hayvanat bahçesi macerası

Kırık'kalem İçin Hikayem Var


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 2 Mart 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 6 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Kırıkkale

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Elden

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışma, Türkiye'de ve başka ülkelerde yaşayan bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır

Yarışma başvurusu bitti!

Kırık'kalem İçin Hikayem Var

İlimizin hafızasını; unutulan, yazıya geçmemiş hikayelerini kayıt altına almak, bunları kitaplaştırmak; bu alandaki birikimleri gelecek nesillere aktarmak.

Ödüller:
Birinci olan Hikâye 3 Bin TL
İkinci olan Hikâye 2 Bin TL
Üçüncü olan Hikâye Bin TL

Hikaye Yarışması Şartnamesi

 1. Yanşmaya gönderilecek hikâyeler Kırıkkale temalı (Kırıkkale’de geçmiş. Kırıkkale’de yaşanmış Kırıkkale kültürüyle özdeşleşmiş, herhangi bir unsuruyla Kırıkkale ile ilintili olan) olmalıdır.
 2. Yarışma, Türkiye’de ve başka ülkelerde yaşayan bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.
 3. Yarışmaya gönderilecek hikâyelerin daha önce yayımlanmamış, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.
 4. Yarışmacılar, hikaye yarışmasına birden fazla hikayeyle katılabilirler.
 5. Yarışmaya gönderilecek hikâyelerin üzerinde sadece rumuz bulunacaktır
 6. Yarışmacı; kimliğini, açık adresini, e-mail adresini ve öz yaşam öyküsüyle birlikte bir adet fotoğrafını ayrı bir zarfa koyarak üzerine sadece rumuzunu yazıp hikayesinin yer aldığı büyük zarf içine koyacaktır.
 7. Hikâye Derlemeü, Yazıya Geçirme; Kurgu Hikâyeyi Oluşturma Aşamalarından oluşmaktadır.
 8. Derlenen hikayede sayfa sınırlaması yoktur ancak kurgulanan hikaye en fazla on sayfa olmalıdır.
 9. Hikayeler bilgisayarda Times New Roman karakteri ile 12 punto büyüklüğünde , bir buçuk satır aralğında, A4 boyutunda olmalıdır.
 10. Hikâyeler. daha sonra kitap şeklinde basılacağı için, hikâyenin konduğu zarfın içine Word formatında hazırlanmış iki çıktı ile birlikte CD’ye yüklenmiş olarak gönderilmelidir.
 11. Yanşmaya katılacak eserler Ortaöğretim Şubesine elden verilecektir.
 12. Yarışmaya katılmak üzere Ortaöğretim Şubesine teslim edilen hikâye metinleri eser sahibine geri verilmeyecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 13. Yarışmada ödül kazanan eserlerin her türlü hakkı Kırıkkkale Valiliğine ait olacaktır. Yarışmada dereceye giren ve yayımlanmaya değer görülen hikayeler, kitap haline getirilecektir. Yayımlanacak eserlere ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası