hayvanat bahçesi macerası

Rışvan Şiir Şöleni ve Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 28 Şubat 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 2 Bin 250 TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Serbest

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İsteyen herkes katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!


Cumhuriyetin 100. Yılına Doğru Anadolu Türkmenliği ‘Rışvan’ Şiir Şöleni ve Yarışması Anadolu, Türkler tarafından fethedildikten sonra yoğun bir Türk göçüne sahne olmuştur. Türkler buraya boy ve aşiretler halinde gelerek muhtelif bölgeleri yurt edinmişler ve Selçuklu Devleti yöneticileri de siyasî ve iktisadî hedefleri gözeterek Osmanlı Devleti’ni kuran Kayı boyuna mensup aşiretinde dâhil olduğu Türk boylarını çeşitli bölgelere yerleştirmişlerdir. Osmanlılarda aynı şekilde kendilerine gelip sığınan Türk topluluklarını değişik bölgelere iskân etmişlerdir. Böylece Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve gelişme sürecinde de, Anadolu’nun muhtelif yerlerine çeşitli Türk oymak ve aşiretleri yerleştirilmiştir. XVI. yüzyılda Malatya Sancağına bağlı Kâhta Kazası ile Maraş Eyaleti’ne bağlı Hısn-ı Mansur Kazasında bulunan Rışvan Aşireti hakkında Osmanlı arşivlerinde Tapu Tahrir Defterlerinde malumata ulaşmak mümkündür. Halen azda olsa konar-göçer Türkmen kültürüne Rışvan nüfusunda rastlanmaktadır.

Yarışmaya Seçici Kurul Üyeleri katılamazlar. Gönderilen şiirlerin altına isim veya rumuz yazılmayacaktır. Yarışmanın konusu; “SERBEST” olarak belirlenmiştir. Yarışmaya katılacak şiirlerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde (basılı olarak) yayımlanmamış olması gerekmektedir. Şiirlerde hiçbir şekilde alıntı olmayacak, tamamen katılımcıların kendi eserleri olacaktır. Bir şair, yarışmaya en fazla iki şiir ile katılabilir. Şiirlerde tarz ve ekol sınırlaması yoktur. Gönderilen şiirlerin uzunluğu 100 satırı aşmamalıdır. Daha uzun şiirler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Başvuru yalnızca internet üzerinden e-mail yoluyla yapılacaktır (risvansolen@gmail.com).

Yarışmada ödül kazanan şiirlerin her türlü yayın hakları Rışvan Kültür Eğitim ve Dayanışma Federasyonuna aittir. Yarışmaya katılan şiirlerden uygun görülenler, ek bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın, bir kitapta toplanacaktır. Son başvuru tarihi 28 Şubat 2020 Cuma günü mesai bitimine kadardır. Yarışma sonuçları 27 Mart 2020 tarihinde açıklanacaktır. Ödül töreni tarihi daha sonra ilan edilecektir. Son Başvuru Tarihi : 28 Şubat 2020 Cuma (Saat 17:00’a kadar)

Jüri Üyeleri:
Prof. Dr. Muharrem Dayanç
Mehmet Ali Kalkan
İbrahim Sağır
Tuncay Söylemez
Şenol Çiçek

Ödüller:
Birincilik Ödülü : 1.000 Lira
İkincilik Ödülü : 750 Lira
Üçüncülük Ödülü: 500 Lira


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası