hayvanat bahçesi macerası

Ailenin Korunması ve Toplum Düzeni Ulusal Makale Yarışması 2019


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 6 Aralık 2019

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 11 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Ailenin korunması ve toplum düzeni

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Web sitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yaş sınırı olmadan isteyen herkes katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!


Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı olarak toplumun temelini oluşturan aile yapısının korunması ve geleceğe taşınması için bu güne kadar alınmış önlemleri, gerek mevcut ve gerekse yapılması gereken çalışmalar çerçevesinde, aile yapımızla ilişkili nelerin yapılması gerektiği, nelerin eksik ya da yanlış yapıldığını belirlemek ve bu doğrultuda çözüm önerileri sunmak amacıyla AİLE YAPISININ KORUNMASI VE TOPLUM DÜZENİ konulu Makale yarışması düzenlemiştir.

Yarışmanın amacı; toplumun temelini oluşturan aile yapısının korunması ve geleceğe taşınması için bu güne kadar alınmış önlemleri, gerek mevcut ve gerekse yapılması gereken çalışmalar çerçevesinde, aile yapımızla ilişkili nelerin yapılması gerektiği, nelerin eksik ya da yanlış yapıldığını belirlemek ve bu doğrultuda çözüm önerileri sunmaktır.

Yukarıdaki amacı belirtilen yarışma, “AİLE YAPISININ KORUNMASI VE TOPLUM DÜZENİ” başlığı altında “Ulusal Makale Yazma Yarışması” şeklinde gerçekleştirilecektir.

Bu şartname, yukarıda amacı ve usulü belirtilen yarışmaya katılacakları, konusunu, eserlerde aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ile yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Konu ve Alt Başlıklar: Yarışma, “AİLE YAPISININ KORUNMASI VE TOPLUM DÜZENİ” konusu altında aşağıdaki alt başlıklar çerçevesinde tertip edilmiştir: İslamiyet’in Aile Yapısını Şekillendirmedeki Önemi Aile Yapısının Korunması ve Ailenin Evrensel Yönü Mutluluk Unsuru Olarak Aile Okul (Koruyucu ve Eğitici Kurum) Olarak Aile Sosyal Medya, Televizyon Dizileri ve Programlarının Aile Mahremiyetine Yansımaları Annenin İş Hayatındaki Zorluklarının Aileye Yansımaları Hukuki Düzenlemeler ve Aile

Türkiye genelindeki üniversite öğrencisi, akademisyen, öğretmen ve araştırmayı, yazmayı seven her Türk vatandaşı yarışmaya katılabilir. Katılımcılar yarışmaya tek eserle katılabilecektir. Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar bu şartname esaslarını kabul etmiş sayılacaktır.

Yazım dili Türkçe’dir. A4 kâğıda sol, üst, sağ ve alttan 2,0 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Makale, kaynakça hariç en çok 2500 kelimeden oluşmalıdır. Metinler 12 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, tek satır aralığında ve paragraflar arasında 1 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Metin, başlıklar ve alt başlıklara ayrılarak sistematize edilmelidir, alt başlıklandırma en fazla 5 seviyeye kadar inmelidir. Başlıklandırmalar aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır: 1.seviye: I. KALIN VE TÜMÜ BÜYÜK HARF 2.seviye: A. KALIN ve TÜMÜ BÜYÜK HARF 3.seviye: 1. Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük 4.seviye: a. İnce ve Sadece İlk Harfler Büyük 5.seviye: i. İnce ve Sadece İlk Harfler Büyük

Tablo ve şekiller, metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Yararlanılan kaynaklar, metnin sonunda yazarın soyadına göre alfabetik sırada, 12 puntoda ve kaynaklar arasında 1 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Eserlerin yazımında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınacaktır. Eserler özgün nitelikte olmalı. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış ve ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girmemiş eserler bu yarışmaya katılamayacaktır. Böyle bir durumun tespiti hâlinde yarışmacı, tüm haklarından feragat etmiş kabul edilecek ve yarışma dışı bırakılacaktır. Yarışmaya katılan eserler sahiplerine iade edilmeyecek, yarışmacılar belirlenen ödüller dışında herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir. Yazarlar, Seçici Kurul tarafından ödül verilmesine karar verilen çalışmalarının yayım haklarının GÜNEYSU İLİM ÖĞRENENLERE YARDIM VAKFI’na (Vakıf) devrini kabul etmiş sayılırlar. Bu çalışmalar, Vakıf’tan izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Vakıf, elektronik ortamda yayımlamak da dâhil olmak üzere, tüm yayın haklarına sahiptir. Vakfa gönderilmiş yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir kanuni, hukuki, iktisadi ve ahlaki sorumluluk, söz konusu yazı için ödül verilmemiş olsa bile yazarına aittir. Vakfa çalışmalarını gönderen tüm yarışmacılar bu koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Seçici Kurul: Doç. Dr. Hacı Yusuf ACUNER Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şamil BAŞ Dr. Ogr. Üyesi Zeki KARATAŞ Dr. Ogr. Üyesi Bekir GÖKÇE Ogr. Gör. Süleyman KANDEMİR Öğretmen Ömer ESKİ Eğitimci İdris HIZIR

Yarışmaya gönderilecek makaleler www.gusem.org/form web sayfası üzerinden aşağıdaki takvim doğrultusunda çevrimiçi olarak gönderilecektir. Yarışmacılar EK-1’deki Yarışma Taahhütnamesini, çıktısını alıp imzaladıktan sonra tekrar tarayıp makalenin sonuna eklemeleri gerekmektedir.

Eserlerin Son Gönderilme Tarihi 06 Aralık 2019

Sonuçların Açıklanma Tarihi 27 Aralık 2019

Yarışma sonuçları ilgili tarihte Sempozyum ( www.gusem.org ) ve Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı resmi web sayfası (www.guneysuilim.org) üzerinden ilan edilecektir. Ödül törenin tarihi, yeri ve saati daha sonra ilan edilecektir.

Ödül: Birincilik Ödülü 5.000 TL İkincilik Ödülü 3.000 TL Üçüncülük Ödülü 2.000 TL Jüri Özel Ödülü 1.000 TL

Ödül töreni Güneysu’da yapılacak ve dereceye giren ilk 3 eser sahibinin ulaşım, yemek ve 1 gece konaklama vakfımız tarafından karşılanacaktır.

İletişim Bilgileri: Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı Merkez Mah. Yusuf Hoca Cad. No:71 53350 GÜNEYSU – RİZE Vakıf Tel: 0464 344 20 38 Vakıf Yön. Kur. Üyesi: Hikmet YANIK Telefon: 0505 716 20 65 Web: www.guneysuilim.org / www.gusem.org Mail: bilgi@guneysuilim.org / guneysuvakfi@gmail.com


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası