hayvanat bahçesi macerası

2. Dede Korkut Uluslararası Hikâye Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 30 Mart 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 13 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Serbest

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Posta/Kargo

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yetişkin kategorisine herkes katılabilir, öğrenci kategorisine sadece Elazığ'da öğrenim görenler katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!

2. Dede Korkut Uluslararası Hikâye Yarışması

Elazığ Belediyesi ve Bizim Külliye Dergisi tarafından hikâye yazma geleneğini teşvik etmek ve yeni nesillerin yazma eylemiyle daha yakın bir bağ kurmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 2. Dede Korkut Uluslararası Hikâye Yarışması başvuruları başladı. Ortaokul ve lise öğrencileri ile yetişkinlere yönelik iki ayrı kategoride düzenlenecek yarışmaya son başvuru tarihi ise 30 Mart 2020 tarihinde sona erecek.

Hikâye konusunun serbest olduğu yarışmaya katılacak adayların tek bir eserle katılmaları ve eserlerinin de daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması gerekiyor.

Nazım Payam, Necip Tosun, Abdullah Harmancı, Necati Kanter, Mahmut Bahar, Şerif Aydemir, Bahtiyar Arslan, Ömer Kazazoğlu, Ziya Polattaş, Ahmet Kızılkaya’nın seçici jüri üyeliği yapacağı yarışma sonunda öğrencilere yönelik kategoride; Birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın ve 10 yarışmacıya da mansiyon ödülü verilecek.

Yetişkinler kategorisinde ise birinciye 6.000 TL, ikinciye 4.000 TL, üçüncüye ise 3.000 TL para ödülü verilecek.

Yetişkin Kategorisi Şartları Şartnamesi:

 1. Konu: Serbesttir.
 2. Yarışmaya, Türkiye Türkçesiyle kaleme almak şartıyla yurt içinden ve yurt dışından herkes katılabilir.
 3. Kitaplarıyla hikâyeci olarak kabul edilmiş yazarlar yarışmaya katılamaz.
 4. Yarışmaya gönderilecek hikâyenin daha önce yayımlanmamış, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın organına gönderilmemiş olması gerekmektedir.
 5. Her yarışmacı, en fazla bir hikâyeyle katılabilir.
 6. Yarışmaya gönderilecek hikâyenin üzerinde sadece rumuz bulunacaktır.
 7. Yarışmacımız, kimliğini, açık adresini, telefon, e-posta ve özyaşam öyküsünü küçük bir zarfa koyarak üzerine rumuzunu yazarak, eseriyle beraber büyük zarfa koyup aşağıdaki adrese gönderecektir.
 8. Hikâye, bilgisayarda Times New Roman karakteri ile 12 punto büyüklüğünde, bir buçuk satır aralığında yazılmalı, A 4 boyutundaki ölçülerle en fazla (10) on sayfa olmalıdır.
 9. Yarışmaya katılacaklar, aşağıda belirlenen adrese PTT veya kargo yoluyla gönderebilirler.
 10. Yarışmaya katılmak üzere gönderilen hikâye metinleri iade edilmeyecektir.
 11. Yarışmada ödül kazanan eserlerin her türlü hakkı, Elazığ Belediyesi’ne ait olacaktır.
 12. Yarışmada dereceye giren ve yayımlanmaya değer görülen ilk 13 hikâye 2. Dede Korkut Hikâye Yarışması kitapçığı olarak yayınlanacak, yarışmacı yazarlara telif ücreti ödenmeyecektir.
 13. Dereceye giren yarışmacının ödül törenine davet edilmesi hâlinde yol ücretleri ve konaklama gideri Elazığ Belediyesi tarafından karşılanacaktır.
 14. Eserlerin son teslim tarihi 30 Mart 2020 olup sonuçlar Nisan ayında açıklanacak ve ödül takvimi duyurulacaktır.

Teslim Adresi:
Gıyasettin Dağ adına Bizim Külliye Dergisi İzzetpaşa Cad. İzzetpaşa Vakfı Ek Bina No : 16/4 / ELAZIĞ

Öğrenci Kategorisi Şartnamesi:

 1. Konu: Serbesttir.
 2. Sadece Elazığ ortaöğrenim öğrencileri katılabilir.
 3. Yarışmaya gönderilecek hikâyenin daha önce yayımlanmamış, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın organına gönderilmemiş olması gerekmektedir.
 4. Her yarışmacı, en fazla bir hikâyeyle katılabilir.
 5. Yarışmaya gönderilecek hikâyenin üzerinde sadece rumuz bulunacaktır.
 6. Yarışmacımız, kimliğini, açık adresini, telefon, e-posta ve özyaşam öyküsünü küçük bir zarfa koyarak üzerine rumuzunu yazarak, eseriyle beraber büyük zarfa koyup aşağıdaki adrese gönderecektir.
 7. Hikâye, bilgisayarda Times New Roman karakteri ile 12 punto büyüklüğünde, bir buçuk satır aralığında yazılmalı, A 4 boyutundaki ölçülerle en fazla beş sayfa olmalıdır.
 8. Yarışmaya katılacaklar, aşağıda belirlenen adrese elden verilebileceği gibi, PTT veya kargo yoluyla gönderebilir.
 9. Yarışmaya katılmak üzere gönderilen hikâye metinleri, iade edilmeyecektir.
 10. Yarışmada ödül kazanan eserlerin her türlü hakları, Elazığ Belediyesi’ne ait olacaktır.
 11. Dereceye giren ve yayımlanmaya değer görülen hikâyeler, yayımlandığı takdirde kendilerine ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.
 12. Eserlerin son teslim tarihi 30 Mart 2020 olup sonuçlar Nisan ayında açıklanacak ve ödül takvimi duyurulacaktır.

Teslim Adresi:
Erdal Akarsu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Elazığ Belediyesi


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası