hayvanat bahçesi macerası

Çok Kısa Öykü Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 10 Ocak 2020

✍️ Yarışmanın konusu: Serbest

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Mail

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İzmir çapında tüm ortaokullardan 5,6,7,8. sınıf öğrencileri ücretsiz katılabilir.

Yarışma başvurusu bitti!

Çok Kısa Öykü Yarışması

Amaç:
Çok Kısa Öykü Yarışması rtaokul (5, 6, 7, 8. Sınıflar) öğrencilerine yönelik olup yaratıcı yazmalarını geliştirmek, katılan öğrencinin kendine güvenini sağlamak, farklı okulları bir sanat etkinliğinde buluşturmaktır.

Genel Bilgi:
İzmir genelinde ortaokullar arasında yapılacak Çok Kısa Öykü Yarışması ‘na katılım elektronik ortamdan olup değerlendirmeler belirlenen jüri tarafından yapılacaktır.

Katılım:

 • İzmir çapında tüm ortaokullardan 5,6,7,8. sınıf öğrencileri ücretsiz katılabilir.
 • Katılımcılar 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileridir.

Koşullar:

 1. Yarışmaya katılacak öykülerin kendi yazdıkları özgün öyküler olması
 2. Bir öğrenci yalnızca 1 (bir) öyküyle yarışmaya katılabilir. (Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış öyküler yarışmaya kabul edilmez.)
 3. Öykülerin Türk örf ve adetlerine uygun olması
 4. Öykünün katılımcı tarafından yazılması gerekmektedir.
 5. Öykülerin öğretmenler tarafından okunup onaylanmış olmaları yeterlidir.
 6. Öykü , 12 punto, “Times New Roman” yazı karakteriyle 1,5 satır aralığıyla ve iki yüz (200) kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
 7. Öyküde konu sınırlaması yoktur. Öyküler iki yüz kelimeyi geçmemelidir.
 8. Başvuracak öğrencilerin, öyküleriyle birlikte danışman öğretmenleri ve velilerinin adları ve soyadları ve iletişim bilgileri ( telefon, e-posta), ilgili elektronik postada yazılmalıdır. Öykülerinin son sayfasında kendi adı soyadı, okulunun adı, sınıfı, öğretmeninin adı soyadı, okul adresi ve okul telefon numarası, velisinin adı soyadı ve telefonu yazılmalıdır.
 9. Öykünün elektronik posta (mail) yoluyla cokkisaoyku@gelisim.k12.tr tek (1) kopya gönderilmesi yeterlidir. Yarışma ya kişisel e-posta adresinden değil, danışman öğretmen veya veli e-posta adresinden başvuru yapılmalıdır.
 10. Yarışmaya son başvuru tarihi 10 Ocak 2020 Cuma günüdür.
 11. Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday öyküler, seçici kurul tarafından değerlendirilir. Aday öykü yazarı öğrenciler ve danışman öğretmenlerine katılım sertifikaları, ödüle değer görülen öykülerin sahipleri ve ilgili öğretmene ödülleri 15 Nisan 2020 tarihinde düzenlenecek ödül töreninde verilecektir.
 12. Seçici kurul sınıf sevilerine göre uygun gördüğü 3 öyküye ödül verir. Bunu dışında her sınıf seviyesinden dikkat çeken birer öykü de jüri tarafından ödüllendirilir.
 13. Yarışmaya gönderilen öykülerin telif hakkı eser sahibine ait olup eser sahibinden izin almak kaydıyla yayımlama, yayma, işleme vb. yapılabilir.
 14. Yarışmaya gönderilen öykülerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 15. Çok fazla yazım ve noktalama hatası içeren ve belirtilen (madde 5) öykü formuna uygun olmayan uzunluktaki öyküler değerlendirme dışı bırakılır.
 16. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru:
ÖZEL GELİŞİM ORTAOKULU web sitesi yayımlanan formun 10 Ocak 2020 Cuma gününe kadar doldurulması gerekmektedir.

Değerlendirme:
Öyküler tarafsız bir jüri tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonunda her sınıf seviyesindeki birincilere çeyrek altın, ikincilere gram altın, üçüncülere 100 TL’lik kitap hediye çeki, jüri özel ödülü olarak da 50 TL’lik hediye çeki verilecektir. Katılan tüm öğrenci ve öğretmenlere de katılım sertifikası verilecektir.

Jüri:

 1. AVUKAT YAZAR DİLGE GÜNEY
 2. YAZAR HANDAN GÖKÇEK
 3. EĞİTİMCİ YAZAR NEVZAT SÜRER SEZGİN

Notlar:

 • Ulaşımı okullar kendi olanaklarıyla sağlayacaklardır.
 • Katılan öğrenci ve öğretmenlere ikramlar okulumuz tarafından verilecektir.
 • Jüri üyeleri ile görüşmeler devam etmektedir, ancak zaman içindeki program değişikleri sebebiyle ÖZEL GELİŞİM ORTAOKULU jüri üyelerinde değişiklik yapma haklarına sahiptir.

Program:
15 Nisan 2020 Çarşamba
09.00 OKULLARIN KARŞILANMASI
09.30 İKRAM
10:00 YAZAR KONUŞMASI
10.30 ÖDÜLLERİN TAKDİMİ / KATILIM SERTİFİKALARININ TAKDİMİ /
KAPANIŞ
YARIŞMA EKİP VE ORGANİZASYON TAKIMI
Görevli öğretmen
AYLİN YALÇIN ve Türkçe Öğretmenleri
Bilgi İçin
0 232 833 22 02- 20 – 22 (Özel Gelişim Ortaokulu)
0505 5898730 (Aylin Yalçın)
Elektronik Posta (mail)
cokkisaoyku@gelisim.k12.tr

Katılım Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası