulunmayacaktır.

Katılım Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası