hayvanat bahçesi macerası

1. Ulusal Fark Et Öykü Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 17 Haziran 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 6 Bin 500 TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Fark Et

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışma 18 yaş üzeri herkese açıktır.

Yarışma başvurusu bitti!

1. Ulusal Fark Et Öykü Yarışması

Farkındalık Yaratma ve Dayanışma Derneği (A-Fark) Öykü Yarışması Teknik Şartnamesi:
Yarışmanın Adı: 1. Ulusal Fark Et Öykü Yarışması Amaç: Fark Et sloganı ve edebiyatın bütünleştirici etkisi ile halkımızın farkındalık gerektiren konulara karşı ilgisini ve duyarlılığını arttırmak amacı ile düzenlenmiştir.
Yaşamda yeri olan tüm öğelere; insanlara, doğaya, hayvanlara ve bu öğeler arası, aksaklık, haksızlık, tehdit ve risk oluşturan eylemlere karşı bakışımız ve davranışlarımız doğanın akıl sahibi varlıkları olarak sorumluluklarımızın ne kadar farkında olduğumuzu gösterir. Bu kapsamda; Yarışma Konusu:

 • Maruz kalınan tehlikelere, risklere, aksaklıklara ve haksızlıklara karşı toplumun bilinç düzeyini arttırmak
 • Bireylerin; doğaya, insanlara ve hayvanlara karşı hassas ve duyarlı olmalarına katkı sağlamak
 • Kişilere sorumluluk duygusu aşılamak
 • Yardımlaşma ve dayanışmanın önemi gereği, kanayan yaralara, yüreklere dokunmak gibi farkındalık gerektiren konulardır.

Katılım Koşulları:

 • Yarışma 18 yaş üzeri herkese açıktır.
 • Öyküler daha önce basılmamış, yayınlanmamış ve ödül almamış olmalıdır.
 • Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Her yarışmacı bir adet öykü ile katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilen öykülerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin öykünün telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda öykü sahibi, uğrayacağı zarara karşı sorumluluğu kabul eder.
 • Yarışmaya, A-FARK Derneği üyeleri ve birinci dereceden yakınları katılamaz.
 • Başvuru sahibi yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

Yarışmaya Gönderilecek Eserlerde Aranacak Şartlar:

 • Öykünün konusu FARK ET sloganı ile alakalı olmalıdır. Türkçe ve Türk dilinin özgünlüğü korunarak yazılmalıdır.
 • Yarışmaya katılacak öyküler; 12 punto, 1.5 satır aralığı, Times New Roman fontu ve A4 boyutu ile 5 sayfayı geçmeyecek uzunlukta olmalıdır.
 • Öykülerin üzerinde yazarın adı olmamalıdır. Sadece öykünün adı ve sol üst köşeye 5 harften oluşan rumuz yazılmalıdır.

Eserlerin Teslimi:

 • Öyküler 6 nüsha ve bilgisayar çıktısı olarak bir zarfa konacaktır.
 • Yazarın kısa öz geçmişi ve iletişim bilgilerinin yazılı olduğu kağıt ise ayrı bir zarfa konarak üzerine sadece rumuz yazılacaktır.
 • Yarışmaya katılacak eser dosyası, 6 nüshalık öyküler, öykünün cd kaydı ve iletişim bilgi zarfı ayrı olarak hazırlandıktan sonra tek bir zarfa konarak; Enfa Yapı / Fevzipaşa mh. İnönü Cad. No: 164/1 Çanakkale Tel: 0 507 2587214 adresine posta yolu ile teslim edilecektir.

Yarışma Takvimi:
Son başvuru tarihi: 17.06.2020’dir
Yarışma sonuçları: 14.09.2020 tarihinde açıklanacaktır.
Ödül Töreni: 2020 Ekim ayı içerisinde yapılacaktır.

Ödüller:
Birincilik Ödülü : 3.000,00 TL.
İkincilik Ödülü : 2.000,00 TL.
Üçüncülük Ödülü : 1.000.00 TL.
Mansiyon : 500.00 TL.
Yurtdışından katılanlar hariç ödülü hak eden kişi, ödülünü almak üzere ödül töreninde bizzat bulunmak zorundadır. Ödül törenine; Yarışma Yürütme Kurulu’nun kabul edeceği bir mazereti olmaksızın katılmayan kişiye ödül verilmez, ödül dernek uhdesinde kalır.
Tüm eserlerin telif hakkı eser sahiplerine ait olacaktır, ancak yarışmayı düzenleyen A-FARK Derneği, sahiplerinin isimlerini belirtmek koşulu ile dereceye giren öyküleri kendi süreli, süresiz yayınlarında basabilir.

Seçici Kurul: Sevinç ÖZER – Prof.Dr.
Necmi AKYALÇIN- Dr. Öğrt. Üyesi
Mahir Ünsal ERİŞ- Yazar
Münevver İZGİ - Yazar
Cevdet COŞKUN- Türk Dili ve Edb. Yüks. Lis.Öğr.

Yarışma Sekretaryası:
Nurten ALBAYRAK
Tel: 0 532 3643165


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası