hayvanat bahçesi macerası

Edebiyat Ortamı Dergisi 1. Ankara Öykü Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 15 Şubat 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 7 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Ankara

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Elden/APS/Kargo/Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmaya, herkes katılabilir. Yaş vs. sınırlaması yoktur

Yarışma başvurusu bitti!

Edebiyat Ortamı Dergisi 1. Ankara Öykü Yarışması

Edebiyat Ortamı Dergisi 2020 yılından başlamak üzere, I. Ankara Öykü yarışması düzenlemeyi kararlaştırmıştır.

  • Yarışmaya, herkes katılabilir. Yaş vs. sınırlaması yoktur.
  • Yarışmaya, her yarışmacı, sadece bir öyküyle katılabilir.
  • Yarışmaya katılacak öykülerin daha önce yayımlanmamış olması zorunludur.
  • Yarışmaya takma isimle katılınacaktır.
  • Yarışmaya katılanlar, metnin 6 (altı) adet kopyasının yanı sıra, ayrı bir zarfın içinde, gerçek isimlerini, kimlik bilgilerini, adreslerini, diğer iletişim bilgilerini ekleyip göndereceklerdir.
  • Başvurular, elden, iadeli taahhütlü posta ile, APS postayla, kargoyla en geç 15 Şubat 2020 günü mesai bitimine değin dergimiz adresine yapılabilecektir.

Ödüller:
Birinciye, 3.000 (Üç bin) Türk Lirası
İkinciye, 2.000 (İki bin) Türk lirası
Üçüncüye ise, 1.000 (Bin bin) Türk Lirası para ödülü verilecektir.
Ayrıca, 2 (iki) esere mansiyon ödülü takdim edilecektir. Mansiyon ödülü, 500 (Beş yüz) Türk Lirası olacaktır.

  • Yarışmada derece alan eserler, yarışma etkinliğinin ortaklarından Edebiyat Ortamı Yayınları, Edebiyat Ortamı Dergisi’nce yayımlanacaktır. Yarışmaya katılan, derece alan-almayan eserlerin tümünün yayım, telif hakları, Yarışmayı düzenleyen Kurum’a aittir.
  • I. Ankara Öykü Yarışması’na gönderilecek olan öykülerin, Ankara’yı, tarihini, bugününü, Ankara’da yaşamış tarihsel kişilikleri, Ankara’nın gündelik yaşamını, Ankara’nın bilinmeyen, değerli kişiliklerini, delilerini, meczuplarını, semtlerini, kültürünü vs. konu edinmesi yeğlenmelidir. Değerlendirmede, dil, kurgu ve anlatım özelliklerinin yanı sıra, seçtiği konu, kişilikler, olaylar ve onları yansıtma/aktarma biçimi de göz önüne alınacaktır.
  • Seçici kurul, 31 Mart 2020 günü toplanıp seçimini yapacak ve aynı gün bir basın toplantısıyla kamuoyuna sonuçlar duyurulacaktır. 1 Nisan 2020 günü akşamı yapılan bir törenle ödüller sahiplerine verilecektir.

Adres: GMK Bulvarı No: 24/8 Demirtepe – Çankaya / Ankara


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası