hayvanat bahçesi macerası

Luna Yayınları Öykü ve Küçürek Öykü Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 10 Ocak 2020

✍️ Yarışmanın konusu: Serbest

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta ya da Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Dileyen herkes katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!

Luna Yayınları Öykü ve Küçürek Öykü Yarışması

Yarışmanın Amacı: Gizli kalmış, edebiyat dünyasında yeterince şans bulamamış öykü ve öykücülerimizi Türk edebiyatına kazandırmak.

Katılım Şartları: -Luna Yayınları yazarları, çalışanları ve bunların birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamazlar. -Katılımcılar en fazla 2 öykü ile yarışmaya katılabileceklerdir. -Katılımcılar diledikleri takdirde “Küçürek Öykü” ile de yarışmaya katılabilirler. (Minimal) -Yarışma için gönderilecek öykülerin daha önce başka bir mecrada ödül almamış ve herhangi bir kitapta yer almamış olması gerekmektedir. -Yarışma için gönderilecek öykülerin aşağıda tarif edilen şekilde hazırlanması gerekmektedir: Öyküler Word formatında, A4 ölçülerinde, Times New Roman fontu ile 12 punto yazılacak; 1,5 satır aralığı ve sayfanın dört bir tarafından da 2 cm kenar boşluğu bırakılacaktır. Öyküler en fazla 8 sayfa olacaktır. -Gönderilecek olan Word dosyasının adı, “Öykü Adı-Yazar Adı” şeklinde yazılacaktır. -Word dosyasının içinde yazarın adı-soyadı, öykünün adı, yazarın e-posta adresi ve telefon numaraları bulunacaktır. İsteğe bağlı olarak özgeçmiş gönderilebilir. -Başvurular e-posta ya da posta yoluyla kabul edilecektir.

Ödüller: -Değerlendirme sonucunda ilk 3’e giren ve mansiyon ödülü alan öyküler Luna Yayınları tarafından kitaplaştırılacaktır. -Öyküsü kitapta yayımlanmaya hak kazanan her bir yazara, basılacak kitaptan 2’şer adet kitap hediye edilecektir. Birinci olan öykünün yazarına 500 TL’lik kitap çeki İkinci olan öykünün yazarına 300 TL’lik kitap çeki Üçüncü olan öykünün yazarına 200 TL’lik kitap çeki hediye edilecektir. -En az 5 adet “mansiyon ödülü” verilecektir. -“Mansiyon” ödülü kazananlara “Mansiyon Belgesi” verilecektir.

Diğer Hususlar: -Öykü içeriklerinde kullanılacak olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımı ve telif hakları ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir. -Yarışma ile ilgili değişiklik yapma veya sonlandırma hakkı, internet sitesinden önceden duyurulmak kaydıyla Luna Yayınları’na aittir. -Yarışma sonrası basılacak kitabın 1. baskısı 1000 adet yapılacak olup yazarlara ilk baskıda herhangi bir telif ödenmeyecektir. 1. baskı tükenene kadar öykülerin telif hakları Luna Yayınları’nda olacaktır. -Yarışmanın sonucu Luna Yayınları’nın kuruluşunun 3. yıl dönümünde resmi web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ilan edilecektir. -Yarışmaya katılan öyküler “Luna Yayınları Yayın Kurulu” tarafından değerlendirilecektir. -Şartnameye uygun olmayan dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır. -Yarışmaya başvuran katılımcılar bu şartnamedeki koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Başvuru Takvimi: Son Başvuru Tarihi: 10 Ocak 2019 Kazanan Katılımcıların İlan Edilmesi: 15 Şubat 2020 Posta Adresi: Luna Yayınları, Kültür Mahallesi, İçel Sokak, No: 3/3, 06420 Çankaya/ Ankara Posta yolu ile başvurmak isteyen katılımcıların, dosyalarını posta adresimize 3 nüsha olarak göndermeleri gerekmektedir. Dileyen katılımcılar sadece e-posta yoluyla da başvuruda bulunabilirler. E-posta: yarisma@lunayayinlari.com


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası