hayvanat bahçesi macerası

ÖGDER 9. Kısa Film Senaryo Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 16 Mayıs 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 12 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Irkçılık, ötekileştirme ve ayrımcılık gibi konularla ilgili kısa film senaryoları drama tarzında yazılabilir.

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Elden/Kurye/Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Her yaştan yarışmacı başvurabilir

Yarışma başvurusu bitti!

ÖGDER 9. Kısa Film Senaryo Yarışması

Konu ve Amaç:
ÖĞ-DER Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Merkezi Tanıtma Komisyonu Başkanlığı tarafından Kısa Film Senaryo Yarışması düzenlenmiştir. Yarışma, sinema dünyasına başta ‘IRKÇILIK’ olmak üzere ‘Ayrımcılık’, ’Ötekileştirme’ gibi konularda senaryolar kazandırmayı ve senaryo yazarlarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Irkçılık, ötekileştirme ve ayrımcılık gibi konularla ilgili kısa film senaryoları drama tarzında yazılabilir.

Katılma Şartları:
a. Senaryoların milli manevi değerlerimizin ruhuna uygun olması gerekmektedir. b. Gönderilecek senaryolar başka bir yerde yayınlanmamış ve tüm hakları yazarda olmalıdır. Eğer bir eserden faydalanılmışsa eser sahibinin muvafakatının (izninin) alınması gerekmektedir. c. Senaryoların filme çekilmesi ve kitaplaştırılması konusunda ekte verilen muvafakat imzalanmalıdır. d. Senaryolar en fazla 10 sayfadan oluşmalıdır. Her bir sayfanın 1-1,5 dakika uzunluğunda kısa filme karşılık geleceği varsayılmaktadır. e. Senaryolar, Courier New yazı karakteri ile 1,5 satır aralığı ve 12 punto büyüklüğünde hazırlanmalıdır. f. Senaryoların uygulanabilir içeriğe sahip olması, mekan, kostüm, oyuncu sayısı, efekt ihtiyacı, tahmini çekim süresi gibi prodüksiyon maliyetleri de değerlendirmede dikkate alınacaktır.

Başvuru Şekli:
a. Başvurular ÖĞ-DER Genel Merkezine kapalı zarflar içinde teslim edilmelidir. b. Bir kapalı zarfın içinde yazarın açık rızası olmak kaydıyla adı soyadı, adres, iletişim bilgileri yer almalı. Bu zarfın üzerine senaryo için seçtiği rumuz yazılmalıdır. Rumuz 5 karakterden oluşmalı, yazarın özel ismi ya da işareti olmamalıdır. Aynı rumuzla birden fazla kişinin katılması durumunda ÖĞ-DER farklı bir rumuz verebilir veya bunları istediği biçimde sınıflandırabilir. c. Zarf içinde ayrıca EK-1 “Şuurlu Öğretmenler Derneği Kısa Film Senaryo Yarışması şartlarını okudum ve kabul ettim” beyanı altında ad soyad, tarih, imza ve kimlik numarası bulunarak doldurulmalıdır. (Ek-1 bu şartnamenin altında yer almaktadır) Kabul ve muvafakat beyanı olmayan zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır. Alınsa bile ödül verilmeyecektir. 18 yaş altı başvurularda yarışmacının senaryosunun kabulü için veli veya yasal temsilcisinin onayı gerekir. d. Senaryo, 1 kopya olarak zarf içine yerleştirilmelidir. Senaryoyla birlikte ayrı bir sayfa olarak film öyküsü de (sinopsis) dosyaya eklenmelidir. Sinopsis ve Senaryo bir CD’ye aktarılarak CD’nin üzerine sadece rumuz yazılı olmalıdır. e. Senaryoların her sayfasında sağ üst köşede yazarın seçtiği rumuz bulunmalıdır. Senaryo üzerinde ad soyad gibi kişisel bilgiler yer almamalıdır. f. Başvurular başvuru adresine elden veya kurye/posta yoluyla teslim edilmelidir. g. Katılımcılar yarışmaya en fazla 3 senaryo ile başvurabilir. Birden fazla senaryo ile yarışmaya katılacaklar her bir senaryo için ayrı bir rumuz ve zarf kullanmalıdır. h. Yarışmaya gönderilen senaryolar değerlendirmeye alınsın ya da alınmasın yazarlarına iade edilmeyecektir.

Başvuru Adresi:
ÖĞ-DER ŞUURLU ÖĞRETMENLER DERNEĞİ Ziyabey Cd. 1420. Sk. No:2/1 Balgat / ANKARA

Son Başvuru Tarihi:
16 Mayıs 2020 Saat 19:00 dır. Hangi nedenle olursa olsun belirtilen tarihlerden sonra gelecek senaryolar, usulünce yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler ve kaybolma gibi mazeretler dikkate alınmaz ve değerlendirme dışı bırakılırlar.

Ödüller:
Jüri, yarışma konusuna uygun olarak en etkili ve özgün hikayeye sahip, prodüksiyon açısından uygulanabilir özellikte olan 3 senaryo seçecektir. Ayrıca ; 1.ye, 5 000 TL, Milli Şuur Dergisi 1 Yıllık Aboneliği ve 1.lik Sertifikası, 2.ye, 3 000 TL, Milli Şuur Dergisi 1 Yıllık Aboneliği ve 2.lik Sertifikası 3.ye, 2 000 TL, Milli Şuur Dergisi 1 Yıllık Aboneliği ve 3.lük Sertifikası 2 adet Mansiyon ödülü verilecektir. Her bir mansiyon ödülü kazanana da 1000 TL, Milli Şuur Dergisi 1 Yıllık Aboneliği ve Mansiyon sertifikası verilecektir. Dereceye giren senaryolardan bir veya bir kaçı ÖĞ-DER tarafından filme çekilebilir veya çektirilebilir. Ayrıca yarışmaya gönderilen senaryolardan yayınlanmaya değer görülenleri bir araya getirilerek kitaplaştırılacaktır. Ödül kazandığı halde ödül törenine gelmeyen yarışmacılara ödül verilmez. Eğer geçerli bir mazeret sunarak yerine birini vekil olarak yollarsa ödül almaya hak kazanır.

Jüri:
Değerlendirme jürisi yarışma başvurusunun bittikten sonra 18 Mayıs 2020 tarihinde sitemizde ilan edilecektir

Sonuçlar:
Değerlendirme sonuçları 13 Haziran 2020 saat 19:00´dan itibaren www.ogder.org sitesinde ilan edilecektir. Derece alanlara ayrıca telefon ve e-posta yolu ile bilgi verilecektir.

Ödül töreni:
Ödül töreni 20 Haziran 2020 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır.

Haklar ve yükümlülükler:
a. Yarışmacılar yarışmaya gönderdikleri senaryoların kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmektedirler. Bu devirden dolayı yarışmacı hak talebinde bulunmayacaktır. b. Telif Hakları başvuru sahibine aittir. ÖĞ-DER, jürinin seçeceği toplam 5 senaryonun filme çekme ve bağlantılı hakları ile komşu haklarını kişinin açık beyanıyla devralmaktadır. c. Yarışmada dereceye giren senaryolara ve kitaplaştırılmaya değer görülen diğer senaryolara ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir. Yarışmaya katılanlar eserlerinin kitap olarak yayınlanmasına muvafakat ederler. Ayrıca çoğaltma, yayma hakları süresiz ve sınırsız bir şekilde alınmıştır. d. ÖĞ-DER, çekilen filmleri, sahip olduğu ve/veya anlaşmalı olduğu yayın mecralarında yayınlama hakkına sahiptir. Ayrıca çoğaltma ve yayma hakları süresiz ve sınırsız bir şekilde alınmıştır. e. Yarışmaya senaryo gönderenler açık beyanı ile bu şartları kabul etmiş sayılırlar. Yarışmaya gönderilen eserler, yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılır. f. Eserle ilgili senaryo kitabına girme/filme çekilme söz konusu olduğunda üzerinde değişiklik yapma hakkı ÖĞ-DER ‘e aittir. g. ÖĞ-DER başvuru sahiplerinin açık rızası ile verdiği kişisel bilgilerini 3. Taraflarla paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. h. İhtilaf durumunda Ankara Mahkemeleri yetkilidir. ı. Bu Senaryo Yarışmasının şartnamesi aşağıdaki adresten ve ÖĞ-DER´ in web sitesinden www.ogder.org temin edilebilir. ÖĞ-DER Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Merkezi

Adres: Ziyabey Cd. 1420. Sk. No:2/1 Balgat / ANKARA Tel: +90 312 286 18 83 Fax: +90 312 287 61 80 Web Adresi: E-posta: info@ogder.org

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası