hayvanat bahçesi macerası

Kadıköy Anadolu Lisesi Küçürek Öykü Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 20 Nisan 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 4 Bin 500 TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Serbest

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Posta ve E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İstanbul il sınırları içindeki tüm özel-resmi liselerde öğrenim gören öğrencilere

Yarışma başvurusu bitti!


Amaç:
Yarışmanın amacı, yazmaya özendirmek, edebiyatın bir ürünü olan öykü türünü sevdirmek, yazıp üreterek kişisel, sosyal veya iş amaçlı becerilerin geliştirilmesinin, kişinin kendi yaşamına ve topluma kazandırabileceklerine dikkat çekmektir.

Başvuru Koşulları:

 • Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri dışında İstanbul il sınırları içindeki tüm özel-resmi liselerde öğrenim gören öğrencilere açıktır.
 • Yarışma Seçici Kurul üyeleri ve bunların birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Öyküler küçürek olmak şartıyla her konuda yazılabilir. Konu kısıtlaması yoktur.
 • Öykülerin uzunluğu en fazla 150 kelime olmalıdır. Öyküler Times New Roman karakterinde 12 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.
 • Yarışmaya katılan öyküler, Türkçenin dil kurallarına, yaratıcılık ve özgünlüğe uygun olmalıdır.
 • Katılımcılar yarışmaya bir eser ile katılabilirler.
 • Her okul en fazla 3 eser ile başvuru yapabilir. Fazla eserle katılanlar arasında kura çekimi yapılacaktır.

Başvuru:

 1. Eserler en geç 20 Nisan 2020 tarihine kadar şartnamedeki katılım formu ile birlikte kucurekhikaye.kal@gmail.com adresine e-posta olarak ve kapalı zarf içerisinde Kadıköy Anadolu Lisesi Hikâye Yazma Yarışması başlığıyla Dr. Esat Işık Cad. No 68 / 34710 Moda/Kadıköy İSTANBUL adresine posta ile gönderilmelidir.
 2. Eserin koyulduğu zarfın üzerinde ve eserin arka kısmında katılımcının adı, soyadı, iletişim bilgileri yazılmış olmalıdır.
 3. Islak imzalı katılım formu ve şartname http://kadikoyanadolulisesi.meb.k12.tr/ adresinden indirilebilir.

Not: Başvuru dosyaları elden teslim edilebilir.

 • Katılımcı, yarışmaya katıldıktan sonra eserini geri çekemez. Eserler iade edilmez.
 • Yarışma katılım formu ve şartnamesinde tek kişinin imzası bulunmalıdır ve imza sahibi, eserin yasal sahibi olmalıdır. Ödül sadece belgelerde imzası bulunan eserin yasal sahibine verilecektir. Ayrıca, söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

Esere Ait Haklar:

 • Yarışmaya gönderilen eserlerin yayın hakları eser sahibine aittir. Eser sahibinin izni ile eserler Müdürlüğümüz tarafından her türlü mecrada, ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb. gibi alanlarda kullanılabilir.
 • Eserin veya eserlerin, daha önce herhangi bir yarışmada kullanılmış olmaması gereklidir, aksi takdirde eserler değerlendirme dışı olacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen eserlerde özgün olmayan kullanımlardan doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir.

Değerlendirme:

 • Değerlendirme iki kategoride yapılacaktır. Ön eleme sonrasında finale seçilen 10 eser ikinci bir değerlendirmeye tabi tutularak dereceye girenler belirlenecektir.
 • Eserler Türkçe dil kurallarına ve küçürek öykü yazma ölçütlerine göre değerlendirmeye alınacaktır.
 • Ön eleme Kadıköy Anadolu Lisesi edebiyat öğretmenleri tarafından yapılacaktır.

Seçici Kurul Üyeleri:
Meltem EREN (Kadıköy Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)
Özlem DEMİRCİ (Kadıköy Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)
Songül BEDİR ATİK (Kadıköy Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)
Ayşe Nur AYDIN (Kadıköy Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)
Sıddık CANSEVER (Kadıköy Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)
İdil ÖZTÜRK (Kadıköy Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)
Aysun RAKICI (Kadıköy Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)
Yiğit BENER (Yazar)
Müge İPLİKÇİ (Yazar)
Fuat SEVİMAY (Yazar)

 • Yarışma sonuçları 20 Mayıs 2020 tarihinde http://kadikoyanadolulisesi.meb.k12.tr/adresinden duyurulacaktır.

Ödüller:
Birincilik Ödülü: 2000 TL
İkincilik Ödülü: 1500 TL
Üçüncülük Ödülü: 1000 TL
Mansiyon: Kitap Seti

Son Başvuru Tarihi: 20 Nisan 2020 Ön Eleme: 11 Mayıs 2020 (Öğretmen seçici kurul üyeleri) İkinci Eleme: 18 Mayıs 2020 (Yazar ve öğretmen seçici kurul üyeleri) Sonuçların Açıklanması: 20 Mayıs 2020

Ödül Töreni:
Yer: Kadıköy Anadolu Lisesi Maarif Kültür Merkezi Tarih: 25 Mayıs 2020 Perşembe Saat: 14.00

Diğer Hususlar:
Kadıköy Anadolu Lisesi Müdürlüğünün şartname maddelerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Şartnamede belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi Kadıköy Anadolu Lisesi Müdürlüğüne aittir. Tüm katılımcılara başarılar dileriz.


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası