hayvanat bahçesi macerası

Müfide Ferit Tek Öykü Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 3 Nisan 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 8 Bin 500 TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Hayat Bir Oyunsa, Kendi Rolünüzü Bu Oyunda Nasıl Görüyorsunuz?

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: 2019-2020 eğitim yılında öğrenim gören üniversite öğrencileri katılabilecekler

Yarışma başvurusu bitti!

Müfide Ferit Tek Öykü Yarışması

Amaç:
Türkiye’de Soroptimist Kulüpleri Federasyonu, Türkiye’de Soroptimistliğin kurucusu yazar Müfide Ferit Tek adına bir öykü yarışması düzenlemektir. Amacımız lisans öğrenimi gören üniversite öğrencilerimizi yüreklendirmek, öykü alanında edebiyatımıza yeni eserler kazandırmaktır.

Katılım:

 • Yarışmaya her öğrenci, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da yayınlanmamış 1 (bir) adet öyküyle katılabilir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya 2019-2020 eğitim yılında öğrenim gören üniversite öğrencileri katılabileceklerdir. Jüri üyelerinin ve Soroptimist üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışma metni öykü türüne uygun olarak yazılmalıdır.
 • Öyküler 1 satır aralığı ve 12 punto “Times New Roman” karakteri ile yazılacak, 1000 ile 2000 kelime arası 4 word sayfayı geçmeyecektir.
 • Öykülerin başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş, ayrıca herhangi bir yerde yayınlanmamış ve ödül almaması gerekmektedir.
 • Öykü adı ve yazan öğrencinin ismi, öykünün başında belirtilmelidir. Soroptimist Kulüpleri bursiyerleri kulüplerini haberdar ederek katılabilirler. Ayrıca aşağıdaki bilgilerin öykü metni ile beraber iletilmesi gerekmektedir. (ad-soyad/doğum tarihi/cinsiyeti/e-mail adresi/cep telefonu numarası/Okulu ve bölümü-sınıfı).
 • Yarışmacılar, belirlenen ödüller dışında öykü ile ilgili herhangi bir hak talep etmeyecektir.
 • Yarışmaya gönderilen öykülerin telif haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu’na geçmiş olduğunu kabul ve beyan ederler. Bu nedenle Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu yarışmaya katılan öyküler üzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışmaya gönderilen öykülerin muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu’na ait olup, yarışmaya katılanlar tarafından geri istenemeyecektir.
 • Son başvuru tarihi 03. Nisan. 2020 tarihidir. Adaylar öykülerini son başvuru tarihine kadar Federasyonun mail adresine göndermelidir.: tskfoykuyarismasi@gmail.com Son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Seçici Kurul:

 • Öykü Yarışması Seçici Kurulu ( Jüri ) aşağıda isimleri belirtilen üyelerden oluşur, seçici kurul eserlerin değerlendirilmesini eşitlik içinde yapacaktır. Asuman Kafaoğlu Büke
  İpek Ongun
  Mehmet Akif Aktaş
  Betül Dünder
  Hatice Çubukçu

Değerlendirme:

 • Ön jüri, TSKF Burs Komisyonu olacaktır. 7. Maddeye uygun yazım kurallarını kontrol ederek, yarışma koşullarına uygunluğunu denetlemekle sorumlu olacaktır. Sonrasında ilk elemeler yapılacaktır. Daha sonra seçilen öyküler Seçici Kurula gönderilecektir.

Ödüller:

 1. seçilen ödül 3.000 TL, başarı belgesi
 2. seçilen ödül 2.500 TL, başarı belgesi
 3. seçilen ödül 2.000 TL, başarı belgesi
  Mansiyon 1.000 TL, başarı belgesi

TSKF ÖYKÜ YARIŞMASI sonuçları açıklanması ve ödül töreni 09. Mayıs. 2020 tarihidir.

Haklar:

 • Dereceye giren öykülerin kitap yapılma hakkı veya Soroptimist Dünyası dergisinde yayınlanma ve her türlü tanıtımda kullanma hakkı, sosyal medyada paylaşımı katılımcının adı belirtilmek koşulu ile TSKF’na devredilmiş sayılacaktır. TSKF’nun yazılı onayı olmadan öyküler başka bir yerde kullanılamaz.

Diğer:

 • Yarışmaya katılan tüm katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. Katılımcılar orijinal imzalı şartnameyi öyküleri ile birlikte tskfoykuyarismasi@gmail.com mail adresine iletmekle yükümlüdürler.
 • Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu’nun kararları geçerlidir

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası