hayvanat bahçesi macerası

Milli Egemenliğin 100. Yılı Resim, Şiir ve Beste Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 6 Mart 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 235 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, demokrasi ve TBMM'nin açılmasının 100. Yıldönümü ve benzeri konular.

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Elden/Kargo

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmaya 01/01/2005 ile 31/12/2014 tarihleri arası doğmuş olan; ilkokul veya ortaokul öğrencisi T.C vatandaşları katılabilir.

Yarışma başvurusu bitti!

Milli Egemenliğin 100. Yılı Resim, Şiir ve Beste Yarışması

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ve TBMM’nin kuruluşunun 100. Yıldönümünün kutlanmasına ve değerinin vurgulanmasına vesile olacak, ulusal değerlere uygun, çocuk ruhuna, yaş özelliklerine ve beğenisine uygun şekilde düşünülmüş, onların iç dünyasını anlatan eserlerin katılacağı bir resim, şiir ve beste yarışması düzenlemektir.

Amaç

 1. 23 Nisan’ın ruhuna uygun şiirler ile toplumun ulusal değerlere karşı hissiyatının artmasına katkı sağlamak
 2. Çocuklara şiiri sevdirmek, benimsetmek, onların yaratıcılıklarını teşvik etmektir
 3. Çocukların ulusal duygularını sanat ile ilişkilendirerek hem manevi duyguları, hem de estetik becerileri geliştirmek

Şiir Yarışması Şartları

 1. Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
 2. Katılımcının velisi bir adet muvafakatnameyi dosyaya ekler.
 3. Yarışmanın düzenlenmesinde ve jüride görev alanlar ile yarışma konularıyla ilgili yönetici kadrolarındaki görevli kişiler ve bunların birinci hısımları yarışmaya katılamazlar. Bu kişiler yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.
 4. Yarışmaya katılım bireyseldir.
 5. Başvuruyu yapan kişi, eseri yazdığı A4 dosya kâğıdının ön yüz sağ üst köşesine sadece rumuzunu yazacaktır. Eserin üzerinde eser sahibine ait başka bir bilgi olmayacaktır.
 6. Her yarışmacı, eserini dosya zarfına koyarak zarfın üzerine: Rumuz, Adı, Soyadı, görev yaptığı okulu/kurumu ve adresi ile telefon numarasını yazacaktır.
 7. Başvuranlar yarışmaya en fazla 1 şiir ile katılabilir.
 8. Yarışmaya katılan kişiler, şartnameyi kabul etmiş sayılır.
 9. Yarışmaya katılacak eserlerde tema 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, demokrasi ve TBMM’nin açılmasının 100. Yıldönümü ve benzeri konular olmalıdır.
 10. Yarışmaya katılacak şiirler (A4) dosya kâğıdı formatına uygun olacak ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde 12 punto büyüklüğünde, Times New Roman karakterinde bilgisayarda yazılacaktır.
 11. Şiirler istenilen ölçü ve türlerde yazılabilir.
 12. Yarışmaya katılacak şiirin herhangi bir mecra ya da dijital platformlardan alınmamış, tamamen özgün bir eser olması gerekir, ayrıca diğer CHP ve kuruluşların yaptığı bu tür yarışmalara katılmamış olması şarttır. Bu hususlardan herhangi biri tespit edildiği takdirde, eserler hangi aşamada olursa olsun yarışma dışı bırakılır ve yarışmacılara verilen para ödülü geri alınır. Alıntı eserlerin sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 13. Başvuru sahipleri şiirlerini kapalı zarf içerisinde CHP Genel Merkezine veya ikamet ettikleri illerdeki CHP il başkanlıklarına veya başvuru adresine elden ya da kargoyla teslim ederler.
 14. Şiirler eğer İl Başkanlıklarına teslim edilmişse, CHP tarafından illerde görevlendirilen temsilci parti yöneticileri, kendilerine teslim edilen tüm şiirleri ödemeli olarak başvuru adresine gönderir.
 15. Eser gönderiminden kaynaklanan kargo ücreti Kurum tarafından karşılanır.
 16. Kargo şirketine teslim edilen şiirlerin takibinin yapılabilmesi için, teslim anında verilen alındı belgesinin, şiirler başvuru adresine ulaşana kadar saklanması tavsiye edilir.
 17. Gönderilen şiirlerin zarar görmemesi için gerekli önlemleri almak temsilci parti yöneticilerinin sorumluluğundadır.
 18. Taşıma sürecinde zarar gören veya kaybolan, zamanında başvuru adresine ulaşmayan şiirlerle ilgili hiçbir hak talep ve iddia edilemez.

Resim Yarışması Şartları

 1. Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
 2. Yarışmaya 01/01/2005 ile 31/12/2014 tarihleri arası doğmuş olan; ilkokul veya ortaokul öğrencisi T.C vatandaşları katılabilir.
 3. Katılımcının velisi bir adet muvafakatnameyi dosyaya ekler.
 4. Yarışmanın düzenlenmesinde ve jüride görev alanlar ile yarışma konularıyla ilgili yönetici kadrolarındaki görevli kişiler ve bunların birinci hısımları yarışmaya katılamazlar. Bu kişiler yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.
 5. Yarışmaya katılım bireyseldir Grup olarak yapılan resimler ile yarışmaya başvurulamaz.
 6. Başvuruyu yapan kişi, eserinin arkasına aşağıda listelenen bilgileri okunaklı ve silinmeyecek bir şekilde (tercihen tükenmez kalem) yazmalıdır. Başvuranın Adı-Soyadı : Resmin ana teması : Velisinin Adı-Soyadı : Adresi :
 7. Başvuranlar yarışmaya en fazla 1 resim ile katılabilir.
 8. Yarışmaya katılan kişiler, şartnameyi kabul etmiş sayılır.
 9. Yarışmaya katılacak eserlerde tema 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, demokrasi ve TBMM’nin açılmasının 100. Yıldönümü ve benzeri konular olmalıdır.
 10. Resim tekniği ve malzemeler serbesttir.
 11. Yarışmaya kabul edilecek eserlerin boyutu A3 (297x420cm) veya 35x50cm boyutlarındaki kâğıt, karton veya tuval ile sınırlıdır. Daha büyük boyutta eser kabul edilmez.
 12. Yarışmaya katılacak resmin herhangi bir mecra ya da dijital platformlardan alınmamış, tamamen özgün bir eser olması gerekir, ayrıca diğer CHP ve kuruluşların yaptığı bu tür yarışmalara katılmamış olması şarttır. Bu hususlardan herhangi biri tespit edildiği takdirde, eserler hangi aşamada olursa olsun yarışma dışı bırakılır ve yarışmacılara verilen para ödülü geri alınır. Alıntı eserlerin sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 13. Başvuru sahipleri yaptıkları resimleri CHP Genel Merkezine veya ikamet ettikleri illerdeki CHP il başkanlıklarına veya başvuru adresine elden ya da kargoyla teslim ederler.
 14. CHP tarafından illerde görevlendirilen temsilci parti yöneticileri resmin arkasında başvuru sahibinin bilgilerine yer verilip verilmediğini kontrol eder, eksik bilgilerin tamamlanmasını sağlar.
 15. Temsilci parti yöneticileri, kendilerine teslim edilen tüm resimleri ödemeli olarak başvuru adresine gönderir.
 16. Eser gönderiminden kaynaklanan kargo ücreti CHP tarafından karşılanır.
 17. Kargo şirketine teslim edilen resimlerin takibinin yapılabilmesi için, teslim anında verilen alındı belgesinin, resimler başvuru adresine ulaşana kadar saklanması tavsiye edilir.
 18. Gönderilen resimlerin zarar görmemesi için gerekli önlemleri almak temsilci parti yöneticilerinin sorumluluğundadır.
 19. Taşıma sürecinde zarar gören veya kaybolan, zamanında başvuru adresine ulaşmayan resimlerle ilgili hiçbir hak talep ve iddia edilemez.

Beste Yarışması Şartları

 1. Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
 2. Katılımcının velisi bir adet muvafakatnameyi dosyaya ekler.
 3. Yarışmanın düzenlenmesinde ve jüride görev alanlar ile yarışma konularıyla ilgili yönetici kadrolarındaki görevli kişiler ve bunların birinci hısımları yarışmaya katılamazlar. Bu kişiler yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.
 4. Bir kişi, en fazla 1 eserle yarışmaya katılabilir.
 5. Tema olarak; 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk, Cumhuriyet, demokrasi ve TBMM’nin açılmasının 100. Yıldönümü ve benzer konuları işleyen sözler kullanılmalıdır.
 6. Batı Müziğinin, Klasik Türk Müziğinin veya Türk Halk Müziğinin asli karakterlerine uygun, geleneksel tarzın yanı sıra yeni ve orijinal çalışmalara da yer verilebilir.
 7. Yarışmaya katılacak eserlerin daha önce hiçbir yerde ya da dijital platformda CD, kaset, albüm, tekli, nota, kitap ve benzeri şekilde yayınlanmamış, ayrıca diğer kurum ve kuruluşların yaptığı bu tür yarışmalara katılmamış olması şarttır. Bu hususlardan herhangi bir tespit edildiği takdirde, eserler ve bestecileri hangi aşamada olursa olsun yarışma dışı bırakılır. Ve yarışmacılar verilen para ödülü geri alınır.
 8. Eserler en az 2, en fazla 4 dakika olarak bestelenmelidir.
 9. Eserler yerli veya yabancı hiçbir eserle hiçbir şekilde bariz benzerlikler taşımamalıdır.
 10. Besteciler eserlerini gerçek besteci-söz yazarı adlarıyla değil; her eser için ayrı ayrı belirleyecekleri ve karışık olarak kullanılacak 6 büyük alfabetik-sayısal karakterden oluşan rumuzla göndereceklerdir.
 11. Eser sahibi eserin işlenmesi, CD, DVD vb. formatta çoğaltılması ve yayılması konusundaki mali, fikri ve sınai hakları ile işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla her türlü mecrada umuma iletimi konusundaki haklarını süresiz olarak, tam ve alt ruhsatla, Kuruma devrettiğini kabul ve taahhüt edecektir.
 12. Kurum finalde yarışmaya hak kazanan eserlerin, yayın yer ve zamanını tayin etme, kısmen veya tamamen yayınlama ve eserde gerektiğinde küçük değişiklikler yapma yetkisine sahiptir.
 13. Kurum 1. maddede belirtilen kapsamda mali haklarını devraldığı eseri işleme, süre ile sınırlı olmaksızın CD plak, bant, kaset, video vb. her şekilde çoğaltma, yayma; süresiz olarak radyo televizyon ve her türlü mecrada umuma iletme (dijital ortam dâhil), yabancı yayın kuruluşlarına, yurt içindeki eğitim ve kültür kuruluşlarına gönderme hakkına sahiptir.
 14. Yarışmada yarışan eser sahipleri adına, ilk üç dereceye girenlere ve jüri tarafından uygun görünenlere mansiyon ödülü ücreti ödenir. Bu ücretler, “finalde yarışmaya hak kazanan eserlerin bütün kanallarda sınırsız ve süresiz olarak kullanılmasına; eserlerin ve mali hakların, işleme, aslını ve işlemesini çoğaltma, yayma, temsil, dijital iletim de dâhil olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın vasıtasıyla, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları (mobil medya hakları, Katma değerli servis, IPTV, internet vb. sesli ve görüntülü, yazılı olarak çoğaltabilme, satabilme, basabilme veya yayınlayabilme; radyo ve televizyonda aynı anda, ayrı ayrı yayınlarda aynı anda veya değişik anlarda yayınlayabilme; radyo ve televizyon yapım yayınlarında kullanabilme; yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara ücretsiz verebilme, satma, tekrar yayınlayabilme, işleyebilme, internette ya da herhangi bir mecrada kullanabilme) ve komşu haklarını Kuruma sınırsız ve süresiz devrini kapsar.”
 15. Yarışmada yarışacak olan uygun görülen eserlerin bestecilerine verilecek mansiyon ücreti ile dereceye girenlerce kazanan eserin bestecisine verilen ödül, müzik eserinin sahipleri olan besteci ve söz yazarını birlikte kapsadığından, besteci tarafından söz yazarının izninin alındığına dair belge Kuruma ibraz edilir. Ödül paylaşımı, besteci ve söz yazarı tarafından kendi aralarında gerçekleştirilir. Söz yazarları ile besteciler arasındaki işbu şartname konularına ilişkin anlaşmalardan Kurum sorumlu değildir; Kurumca söz yazarına ayrıca herhangi bir ücret ödemez.
 16. Besteci, yarışmanın sonuçlanmasından itibaren geçecek 1 yıl süre içinde, çoğaltma ve yayma haklarını kullanmak istediği takdirde, süre sınırı olmaksızın mali hak sahibi olan Kurumun iznini alacağını, bu iznin verilmesinin, söz konusu esere verilen mansiyon ödülünün yarısı tutarındaki meblağı Kurumca gösterilecek banka hesabına yatırması şartına bağlı olduğunu kabul ve taahhüt edecektir.

Beste Yarışması (Büyük) Şartları

 1. Yarışmaya yalnızca, başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş T.C vatandaşları katılabilir.
 2. Jüride, yarışmanın düzenlenmesinde görev alanlar ile yarışma konularıyla ilgili yönetici kadrolardaki görevli kişiler ve bunların birinci hısımları yarışmaya katılamazlar. Bu kişiler yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.
 3. Bir kişi, en fazla 1 eserle yarışmaya katılabilir.
 4. Tema olarak; 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk, Cumhuriyet, demokrasi ve TBMM’nin açılmasının 100. Yıldönümü ve benzer konuları işleyen sözler kullanılmalıdır.
 5. Batı Müziğinin, Klasik Türk Müziğinin veya Türk Halk Müziğinin asli karakterlerine uygun, geleneksel tarzın yanı sıra yeni ve orijinal çalışmalara da yer verilebilir.
 6. Yarışmaya katılacak eserlerin daha önce hiçbir yerde ya da dijital platformda CD, kaset, albüm, tekli, nota, kitap ve benzeri şekilde yayınlanmamış, ayrıca diğer kurum ve kuruluşların yaptığı bu tür yarışmalara katılmamış olması şarttır. Bu hususlardan herhangi bir tespit edildiği takdirde, eserler ve bestecileri hangi aşamada olursa olsun yarışma dışı bırakılır. Ve yarışmacılar verilen para ödülü geri alınır.
 7. Eserler en az 2, en fazla 4 dakika olarak bestelenmelidir.
 8. Eserler yerli veya yabancı hiçbir eserle hiçbir şekilde bariz benzerlikler taşımamalıdır.
 9. Besteciler eserlerini gerçek besteci-söz yazarı adlarıyla değil; her eser için ayrı ayrı belirleyecekleri ve karışık olarak kullanılacak 6 büyük alfabetik-sayısal karakterden oluşan rumuzla göndereceklerdir.
 10. Eser sahibi eserin işlenmesi, CD, DVD vb. formatta çoğaltılması ve yayılması konusundaki mali, fikri ve sınai hakları ile işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla her türlü mecrada umuma iletimi konusundaki haklarını süresiz olarak, tam ve alt ruhsatla, Kuruma devrettiğini kabul ve taahhüt edecektir.
 11. Kurum finalde yarışmaya hak kazanan eserlerin, yayın yer ve zamanını tayin etme, kısmen veya tamamen yayınlama ve eserde gerektiğinde küçük değişiklikler yapma yetkisine sahiptir.
 12. Kurum 1. maddede belirtilen kapsamda mali haklarını devraldığı eseri işleme, süre ile sınırlı olmaksızın CD plak, bant, kaset, video vb. her şekilde çoğaltma, yayma; süresiz olarak radyo televizyon ve her türlü mecrada umuma iletme (dijital ortam dâhil), yabancı yayın kuruluşlarına, yurt içindeki eğitim ve kültür kuruluşlarına gönderme hakkına sahiptir.
 13. Yarışmada yarışan eser sahipleri adına, ilk üç dereceye girenlere ve jüri tarafından uygun görünenlere mansiyon ödülü ücreti ödenir. Bu ücretler, “finalde yarışmaya hak kazanan eserlerin bütün kanallarda sınırsız ve süresiz olarak kullanılmasına; eserlerin ve mali hakların, işleme, aslını ve işlemesini çoğaltma, yayma, temsil, dijital iletim de dâhil olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın vasıtasıyla, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları (mobil medya hakları, Katma değerli servis, IPTV, internet vb. sesli ve görüntülü, yazılı olarak çoğaltabilme, satabilme, basabilme veya yayınlayabilme; radyo ve televizyonda aynı anda, ayrı ayrı yayınlarda aynı anda veya değişik anlarda yayınlayabilme; radyo ve televizyon yapım yayınlarında kullanabilme; yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara ücretsiz verebilme, satma, tekrar yayınlayabilme, işleyebilme, internette ya da herhangi bir mecrada kullanabilme) ve komşu haklarını Kuruma sınırsız ve süresiz devrini kapsar.”
 14. Yarışmada yarışacak olan uygun görülen eserlerin bestecilerine verilecek mansiyon ücreti ile dereceye girenlerce kazanan eserin bestecisine verilen ödül, müzik eserinin sahipleri olan besteci ve söz yazarını birlikte kapsadığından, besteci tarafından söz yazarının izninin alındığına dair belge Kuruma ibraz edilir. Ödül paylaşımı, besteci ve söz yazarı tarafından kendi aralarında gerçekleştirilir. Söz yazarları ile besteciler arasındaki işbu şartname konularına ilişkin anlaşmalardan Kurum sorumlu değildir; Kurumca söz yazarına ayrıca herhangi bir ücret ödemez.
 15. Besteci, yarışmanın sonuçlanmasından itibaren geçecek 1 yıl süre içinde, çoğaltma ve yayma haklarını kullanmak istediği takdirde, süre sınırı olmaksızın mali hak sahibi olan Kurumun iznini alacağını, bu iznin verilmesinin, söz konusu esere verilen mansiyon ödülünün yarısı tutarındaki meblağı Kurumca gösterilecek banka hesabına yatırması şartına bağlı olduğunu kabul ve taahhüt edecektir.

Başvuru Formları ve Detaylar


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası