hayvanat bahçesi macerası

Liseli Gençler Makale Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 30 Mart 2020

✍️ Yarışmanın konusu: Öğrenci gözüyle kaybolan değerlerimiz; Kadın, Anne ve Aile

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmaya sadece Ankara'da eğitim gören lise öğrencileri katılabilir.

Yarışma başvurusu bitti!

Liseli Gençler Makale Yarışması

Aile, toplumun en küçük birimidir. Anne, baba, çocuk, dede ve nineden oluşur. Anne, baba ve çocuklar çekirdek aileyi oluşturur. Her ailenin sosyal ve kültürel yaşantısı, bilgi ve görgüsü farklıdır. Bunun sebebi, aile yapısını oluşturan çevresel, sosyal ve kültürel farklılıklardır. Bu temel unsurlar ne kadar farklı olursa olsun sağlam temeller üzerine kurulmuş sosyal ve kültürel bilgilerle donatılmış bir aile sağlıklı bir yapı arz eder. Toplumun sağlıklı olması demek, iyi ilişkilerin kurulması, iletişimin sağlıklı olması, barış, hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma içinde yaşanması demektir. Bu donanıma sahip toplumlar varlıklarını uzun süre devam ettirirler.

Aile birliğinin sağlam olmasının pek çok yararı vardır: Öncelikle kişi kendini mutlu, huzurlu ve güvende hisseder. Herhangi bir konuda yardım alabileceği insanların varlığı ona güven verir. Bireyin aile bağı kuvvetlenir. Aynı zamanda çocukların eğitiminde de etkili olur. Anne, baba, çocuk ve diğer büyüklerden oluşan aile, dinî ve ahlaki çerçevede değerlendirildiğinde temelinde resmi dayanağı bulunan ahlaki bir kurumdur.

En güç koşullarda bile aileyi ayakta tutan aile bağlarıdır. Saygının, sevginin ve hoşgörünün bulunmadığı aileler çabuk dağılır, parçalanır ve toplumun varlığını da tehlikeye sokar. Ailedeki bireyler; öncelikli olarak birbirinin hak ve hukukuna saygı gösterir ve birbirlerine duydukları sevgi sebebiyle kargaşadan uzak durmaya çalışırlar. Bazen çeşitli sevinç ve heyecanlar ilk olarak aile içinde yaşanır ve bazı sırlar sonsuza dek gizli kalır. Bireyler birbirine destek olur ve işbirliği yaparak güç kazanır, çoğu zaman çeşitli problemleri birlikte aşarlar.

Müslüman olan ülkemizde aile kurumu çok önemlidir. Hem Allah’ın (C.C.) anne ve aile kurumu hakkındaki emirleri, hem de Resul-ü Ekrem Hz. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’nın (S.A.V.) mübarek sözleri anne ve aile kurumuna karşı hassas bir çizgide yaklaşılması gerektiğini gösteriyor. Nitekim Hz. Peygamber Efendimiz: ‘Cennet annelerin ayakları altındadır,’ derken, kadın olarak anneye verilen öneme vurgu yapmıştır.

Makale Yarışmasının Amacı

Mektup Edebiyat Dergisi (mektupedebiyatdergisi.com) olarak, yukarıdaki bilgiler çerçevesinde kadın, anne ve aileye ait kaybolan değerlerin öğrenci gözüyle incelenmesini ve ortaya çıkan neticenin toplumla ve ilgili kurumlarla paylaşılmasını hedefliyoruz. Bu çerçevede;
Edebiyat dünyamıza genç yazarların adım atmasını sağlamak, Öğrencileri okumaya, araştırmaya, sorgulamaya ve düşünmeye sevk etmek, Kadın, anne ve aile kurumunun önemine dikkat çekmek amacıyla Ankara’da lise düzeyindeki okullarda ÖĞRENCİ GÖZÜYLE KAYBOLAN DEĞERLERİMİZ konulu makale yarışması açmayı planladık.

Makale Yarışması Şartnamesi

Öğrencilerin yarışmaya doğrudan katılımı kabul edilmeyecektir. Okul ya da velilerinin izniyle katılabilirler. Her öğrenci en fazla bir eserle katılabilir. Yarışmaya sadece Ankara’da eğitim gören lise öğrencileri katılabilir.

 1. Makale, A4 dosya kâğıdı ebadında, bilgisayar ortamında 1,5 aralıkla 5 sayfayı geçmeyecek şekilde iki yana yaslanmış olarak; alt-üst, sağ-sol kenar boşlukları bırakılarak Word dosyasına, 12 punto karakter büyüklüğü ile Times New Roman yazı karakteriyle yazılacaktır.
 2. Makalenin sağ üst köşesine sadece rumuz yazılacaktır.
 3. Ayrı bir Word dosyasına makalenin adı, yarışmacının adı-soyadı/rumuzu/yaşadığı şehir (il ve ilçe), okuduğu lisenin adı/adresi/sınıfı, numarası yazılacaktır. Velisinin izniyle katılıyorsa; velisinin adı soyadı, adresi, telefon numarasını ve elektronik posta adresini (e-mail) içeren kimlik bilgilerini yazarak en geç 30.03.2020 tarihine kadar med.makaleyarisma@gmail.com adresine okul e-posta adresinden veya velinin e-posta adresinden gönderilecektir. Bu tarihten sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

Yarışma Şartnamesi http://mektupedebiyatdergisi.com/ web sitesinin “YARIŞMA” kategorisinden indirilerek incelenecektir.

Makalenin Gönderilmesi:
E-postanın “KONU” bölümüne yarışmacının kişisel rumuzu ile makalenin başlığı yazılacak; Word dosyası halinde makale ve ayrı bir dosya eki olarak, “Yarışma Şartnamesini okudum. Onaylıyorum” şeklinde yazılarak gönderilecektir. Yarışma şartnamesini onaylamayan katılımcılar yarışmacı dışı bırakılacak ve hiçbir hak iddia edemeyeceklerdir. PDF olarak gönderilen dosyalar yarışma dışı bırakılacaktır. Belirtildiği şekilde gönderilen dosyalar yarışmaya katılmış sayılacaktır.

 1. Makale, etik kuralları ile Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olmalıdır.
 2. Makale, yarışmacı tarafından yazılmış ve özgün olmalı ve daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış ve yayınlanmamış olmalıdır.
 3. Makale de, varsa yararlanılan kaynakların gösterilmesi zorunludur. Aksi halde yarışma dışı bırakılır.
 4. Eserlerin tarafımıza ulaşma tarihi, aynı zamanda yarışmaya katılımın sıralamasını oluşturacaktır.
 5. Yarışmaya katılan eserler jüri üyeleri tarafından titizlikle incelenecek ve ilk 3’e giren eserlere ödül, diğer 5 esere mansiyon ve jüri tarafından gerekli görülmesi halinde 3 esere ise jüri teşvik ödülü verilecektir. Jürinin uygun görmesi halinde mansiyon ve teşvik ödüllerinin sayısı artırılabilir.
 6. Yarışma da dereceye girememiş olsa dahi jüri tarafından değerli görülen eserler kitap projesine alınacaktır.
 7. Mektup Edebiyat Dergisi (mektupedebiyatdergisi.com) yazarlarının ve jüri üyelerinin birinci ve ikinci dereceden yakınları, akraba ve hısımları yarışmaya katılamazlar.
 8. Başka bir yarışmaya katıldığı ya da başka bir yarışmadan ödül aldığı daha sonra tespit edilen makalelere ödülleri verilmez. Kitap hediyeleri alınmaz, ancak plaket, mansiyon ve jüri teşvik ödülü iptal edilir.

Ödüller:
İlk 3’e giren eserlere plaket ve kitap seti
İlk 5’ye giren eserlere mansiyon ve kitap seti
Jüri Teşvik Ödülü; 3 adet Jüri Teşvik Belgesi ve kitap seti

Yayın Hakkı:
Yarışmaya katılan makaleler dereceye girsin/girmesin Mektup Edebiyat Dergisi (mektupedebiyatdergisi.com) sitesinde tam veya parça halinde ve kitap olarak basılması düşünüldüğünde kitapta ve site yönetimince herhangi bir edebiyat dergisinde yayınlanabilir. Yarışmacı bu şartlara izin verdiğini, bunun için şartnamede belirtilen ödül dışında maddi/manevi başkaca bir hak talep etmeyeceğini, ayrıca dereceye giren ve kitap için seçilen eserlerin basılması söz konusu olduğu takdirde yarışmaya katılan öğrenciye, öğrencinin okuluna ve öğrencinin velisine telif ücreti ödenmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Ancak yarışmacı isterse makalesini yarışma tarihinden 1 yıl sonra kendi kitabında, sitesinde veya başka bir yayın organında yayınlama hakkına sahiptir.

Yarışma Sonucunun İlanı:
Yarışma sonucu 30 Aralık 2020 tarihinde http://mektupedebiyatdergisi.com/ adresinden duyurulacak, ayrıca okulların ve velilerin e-posta adreslerine bildirilecektir.

Ödül Töreni:
Ödül töreni Ankara’da yapılacaktır. Ödül töreninin yapılacağı adres ve hangi tarihte yapılacağı web sitemizden duyurulacak, okulların ve velilerin e-posta adreslerine bildirilecektir. Ödül törenine ulaşım, konaklama ve iaşe masrafları katılımcıya aittir.

Yarışmanın İptali:
Sitemizin, gerekçe göstermeksizin yarışmayı iptal etmesi veya ödülü paraya çevirmesi ya da maddi başka ödüller vermesi hakkı saklıdır.

Jüri Üyeleri:

 1. Çelebi ÖZTÜRK: Araştırmacı-Yazar. mektupedebiyatdergisi.com Genel Yayın Yönetmeni. Jüri Başkanı.
 2. Selma SAYAR: Eğitimci-Yazar
 3. Elif YAVAŞ: Eğitimci-Yazar
 4. Selin IŞIL: Yazar
 5. Arslan BAYIR: Araştırmacı-Yazar-Yayıncı
 6. Şakir ÇETİN: Eğitimci-Yazar. MEB Talim ve Terbiye Kurulu eski üyesi.
 7. Sibel Unur ÖZDEMİR: Çocuk edebiyatçısı –Yazar
 8. Behiye YILMAZ: Eğitimci-Yazar
 9. Mehmet Necati DEMİRCAN: Eğitimci-Yazar

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası