hayvanat bahçesi macerası

18. Tudem Edebiyat Ödülleri


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 2 Kasım 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 22 Bin 500 TL'dir

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Posta/Kargo

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışma tüm yazarlara açıktır. Uyruğu ve öğrenim durumu ne olursa olsun 18 yaşın üzerinde olan ve şartname koşullarına uyan herkes katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!

18. Tudem Edebiyat Ödülleri

2003 yılından bu yana çocuk ve gençlik edebiyatına çağdaş ve özgün eserler kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen Tudem Edebiyat Ödülleri, 18. yılında çocuk edebiyatı alanında ve roman dalında verilecektir. Türkçe edebiyatın gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen yarışma, eserlerini yayımlatma imkânı arayan yazarlara fırsat sunuyor. Yarışmada ödül alan eserlerin yayın grubumuzun çocuk edebiyatı alanında yayıncılık yapan Tudem tarafından yayıma hazırlanması planlanıyor.

Roman Yarışması Şartnamesi

 1. Yarışma tüm yazarlara açıktır. Uyruğu ve öğrenim durumu ne olursa olsun 18 yaşın üzerinde olan ve şartname koşullarına uyan herkes katılabilir.
 2. Yarışmaya Tudem Yayın Grubu çalışanları, seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları katılamaz.
 3. Katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılır.

Eserlerin Nitelikleri:

 1. Yarışma dili Türkçedir.
 2. Yarışma 8-12 yaş grubuna yönelik roman dalında açılmıştır.
 3. Yarışmaya gönderilen dosya tamamen veya kısmen yayımlanmamış olmalı ve başka bir yayınevi ile yayımlanmak üzere bağlayıcı sözleşmeye tabi olmamalıdır.
 4. Yarışmaya gönderilen dosya özgün olmalı, herhangi bir eseri çağrıştırmamalı, bir eserden kopya bulundurmamalıdır.
 5. Cinsiyetçi, ırkçı vb. ayrımcılığa yönelik unsurlar ve nefret söylemi içeren dosyalar elenecektir.
 6. Başvuru yapacak dosyalar daha önce herhangi bir yarışmadan ödül almamış olmalıdır.
 7. Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen dosyalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
 8. Özgün olmadığı, ödüllendirme aşamasından sonra belirlenen eserlerin yazarı, aldığı ödülü %25 fazlasıyla iade etmeyi bu şartnamedeki taahhütnameyi imzalamakla kabul etmiş sayılır. Özgün olmadığı belirlenen eser sahibi, üçüncü kişilerce açılacak her türlü davanın muhatabı sayılacaktır.
 9. Ödül almadığı hâlde yayımlanan bir eserin özgün olmadığı belirlenirse yazarı, Tudem Yayın Grubu’nun uğramış olduğu zararı tazminle yükümlüdür.
 10. Yarışmaya katılacak dosya, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:
  • Bilgisayarda word belgesi olarak A4 boyutunda, üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları 2,5 cm.’yi geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.
  • Eser, Arial ya da Times New Roman yazı fontu, 12 (on iki) punto, 1,5 satır aralığı ile yazılacaktır.
  • Yarışma dosyası, spiral ciltli gönderilmelidir.
  • Dosya, 6 (altı) kopya olarak çoğaltılacak ve her kopyası dosyalanacak, ayrıca bir CD’ye kaydedilecektir.
  • Yazar, yarışmaya gönderdiği eserin her kopyasına ve bir adet CD kaydına, belirlediği bir rumuz verecektir. Rumuz 5 (beş) karakteri geçmeyecek şekilde, anlamlı veya anlam taşımayan sayı ve harflerden oluşmalıdır.

Eserlerin Teslimi:

 1. Eserlerin kopyalarında, CD kaydında ve zarfların üzerinde, yazarın kimliğine ilişkin C bölümü 10. madde e bendinde sözü edilen rumuz dışında hiçbir yazı veya işaret bulunmayacaktır. Yazarın ismi kesinlikle eserin kopyalarında yer almayacaktır.
 2. Yarışmaya katılanlar şartnamede verilen kimlik formu ve taahhütnameyi eksiksiz doldurur, imzalar. Kimlik formu ve taahhütname, CD kaydı ile kısa özgeçmiş bir zarfın içine koyularak kapatılır. Zarfın üzerinde, sadece rumuz ve eserin adı belirtilmelidir.
 3. Yarışmaya gönderilen eserin birden fazla yazarı varsa; her yazar, D bölümü 2. maddede belirtilen kimlik formu ve taahhütnameyi ayrı ayrı doldurup imzalar ve kısa özgeçmişlerini de ekler.
 4. Eser, çoğaltılmış ve dosyalanmış 6 (altı) kopya, bir adet CD kaydı ve D bölümü 2. maddede belirtilen zarf ile birlikte teslim edilir.
 5. Eser, 2 Kasım 2020 saat 17:00’ye kadar Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. AŞ 1476/1 Sk. No:10/51 Alsancak-Konak/İZMİR adresine iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilecektir. Elden teslim kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu tarihten sonra gelecek eser değerlendirmeye alınmayacaktır. Kargo ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 6. İnternet yoluyla yapılacak gönderiler kabul edilmeyecektir.

Eserlerin Değerlendirilmesi:

 1. Yarışmaya gönderilen eserler şartnameye uygunluk açısından ön seçici kurul tarafından kontrol edilir. Eser kopyalarının ya da zarfların üzerinde yazarın kimliği ile ilgili herhangi bir bilgi olursa, eser değerlendirmeye girmeden elenecektir. Ön seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda uygun görülen eserler seçici kurula gönderilir.
 2. Seçici kurul tarafından her eser 100 (yüz) üzerinden puanlanır. Gizli olarak verilen puanlar, Mart 2021’in son haftası içinde yapılacak toplantıda değerlendirilmek üzere görüşülür. Eşit puan almış eserler yeniden değerlendirilip bir sıralama yapılır.
 3. Seçici kurul, ödüle değer eser bulamazsa, ödül verilmez.
 4. Değerlendirme işlemleri 1 Nisan 2021 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.

Sonuçların Açıklanması:

 1. Yarışma sonuçları Nisan 2021 başında duyurulacaktır.
 2. Ödüller başvuran esere verilir. Eserin birden fazla yaratıcısı varsa ödül eşit olarak bölünür.
 3. 18.Tudem Edebiyat Ödülleri ve tutarları ile seçici kurul aşağıdaki gibidir.

Ödüller:
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 10.000 TL
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ 7.500 TL
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ 5.000 TL

Seçici Kurul:
Doğan Gündüz
Mehmet Erkurt
Olcay Mağden Ünal
Sema Aslan
Suzan Geridönmez

Eserlerin Yayımlanması:

 1. Yarışmaya katılan tüm eserlerin yayın hakkı, yarışma tarihinden itibaren bir yıl süre ile Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. AŞ’ye ait olacaktır. Bu süre içinde eserini başka bir yayınevinde yayımlatmak isteyen eser sahiplerine Tudem Yayınları, yazılı bir feragat belgesi verecektir.
 2. Ödül kazanan eserlerin yayın hakkı ise 5 (beş) yıl süre ile Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. AŞ’ye devredilmiş olup eserin yayımlanmasına karar verilmesi hâlinde, taraflar arasında yayımcının ve eser sahibinin hak ve sorumluluklarını düzenleyen bir telif hakkı devri sözleşmesi imzalanacaktır.
 3. Tudem Yayın Grubu, ödül alan eserleri yayımlamak zorunda olmadığı gibi, ödül almayan eserlerin arasından bazılarını yayımlamak isteyebilir. Bu durum, yayınevi ile eser sahibi arasında görüşülecektir. Seçici kurulun bu konuda herhangi bir sorumluluğu yoktur. Seçici kurulun kararı, yayınevinden bağımsızdır.

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası